1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Meri-Pori, Pori

Ely-keskus vaatii: Poriin kaavaillun ison vanadiinilaitoksen ympäristövaikutukset arvioitava suunniteltua tarkemmin

Suunnitellun tuotantolaitoksen taustalla ovat australialaisyhtiöt Critical Metals ja Neometals. Laitoksen rakentamisen kustannusarvio on 150 miljoonan euron luokkaa. Ely-keskus vaatii ympäristövaikutusten arviointiselostukseen suunniteltua tarkempia arvioita.

Ely-keskus vaatii tarkempia arvioita vanadiinilaitoksen ympäristövaikutuksista. Kuva: Porin Satama Oy

Porin Tahkoluotoon suunnitellun vanadiinilaitoksen vaikutukset ympäristöön pitää arvioida nykyistä suunnitelmaa tarkemmin.

Näin toteaa lausuntonsa asiasta antanut Varsinais-Suomen ely-keskus, joka on hankkeen yhteysviranomainen. Ely-keskus vaatii suunniteltua tarkempia arvioita useista eri asioista, jotka vaikuttavat ympäristöön.

Hulevedet mereen kovilla rankkasateilla

Laitos on suunniteltu niin, että normaalisti hulevedet saadaan kallistusten avulla kerättyä kuonan varastoalueelta ja päällystetyiltä alueilta valuma-altaisiin. Kovilla rankkasateilla vedet saattavat kuitenkin päätyä mereen.

Varsinais-Suomen ely-keskus vaatiikin, että mereen pääsevien hulevesien laatua pitäisi arvioida jo YVA-prosessissa. Hulevedet pitäisi pystyä johtamaan mereen niin, että vesien laatua voi tarkkailla.

Asiaan on kiinnittänyt huomiota lausunnossaan myös Selkämeren ammattikalastajat ry.

Liikennemäärät lisääntyvät

Ely-keskus haluaa YVA-selostukseen myös tarkkaa analyysiä Meri-Porin alueen lisääntyvistä liikennemääristä. Vanadiinilaitos käyttää vuodessa raaka-aineena noin 300 000 tonnia terästeollisuuden kuonaa. Se tuodaan Tahkoluotoon merikuljetuksin, mikä lisää alueen laivaliikennettä.

Alueen tiestön liikennemäärien on myös arvioitu kasvavan, sillä vanadiinilaitoksen lisäksi Meri-Poriin on suunnitteilla useita muitakin investointeja, kuten muun muassa biokonversiolaitos Kaanaaseen.

Ely-keskuksen mukaan nykyisiä ja tulevia liikennemääriä pitää arvioida erityisesti Reposaaren maantiellä ja Porin saaristotiellä.

Terästeollisuuden kuonasta vanadiinia erottelevan laitoksen on tarkoitus aloittaa toimintansa Tahkoluodossa vuoden 2024 lopulla. Rakentamispäätös tehdään ensi vuoden lopulla.

Hankkeen taustalla ovat australialaisyhtiöt Critical Metals ja Neometals. Laitoksen rakentamisen kustannusarvio on noin 150 miljoonan euron luokkaa.