1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Harjavalta

Ympäristöjärjestöille erävoitto Harjavallassa: Hallinto-oikeus kumoaa BASF:n akkumateriaalitehtaan luvan ympäristösyistä

BASF-yhtiön suunnitelma suuren akkumateriaalitehtaan toiminnan aloittamisesta Harjavallassa on kokenut takaiskun. Vaasan hallinto-oikeus kumoaa ympäristöluvan ja palauttaa asian aluehallintoviraston käsittelyyn. Oikeus perustelee päätöstään ympäristösyillä.

BASFin akkumateriaalitehdasta rakennetaan jo. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut BASF-yhtiön saaman ympäristöluvan, joka koskee Harjavaltaan rakennettavaa akkumateriaalitehdasta.

BASF-yhtiö sai aluehallintovirastolta ympäristöluvan laitokselle viime vuoden elokuussa. Ympäristöjärjestöt Puhtaan meren puolesta, Luonnonsuojeluliitto Pori ja Vesiluonnon puolesta valittivat päätöksestä.

Laitosta rakennetaan Harjavallan suurteollisuusalueen välittömään läheisyyteen, ja sen on tarkoitus johtaa jäte- ja jäähdytysvesiä Kokemäenjokeen.

Oikeus vaatii parempaa jätteenkäsittelyä

Hallinto-oikeus on kallistunut ympäristöjärjestöjen kannalle siinä, että akkumateriaalitehdas kuormittaisi merkittävästi Kokemäenjokea sulfaattipäästöillä. Päästöjä syntyisi 115 tonnia vuorokaudessa.

Oikeus katsoo, että BASF:n laitoksen kemikaalien käsittely- ja varastointitoiminta soveltuu huonosti pohjavesialueelle, jossa lähimpiin asuinrakennuksiin on joitakin kymmeniä metrejä.

– Välittömästi jätevesien purkupaikan alapuolella on merkittäviä luontoarvoja, muun muassa erittäin uhanalaisen vaellussiian lisääntymisalueita ja tiukasti suojellun vuollejokisimpukan elinympäristö, oikeus kirjoittaa tiedotteessaan (siirryt toiseen palveluun).

Vaasan hallinto-oikeus kumoaa luvan mutta ei hylkää BASF:n hakemusta vaan palauttaa sen aluehallintovirastoon uuteen käsittelyyn. Oikeuden mielestä BASFin on otettava käyttöön tekniikkaa, joka vähentää sulfaattipäästöjä.

Akkumateriaalia autoihin

Harjavallan akkumateriaalitehdasta rakennetaan parhaillaan, ja sen on tarkoitus aloittaa toimintansa ensi vuonna. Hallinto-oikeus antoi jo viime vuonna välipäätöksen, että laitos ei saa vielä aloittaa toimintaansa.

Tehdas tuottaisi vuosittain akkumateriaalia 300 000:an täyssähköautoon. Tehdas työllistäisi noin sata ihmistä.

BASF-yhtiön maajohtaja Tor Stendahl kertoo Ylelle, että yhtiö tutustuu parhaillaan hallinto-oikeuden päätökseen, jota Stendahl pitää yllättävänä ja pettymyksenä. Tehtaan rakennustöitä jatketaan ainakin siihen asti, että yhtiö saa tutustuttua päätökseen tarkemmin.

Kati Rantala haastattelee.

Ympäristöväki kiittää

Yksi valituksen tekijöistä, Puhtaan meren puolesta -yhdistys, on tyytyväinen, että asia palaa uuteen valmisteluun. Yhdistys korostaa, ettei se vastusta tehtaan rakentamista vaan haluaa selkeät säännöt vesistöpäästöihin.

– Yhdistyksenä vaadimme parhaan mahdollisen tekniikan käyttöönottoa. Kaikki voittavat, kun asiat tehdään kunnolla, yhdistyksen puheenjohtaja Marja Tomberg sanoo.

Toimittajana on Kati Rantala.

Suomen Luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija, myös Vesiluonnon puolesta -yhdistystä edustava Jari Natunen kiittelee hänkin oikeuden ratkaisua. Hän toivoo, että BASF toteuttaa tarvittavat toimet ja hoitaa vedenpuhdistuksen ja pohjaveden suojelun kuntoon.

Natunen arvioi, että Pohjois-Suomen alueella lupapäätös olisi jo alun perin saatettu tehdä tiukemmin rajoituksin.

– Valituksia voitaisiin välttää, jos lupa- ja valvontaviranomaiset yhdistettäisiin yhteen valtakunnalliseen virastoon
ja keskitettäisiin sinne paras osaaminen. Yhtiöt ja viranomaiset tekisivät viisaasti, jos huomioisivat ympäristöjärjestöjen kannat jo suunnittelu- ja lupaprosessin aikana, Natunen kommentoi.

Klo 16.13 päivitetty Jari Natusen kommentti.

Uutisesta voi keskustella 23.6. klo 23 saakka Yle Tunnuksella.