1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Merituulipuisto

Arvio: Porin merituulipuiston suurlaajennus vaikuttaisi kielteisesti vesiympäristöön, lintuihin ja maisemaan

Porin Tahkoluodon edustan merituulipuistoon suunnitellaan jopa 45 tuulivoimalan laajennusta. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on valmistunut. Siinä suositellaan useita toimia haittojen vähentämiseksi ja vain 40 voimalan rakentamista.

Porin merituulipuisto kuvattuna 2018. Kuva: Mika Viljanen / Yle

Porin Tahkoluodon edustalle suunniteltu suuri merituulipuiston laajennus vaikuttaisi kielteisesti alueen ympäristöön ja virkistyskäyttöön.

Varsinais-Suomen ely-keskus on tehnyt laajennuksesta ympäristövaikutusten arviointimenettelyn, jonka päätelmissä keskus antaa useita suosituksia tuulipuiston kaavoitusta ja rakentamista varten.

Ely-keskus korostaa, että hankkeen toteuttaminen edellyttää suunnitelmien tarkentumista ja lähistön Natura-alueiden suojelun varmistamista.

Lisää voimaloita Porin edustalle

Merialueella Porin edustalla sijaitsee jo ennestään useita tuulivoimaloita. Uudet voimalat olisivat aiempaa korkeampia ja tehokkaampia: 310 metriä korkeita ja teholtaan noin 11–16 MW.

Tuulivoimaloita suunnittelee Suomen Hyötytuuli Oy. Yhtiön omistaa kahdeksan suomalaista energiayhtiötä, joukossa muun muassa Helen, Pori Energia, Tampereen Sähkölaitos ja Turku Energia.

Voimaloiden enimmäismäärä olisi joko 40 tai 45. Ely-keskus suosittelee vaihtoehtoa, jossa voimaloita on 40, koska tällöin tuulipuiston haitat olisivat vähäisemmät. Tässä suppeammassakin vaihtoehdossa voimalat levittäytyisivät 128 neliökilometrin alueelle.

Merkittäviä vaikutuksia

Ely-keskus arvioi, että suurimmat vaikutukset voimaloilla on vesiympäristöön, lintuihin ja maisemaan.

Vesiympäristö voi heikentyä rakentamisen aikana samentumisen ja merenpohjan muutosten takia. Ely-keskus katsoo, että jatkosuunnittelussa on selvitettävä tarkemmin rakentamisen vaikutuksia muun muassa virtausolosuhteisiin, merenpohjan laatuun ja suojeltaviin luontoarvoihin.

Haittoja voi aiheutua myös kaloille ja kalastukselle.

Linnuille tärkeää seutua

Tahkoluoto sijaitsee lähellä merkittäviä lintujen muuttoalueita, kuten Pihlavanlahta ja Preiviikinlahtea. Tuulipuisto sijoittuisi useiden lintulajien päämuuttoreiteille, ja alueen matalikolla käy ruokailemassa vesilintuja.

Metsähallitus ja ely-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö katsovat, että uuden tuulipuiston ja jo olemassaolevien voimaloiden välille on jätettävä kolmen kilometrin suoja-alue, jota pitkin linnut pääsevät kulkemaan.

Tuulipuiston laajennuksella on myös laajoja vaikutuksia maisemaan läheisellä meri- ja ranta-alueella. Melu-, välke- ja maisemahaitat ovat arvion mukaan kohtalaisen kielteisiä.

Kaava valmistelussa

Tuulipuistosuunnitelman toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavaa. Sen laatiminen on kesken.

Lintujen muuttoreittien varmistamisen lisäksi ely-keskus korostaa, että alueen tärkeimmät matalikot on säästettävä rakentamattomina. Merikaapelia puolestaan ei saa rakentaa Gummandooran Natura-alueen läpi.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen luonnonsuojeluyksikkö katsoo, että toteuttamiskelpoinen on ainoastaan 40:n voimalan vaihtoehto. Yksikön mielestä myös voimaloiden pystyttämisen aikana ruopattavien massojen meriläjityksestä tulee luopua.

Porin seudulla on viime vuosina kiistelty tuulivoimarakentamisesta. Poliitikkoja ovat jakaneet erityisesti maa-alueille rakennettavat voimalat, eivät niinkään merituulivoimalat. Ahlaisten Lammin suuri tuulipuistohanke kaatui äskettäin korkeimmassa hallinto-oikeudessa muotovirheen takia.