1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tuulienergia

Valtio yritti löytää ratkaisuja tuulivoiman rakentamisen ongelmiin Kaakkois-Suomessa, ei onnistunut – energiayhtiö: "Hukattu potentiaali"

Valtioneuvoston uusi selvitys ei tuonut Kaakkois-Suomeen kaivattuja ratkaisuja tuulivoimarakentamiseen. Puolustusvoimien aluevalvontaa ja tuulivoimaloita on edelleen hankalaa sovittaa yhteen tällä alueella.

Kuva: Dani Branthin / Yle

Kaakkois-Suomeen ja Suomenlahden merialueelle ei ole löytynyt uusia ratkaisuja tuulivoimarakentamisen mahdollistamiseksi. Näin toteaa juuri julkaistu Valtioneuvoston selvitys tuulivoimarakentamisen edistämisestä.

– Tiedän, että Kaakkois-Suomessa on paikallista toivoa löytää tapoja saada tuulivoimarakentamista myös sille alueelle. Ymmärrän sen hyvin ja hyvin laajasti ratkaisuja haettiinkin. Nyt ei ainakaan ole toistaiseksi alueellisia ratkaisuja sinne suuntaan löytynyt, kertoo hankkeen vastuullinen johtaja Karoliina Joensuu.

Keskustelu jatkuu

Hankkeen yhteydessä työryhmä keskusteli paljon niin Kaakkois-Suomen kuntien kuin muiden paikallisten sidosryhmien edustajien kanssa. Eri ratkaisumahdollisuuksia käytiin läpi.

– Ei nyt ainakaan tämän selvityksen puitteissa ole löytynyt sellaisia ratkaisuja, millä tuulivoimarakentaminen Kaakkois-Suomessa olisi aluevalvonnan kanssa yhteensovitettavissa, sanoo Joensuu.

Hän kuitenkin muistuttaa, että selvitys on yksi vaihe tuulivoimarakentamisen ja aluevalvonnan yhteensovittamisessa.

– Uskon, että keskustelu jatkuu ja ratkaisuja vielä haetaan.

Kaikki Suomeen rakennettavat tuulivoimalat vaativat käytännössä myönteisen lausunnon Puolustusvoimilta. Kaakkois-Suomessa tuulivoimahankkeita on vuosien mittaan kariutunut sen vuoksi, että tuulivoimalat voisivat haitata Puolustusvoimien tutkien toimintaa.

Lue lisää: Tuulivoimaloiden rakentaminen tyssäsi armeijan turvamääräyksiin – Kaakkois-Suomi jäämässä kokonaan ilman uusia tuulivoimaloita

Kompensaatiolaista ei ratkaisua Kaakkois-Suomeen

Selvityksessä tuotiin esille tapoja, joilla Puolustusvoimien tutkiin liittyviä ongelmia on ratkaistu Perämeren tuulivoima-alueella. Siellä on kompensoitu Puolustusvoimille kustannuksia, joita on aiheutunut tutkien muutostöistä.

Selvityksen mukaan kompensaatiolaki on laadittu niin, että uusista kompensaatioalueista säätäminen on lakiteknisesti yksinkertaista. Käytännössä on mahdollista lisätä lakiin uusia säännöksiä, joissa määritellään uuden kompensaatioalueen sijainti, kompensaation maksaminen ja kompensaatiosumma.

Toisaalta kompensaatioalueelle toteutuvien tuulivoimaloiden määrää on vaikea arvioida ennakkoon. Jos alueelle ei tulekaan riittävästi tuulivoimatoimintaa, myöskään toimijoilta ei kerry riittävästi maksuja tutkien muutostöiden kattamiseksi.

– Ainakaan tämän hetkisillä tiedoilla ei ole sellaisia ratkaisuja löydettävissä Kaakkois-Suomenkaan alueelle, joissa voitaisiin hyödyntää kompensaatiolakia, sanoo Joensuu.

Kaakossa on hukattua potentiaalia

Haminan Energian toimitusjohtajan Markku Tommiskan mukaan on harmillista, että ratkaisuja tuulivoiman rakentamiseen ei ole vieläkään löytynyt.

– Tietyllä tapaa se on hukattu potentiaali, että tänne itäpuolelle ja Kaakonkulmalle ei pysty tuulivoimaa rakentamaan. Toivoisin, että siihen löytyisi vaikka jokin tekninen ratkaisu, jolla pystyttäisiin turvaamaan maanpuolustus ja samalla tuulivoimaa jollakin keinolla rakentamaan, kertoo Tommiska.

Hyvätuulisia alueita kuitenkin on.

– Kun reilu kymmenen vuotta sitten laadittiin energiamaakuntakaavaa Kymenlaaksoon, siellä löytyi paljon potentiaalisia tuulivoima-alueita niin Etelä-Kymenlaaksosta kuin Pohjois-Kymenlaaksosta.

Sittemmin kävi ilmi, että tuulivoimalat haittaavat ilmavalvontaa.

– Siinä vaiheessa tuulivoimarakentaminen käytännössä loppui, varsinkin tänne Etelä-Kymenlaaksoon.

Haminan Energian toimitusjohtaja Markku Tommiskan mukaan tuulivoimalla on suuri merkitys ilmastotavoitteisiin pääsemisessä. Arkistokuva. Kuva: Kari Kosonen / Yle

Tuulivoimalla merkitystä myös ilmastotavoitteissa

Tuulivoimalla on Tommiskan mukaan paljon annettavaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

– Suurin toivo on laitettu yhteiskunnan sähköistämiseen. Liikennettä, teollisuutta ja kaikkea kulutusta pyrittäisiin muuttamaan uusiutuvaa sähköä käyttäväksi. Eteläisessä Euroopassa se onnistuu hienosti aurinkoenergialla, mutta Suomessa lisää uusiutuvaa energiaa pitäisi melkein tuottaa tuulivoimalla. Uutta vesivoimaa ei oikein ole rakennettavissa, sanoo Tommiska.

Uusiutuvan energian tavoitteet näkyvät myös paikallistasolla.

– Jos paikkakunnalla tuulivoimaa ei pystytä tekemään, ollaan muun tuotannon ja kantaverkkoyhtiön varassa siinä, että saadaan uusiutuvaa sähköä käyttöön niille alueille, joissa sitä ei itse voida tehdä.

Tommiska harmittelee sitä, että isoa tavoitetta uusiutuvasta energiasta ei pystytä täyttämään kokonaan omatoimisesti.

– Kaikki keinot käytetään, mitä on käytettävissä, mutta kyllä tuo pahasti keinovalikoimaa supistaa, että tuulivoimaa ei voi rakentaa.

Uuden tuulivoiman rakentamisen sijaan Haminan Energia keskittyy muihin ilmastoystävällisiin energiaratkaisuihin, esimerkiksi energiakaasuihin. Yhtenä kehityskohteena on myös hukkalämmön talteenotto.

– Mietimme, pystyisimmekö Haminan alueella hyvin edistyksellisiin ratkaisuihin ja saataisiin hukkalämpöjä hyötykäyttöön teollisuuslaitoksista.

Mahdollisuuksia metsäisilläkin alueilla

Viime vuosikymmenen aikana Suomeen on rakennettu paljon uusia tuulivoimaloita etenkin maan läntisiin osiin. Valtioneuvoston selvityshankkeen vastuullisen johtajan Karoliina Joensuun mukaan tuulivoimarakentamisen sijoittumiseen vaikuttavat ulkoisten tuulivoiman rakentamista ohjaavien tekijöiden, esimerkiksi aluevalvonnan, lisäksi myös teknis-taloudelliset seikat ja tuulivoimateknologian nopea kehitys.

– Läntisestä Suomesta on löytynyt tuulivoimarakentamiselle soveltuvia alueita. Se on ollut myös teknis-taloudellisesti otollisinta aluetta, kertoo Joensuu.

Kun tuulivoimateknologian kustannustehokkuus on parantunut, myös laajemmat alueet kauempana rannikolta ovat otollisia tuulivoimaloille.

– Kun on korkeammat napakorkeudet, isommat roottorit ja voimalat, myös metsäisempiä alueita tulee yhä enemmän teknis-taloudellisesti mahdollisiksi tuulivoimarakentamisen kannalta, kertoo Joensuu.

Lue lisää: Tuulivoimaloiden saaminen Itä-Suomeen edelleen hankalaa – tuore selvitys ei tarjoa uusia ratkaisuja