1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. maatalouspolitiikka

Viljelijöiden ilmastovastuu kasvaa uudistuksen myötä – Suomessa isoja muutoksia tuskin tulee, koska EU:ssa on otettu mallia Suomen ilmastotoimista jo nyt

Maataloustuista aiotaan ohjata jatkossa nykyistä enemmän rahaa ympäristö- ja ilmastotoimiin. Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mukaan neuvotteluiden tulos on lähellä Suomen toiveita.

Maatalousuudistuksella halutaan parantaa myös luonnon monimuotoisuutta. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Moni Suomen ajama asia meni läpi EU:n maatalouspolitiikan uudistuksessa, mutta täydellä varmuudella sitä ei voida vielä hyväksyä. Näin neuvottelutulosta luonnehti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä juhannusaattona.

Erityisen tärkeää Suomelle oli se, että uudistuksessa huomioidaan jäsenmaiden erot niin luonnon olosuhteissa kuin erilaisessa maatalousrakenteessa.

– Vain sillä tavalla saadaan aikaan järkevää maatalouspolitiikkaa EU:ssa. Se oli Suomen tavoitteena alusta alkaen, Leppä linjaa.

Jokaisessa EU-maassa maatalousuudistus laitetaan täytäntöön kansallisen lainsäädännön mukaisesti, Jari Leppä sanoo. Kuva: Taisto Lapila / Yle

Neuvotteluissa Suomi löi hynttyyt yhteen monien EU-maiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistyötä on tehty enemmän kuin aiemmin, maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg toteaa.

– Suomi on ollut Ruotsin ja Tanskan kanssa yhteisessä rintamassa. Myös Itävallasta on löytynyt tukea, sillä alppimaana sillä on samanlaisia piirteitä Suomen maatalouden kanssa.

Uudistus ei ole vielä aivan maalissa, sillä sopu vaatii vielä hyväksynnän sekä EU-parlamentilta että jäsenmaita edustavalta neuvostolta.

Uudistus antaa kuitenkin selkeämmät raamit jäsenmaissa tapahtuvalle kansallisen lainsäädännön valmistelulle. Konkreettiset muutokset maatalousuudistuksen jäljiltä maanviljelijöille näkyvät kuitenkin vasta sitten, kun Suomessa on säädetty omat lait EU:n maatalouspolitiikan perusteella. Suomen kokoisen maan alueelliset erot tullaan Åbergin mukaan huomioimaan kansallisessa lainsäädännössä.

Suomi on ollut EU:n kestävän maatalouden mallimaana

Maatalousuudistuksessa painotettiin erityisesti ympäristö- ja ilmastokysymyksiä. Uudistuksen myötä eläinten hyvinvointiin, vastuulliseen ruuantuotantoon ja ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön panostetaan nykyistä enemmän.

EU:ssa halutaan tulevaisuudessa tukea entistä enemmän myös esimerkiksi luomuruuan tuotantoa. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Se on myös markkinoilta tuleva trendi, Åberg sanoo.

– Viljelijät tulevat tekemään entistä enemmän ympäristön, ilmaston ja vastuullisuuden eteen tulevaisuudessa.

Uudistuksella halutaan houkutella myös lisää nuoria tuottajia maatalouden pariin töihin.

Suomessa muutokset eivät kuitenkaan ole niin radikaaleja kuin monissa muissa Euroopan maissa. Åbergin mukaan Suomen maanviljelijöistä jo nyt 90 prosenttia tekee vapaaehtoisia ilmastotoimia, joten EU:n tasolta tulevat säännökset eivät ole niin mullistavia.

Maatalouspolitiikan muutokset ovat muualla Euroopassa paljon mittavampia kuin Suomessa. Monissa muissa maissa ympäristötoimenpiteet ovat olleet pienen viljelijäjoukon tekemiä, kun Suomessa taas lähes kaikki viljelijät tekevät vapaaehtoisesti jotain, MTK:n Johan Åberg sanoo. Kuvassa kurikkalainen maatalousyrittäjä Liisa Vuorela. Vuorelan tilalla maitolitran hiilidioksidipäästöt halutaan laskea nollaan. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Suomesta on itse asiassa otettu mallia EU:ssa, ja olemme näyttäneet esimerkkiä miten asiat hoidetaan, Åberg huomauttaa.

Jari Lepän mukaan viljelijät, etujärjestöt ja muut alan toimijat ovat valmiita sitoutumaan uudistuksiin ja kunnianhimoisiin tavoitteisiin.

– Kun viljelijöiden, etujärjestöjen ja alan toimijoiden kanssa keskustelee, kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että yhteistä maatalouspolitiikkaa pitää uudistaa, ja ilmastotoimiin suhtautua kunnianhimoisesti.

Uudet yhteiset maatalouspolitiikan säännöt on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 alusta.

Lue lisää:

Hallitus lykkäsi turvetta vastaavat ilmastopäästöt vähennettäväksi maataloudesta ja liikenteestä, ja se on hankala ja kallis tapa

Voit keskustella aiheesta lauantai-iltaan 26.6.2021 klo 23 asti.