1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. tuulipuistot

Kannonkosken tuulivoimahanke herättää vastustusta - jättikyltti vetoaa erämaaluonnon puolesta naapurikunnan rajalla Vuorilahdella

Kannonkoskelle suunniteltujen tuulivoimaloiden vastainen liike näkyy seutukunnan tienvarsilla. Pro Vuorijärvet -yhdistys on kiinnittänyt tuulipuistoa vastustavia julisteita muun muassa Pyhä-Häkin kansallispuiston ohittavan maantien varrelle.

Pro Vuorijärvet -yhdistyksen nimi viittaa kolmeen Vuorijärveen, Ylimmäiseen, Keskimmäiseen ja Alimmaiseen, jotka sijaitsevat tuulivoimayhtiön havittelemalla alueella. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Saksalainen ABO Wind suunnittelee 60 turbiinin tuulivoimalaa noin 5400 hehtaarin erämaa-alueelle Kannonkosken kaakkoislaidalle.

Hanke on herättänyt huolta sekä Kannonkoskella että sen rajanaapureissa, ja huoli näkyy nyt siis tienvarsillakin.

Viitasaaren ja Kannonkosken rajalla sijaitsevalla Vuorilahdella Viitasaaren suunnasta kylään saapuvaa tervehtii suuri kyltti, jossa Pro Vuorijärvet vetoaa luonnon hiljaisuuden puolesta.

Kun kylän halki kulkevaa maantietä 6510 ajaa Saarijärven suuntaan, tien varrella pylväissä näkee pienempiä tuulivoimaa vastustavia julisteita.

Yhdistyksen perustajiin kuuluva viitasaarelainen Upi Vartiainen kertoo, että toiminnassa on mukana sekä erityisesti Vuorijärvien erämaaluonnon suojelusta kiinnostuneita että niitä, joiden mielestä tuulivoiman haittavaikutuksista ei käydä riittävästi keskustelua.

Vartiainen haluaisi "keskustelua ilman paatosta" muun muassa siitä, millaiset vaikutukset tuulivoiman rakentamisella on maisemaan, matkailuun ja ihmisten terveyteen.

Pro Vuorijärvet -yhdistyksen tavoitteena on säilyttää tuulivoimalle kaavailtu alue erä- ja virkistyskäytössä. Kuva: Virpi Kotilainen / Yle

Tuulivoimapuiston vastustajat kuvailevat Vuorijärvien aluetta Suomen Lapiksi, joka on muun muassa marjastajien ja kalastajien suosiossa.

Yhdistys esittelee tuulivoimapuistoksi kaavailtua Vuorijärvien erämaa-aluetta valokuvanäyttelyllä Vuorilahden maamiesseuran talolla. Esillä on myös tuulivoimahankkeeseen liittyvää materiaalia.

Kannonkosken päättäjät ratkaisevat tuulivoimapuiston kohtalon loppuvuodesta. Ennen päätöksentekoa asiasta on tarkoitus järjestää neuvoa-antava kansanäänestys Kannonkoskella.