1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. taide

Kyselytutkimus: Korona kutisti taideammattilaisten kukkaroa, mutta kiireettömyys myös paransi hyvinvointia

Valtaosa kyselyyn vastanneista on pystynyt tekemään työtään vain osittain. Silti alanvaihto on käynyt vain harvan mielessä. Kyselyn vastasi 30 Etelä-Pohjanmaalla toimivaa taiteen ammattilaista.

Kuva: Mikko Koski / YLE

Etelä-Pohjanmaan alueella toimivat taideammattilaiset ovat kärsineet merkittävistä tulonmenetyksistä koronapandemian aikana. Tästä huolimatta vain harva on pohtinut alan vaihtoa. Tiedot käyvät ilmi Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikön kyselytutkimuksesta.

Koronapandemian aiheuttama taidealan kriisi huokuu kyselyn vastauksista kautta linjan, toteaa kyselyn laatinut musiikin maisteri Maija Pokela.

– Suurin osa vastaajista kokee hyvinvointinsa heikentyneen koronapandemiasta johtuen, ja tulonmenetykset ovat olleet tuntuvia kaikilla taiteenaloilla.

Toisaalta kyselyssä kävi ilmi myös, että kiireen väheneminen on koettu hyvinvointia lisäävänä. Haastattelujen pohjalta kävi ilmi, että taiteilijoilla on usein laaja työnkuva, mikä on uuvuttavaa.

Kyselyyn vastanneista taiteilijoista valtaosa ei ole pystynyt toteuttamaan koronapandemian aikana työtään muuten kuin osittain, ja se on vaatinut muutoksia työnkuvaan. Vaikka alanvaihtoajatuksia on kaikesta huolimatta vain pienellä̈ osalla vastaajista, niin muiden alojen töiden osuus työnkuvassa on kasvanut.

Taideammattilaiset koronan kourissa (TAKOOKO) -hankkeen kyselytutkimus toteutettiin keväällä verkkokyselynä, johon vastasi 30 Etelä-Pohjanmaalla vaikuttavaa ammattitaiteilijaa. Vastaajat edustivat useita taidealoja esittävän ja visuaalisen taiteen, kirjallisuuden ja audiovisuaalisen taiteen parista.