Hyppää sisältöön

Hovioikeus vahvisti Coronaria Hoitoketjun työntekijän tuomion heitteillepanosta

Hoitaja oli valittanut käräjäoikeuden tuomiosta, jossa käräjäoikeus oli tuominnut kolme Coronaria Hoitoketju Oy:n työntekijää heitteillepanosta.

Rovaniemen hovioikeus vahvisti käräjäoikeuden tuomion. Kuva: Mia Sivula / Yle

Lapin käräjäoikeus oli tuominnut kolme Coronaria Hoitoketjun naistyöntekijää sakkoihin heitteillepanosta. He työskentelivät yhtiön asumispalveluyksikössä vuonna 2017. Kullekin määrättiin 20 päiväsakkoa, joiden summa vaihteli 140-500 euron välillä. Todistelukustannuksia kertyi jokaiselle 215,10 euroa.

Yksi tuomituista oli valittanut tuomiosta hovioikeuteen ja vaatinut, että syyte heitteillepanosta ja siihen liittyvät korvausvaatimukset hylätään, ja että Suomen valtio velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa käräjäoikeudessa 8 234,22 eurolla ja hovioikeudessa 7 543,90 eurolla viivästyskorkoineen.

Syyttäjä puolestaan oli vaatinut, että valitus hylätään.

Hovioikeus oli kuitenkin päätynyt siihen, että käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta ja valittaja velvoitetaan korvaamaan valtiolle todistelukustannukset 563,36 euroa hovioikeudessa sekä kärsimään oikeudenkäyntikulut vahinkonaan.

Perusteina hovioikeus katsoi, että valittajan olisi pitänyt terveydenhuollon ammattilaisena ymmärtää, että hoidettavan potilaan kaatumisesta aiheutui tarpeetonta kärsimystä ja vaaraa potilaan terveydelle. Valittajalla oli asemansa vuoksi ollut velvollisuus huolehtia uhrista eikä jättää häntä avuttomaan tilaan.

Tästä syystä hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden tuomion perustelut ja katsoo valittajan syyllistyneen syytteen teonkuvauksen mukaiseen heitteillepanoon.

Tuomiosta voi valittaa korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Lisää Lapin uutisia Yle Areenassa: kuuntele, katsele ja lue, mitä lähelläsi tapahtuu.