1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. työllisyys

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos epäilee aikeita parantaa työllisyyttä eläkeläisten veroporkkanalla – Kangasharju: Työllisyystoimet työikäisille

Sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos että Veronmaksajain keskusliitto suhtautuvat epäillen eläkeläisille suunnitellun veroedun työllisyysvaikutuksiin.

Veroedun tarkoitus olisi kannustaa eläköityneitä työntekijöitä töihin taloudellisen kannustimen avulla. Kuva: Laura Mainiemi / Yle

Kaikki toimet, jotka pienentävät palkansaajan tuloverotusta otetaan ilahtunein mielin vastaan Veronmaksajain keskusliitossa, mutta toimitusjohtaja Teemu Lehtinen suhtautuu vain eläkeläisille suunnattuun täsmätoimeen varauksella.

Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen kertoi Yle Uutisille sunnuntaina, että yhtenä työllisyyttä parantavana keinona on ollut esillä eläkeläisten palkkatulojen verotuksen keventäminen.

Alivaltiosihteeri Pylkkäsen mukaan Suomessa voitaisiin hyödyntää länsinaapurissa käytössä olevaa mallia. Ruotsissa eläkkeeltä osa- tai kokoaikatöihin palaavat eläkeläiset saavat palkkatulojen verotuksessa huojennuksen.

Lehtisen mukaan työllisyyden edistäminen niin, että töitä tehtäisiin enemmän myös eläkkeellä, on itsessään hyvä tavoite, mutta työtä tekevän eläkeläisen verokohtelu on jo nyt kannustavaa.

– Työtuloja saadessaan eläkeläinen on oikeutettu samaan työtulovähennykseen kuin tavalliset palkansaajat. Eläkkeellä työskentelevä saa eläkeläisten ja palkansaajien vähennyksiä samanaikaisesti, joten verotuksellisesti se on monessa tilanteessa jo nyt yllättävänkin kannattavaa.

Suunnittelun pohjana toimivassa Ruotsin mallissa etu on 1 500 euroa kuukaudessa eläkettä saavalla ja lisäksi 18 000 euron vuosittaiset ansiotulot hankkivalla noin viidenneksen vuoden palkkatuloista. Vuosittain veroetua kertyy 3 600 euroa.

Veronmaksajain keskusliiton Lehtinen arvioi, että verotus voi vaikuttaa jonkin verran eläkeläisten työhalukkuuteen, mutta se ei ole ainoa tekijä.

– Verotus ei välttämättä ole suurin syy, miksi eläköitynyt hakeutuu takaisin töihin. Siihen vaikuttaa muun muassa tulotaso.

Kannustimia kaikille

Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtisen mukaan työnteko eläkkeellä on jo nyt verotuksellisesti kannustavaa. Kuva: Janne Lindroos / Yle

Veronmaksajain keskusliiton linja on, että ensisijainen keino lisätä työllisyyttä on työn verotuksen alentaminen kaikilta työtä tekeviltä, esimerkiksi työtulovähennystä korottamalla.

Toinen keino on vastata uhkaavaan työvoimapulaan lisäämällä työperäistä maahanmuuttoa.

Yhä useampi osaaja siirtyy eläkkeelle lähivuosina. Kunta-alan eläkevakuuttajan Kevan eläköitymisennusteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan kuntien ja valtion nykyisistä työntekijöistä joka kolmas jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kevan arvioon sisältyvät vanhuus-, työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkkeet.

Lehtisen mukaan olisi tärkeää selvittää, paljonko työllistäminen eläkeläisten veroedun avulla maksaa.

– Meidän tulee kannustaa myös työikäisiä, ei vain eläkeläisiä. Tällaisen kohdennetun, vain eläkeläisiä koskevan täsmäporkkanan kohdalla pitää huolella arvioida, kuinka kannattavaa sen käyttäminen on.

Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtajan mukaan pelkästään eläkeläisille kohdennettu huojennus ei välttämättä ole tehokas toimenpide työllisyysasteen nostamiseksi.

– Lähtökohtaisesti suhtaudun varauksellisesti siihen, toimiiko tämä toivotulla tavalla. Mieluummin voisi pohtia niitä nykyisiä keinoja, kuten työtulovähennyksen korottamista, Lehtinen sanoo.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos: Työllisyystoimet työikäisille

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtajan Aki Kangasharjun mukaan kannustimien pitäisi olla tasapuolisia eri ikäluokkia kohtaan. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharjun mukaan ikääntyneiden työllisyyttä pitäisi parantaa muilla keinoilla kuin jo eläköityneiden veroeduilla. Kangasharjun mukaan tukitoimet pitäisi kohdentaa ihmisille, jotka ovat vielä töissä.

– Eläkeläisille on jo tukitoimia, ja meidän pitäisi enemmänkin saada efektiivistä eläköitymisikää ylös. Yli 65-vuotiaiden työllistymisen lisäämisen tarve ei ole niin suuri. Meidän pitäisi saada kuusikymppiset pysymään työelämässä ja oikeissa töissä.

Kangasharjun mukaan kannustimien pitäisi olla tasapuolisia eri ikäluokkia kohtaan. Tärkeimpänä keinoina työllisyyden lisäämiseksi Kangasharju nostaa työttömyysturvan porrastamisen ja keston lyhentämisen.

Nyt esitetty eläkeläisten veroetu on vain yksi toimi, joka on osa suurempaa toimenpidekokonaisuutta. Kangasharjun mukaan avausten tekeminen on hyvä asia, niiden suunnassa on korjaamisen varaa.

– Työllisyystoimet pitäisi kohdentaa työikäisiin, Kangasharju painottaa.

Hallituksen odotetaan linjaavan uusista työllisyystoimista syyskuun budjettiriihessä.

Korjattu 5.7. 2021 klo 11.19 Elina Pylkkäsen nimessä ollut kirjoitusvirhe

Lue lisää:

Eläkkeeltä töihin palaaville pohditaan uutta veroetua – TEM:n alivaltiosihteeri: "Ruotsin malli voisi toimia Suomessakin"