Hyppää sisältöön

Lapasotka lähellä häviämistä – Merenkurkun maapetojen vaikutus näkyy kannassa

Vielä 1990-luvun lopulla kannaksi arvioitiin 800 paria. Sen jälkeen määrät ovat pienentyneet ja levinneisyysalue on kutistunut Perämereltä ja Suomenlahdelta kohti Merenkurkun saaristoa.

Lapasotkakannan vähenemisen on arveltu johtuvan pääasiassa talvehtimisalueiden ongelmista, kuten metsästyksestä, öljyvahingoista sekä erityisesti kalanpyydyksiin hukkumisista. Merenkurkun linnuston pitkäaikaisseurannoissa näkyy maapetojen vaikutus. Kuva: Yle / Risto Salovaara

Suomen rannikon lapasotkakanta lähellä häviämistä. Viimeisimmässä uhanalaisarviossa laji arvioitiin erittäin uhanalaiseksi (EN) ja merikannan kooksi vain noin 50 paria.

Metsähallitus ja Suomen ympäristökeskus toteuttivat toukokuussa eteläisellä Merenkurkun alueella lintulaskennan keskittyen lapasotkapareihin.

Selvityksissä löytyi 20 paria, joista 17 paria oli kahdessa keskittymässä. Koska molemmilla alueilla tiedetään olevan runsaasti maapetoja, kuten minkkejä, pyritään näissä saariryhmissä poistamaan maapetoja mahdollisimman pian. Toimenpiteen toivotaan parantamaan lapasotkan poikastuottoa ja pelastamaan lajin säilyminen saaristossa.

Norrskärin saariryhmässä on noin 25 paria suhteellisen vakaana kantana. Saaristosta on poistettu maapetoja säännöllisesti. Tämän ansiosta saaristolintujen määrät ovat lähes kaksinkertaistuneet 2000-luvulla. Sen sijaan etelämpänä Rönnskäretin saaristossa, jossa petoja ei ole poistettu, saaristolintujen määrät ovat puolittuneet samana aikana.

Kanta pienetynyt ja levinneisyysalue kutistunut

Vielä 1990-luvun lopulla rannikon kannaksi arvioitiin 800 paria. Määrät ovat sen jälkeen pienentyneet ja levinneisyysalue on kutistunut.

Merenkurkun ulkopuolella laji pesii enää satunnaisesti. Lapin tunturilampien kannaksi arvioitiin noin 50-150 paria ja sen arvioidaan olevan melko vakaa.

Viimeiset lapasotkaparit näyttävät hakeutuvan petovaikutuksen johdosta pesimään ihmisten lähelle, sillä kaikki löydetyt parit olivat saariston sokkeloisissa salmissa ja lahdilla mökkiasutuksen läheisyydessä.

Lapasotkakannan vähenemisen on arveltu johtuvan pääasiassa talvehtimisalueiden ongelmista, kuten metsästyksestä, öljyvahingoista sekä erityisesti kalanpyydyksiin hukkumisista.

Uutisia läheltäsi -kirje kertoo sinulle uutiset lähiseudultasi – tilaa se sähköpostiisi tästä (siirryt toiseen palveluun)