1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ennallistaminen

Simossa kunnostetaan Pahnilan museon perinteistä pihapiiriä

Museopiha-alue on paitsi kulttuurihistoriallisesti myös perinnebiotooppiarvoiltaan arvokas kohde, josta löytyy niittyjä, hakamaata ja metsälaidunta.

Pahnilan museon piha-alue on paitsi kulttuurihistoriallisesti myös perinnebiotooppiarvoiltaan arvokas kohde. Kuva: Marianne Tolonen/ Lapin ely-keskus

Simonkylällä sijaitsevalla Pahnilan museolla on aloitettu tässä kuussa perinnebiotooppikohteen kunnostukset raivaamalla taimia ja pensaita ja harventamalla pääasiassa nuorta puustoa.

Museopiha-alue on paitsi kulttuurihistoriallisesti myös perinnebiotooppiarvoiltaan arvokas kohde, josta löytyy niittyjä, hakamaata ja metsälaidunta. Työt avartavat alueen maisemaa ja mahdollistavat myös niittotyöt sekä lampaiden laiduntamisen.

Pihapiirin kunnostukseen on saatu rahaa Helmi-elinympäristöohjelmasta.

Perinteisten hoitotapojen väistyttyä myös niiden myötä syntyneet ympäristöt, niityt ja laitumet, ovat harvinaistuneet rajusti. Samalla on kadonnut suuria alueita monille lajeille tärkeitä elinympäristöjä, mikä johtaa lajien uhanalaistumiseen.

Perinnebiotoopit säilyvät avoimina ja ylläpitävät monipuolista lajistoa vain säännöllisen laidunnuksen ja niiton ansioista. Kasvillisuus pysyy matalana ja puiden ja pensaiden taimet aisoissa, kun maisemaa hoidetaan. Samalla säilyvät maiseman historia, siihen liittyvät muistot ja perinteiset hoitotavat.

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen Helmi-ohjelmasta vuoteen 2030 saakka. Ohjelmassa on 40 toimenpidettä perinnebiotooppien, soiden, metsien, lintuvesien ja kosteikkojen ennallistamisen, kunnostuksen, hoidon ja suojelun vauhdittamiseksi.

Yksityiset voivat hakea luonnonsuojelulain mukaista tukea alueellisesta ELY-keskuksesta ja hankehaku kunnille ja järjestöille aukeaa syksyllä.