Hyppää sisältöön

Lukion homovastainen päivänavaus oli häirintää, sanoo yhdenvertaisuusvaltuutettu – opettajaa uhkaavat potkut, jos teko toistuu

Päivänavauksen Iitin lukiossa toukokuussa lukenut opettaja sai lukiolta kirjallisen varoituksen. Lisäksi päivänavauksiin liittyviä käytäntöjä on käyty läpi opettajien kanssa. Lukion rehtori on pahoitellut tapahtunutta oppilaille ja huoltajille.

Iitin lukiossa toukokuussa pidetty päivänavaus on herättänyt paljon keskustelua. Arkistokuva. Kuva: Antro Valo / Yle

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on antanut lausuntonsa Iitin lukion päivänavauksesta, jonka osa lukiolaisista tulkitsi homo- ja aborttivastaiseksi. Yhdenvertaisuusvaltuutettu arvioi, että päivänavauksessa oli yhdenvertaisuuslain 14. pykälän vastaista häirintää.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun heinäkuussa Iitin lukioon ja Iitin sivistystoimenjohtajalle lähettämässä kirjeessä todetaan, että päivänavauksen lukenut opettaja on saanut lukiolta kirjallisen varoituksen. Jos päivänavauksen kaltainen menettely toistuu, varoituksen mukaan työnantaja ryhtyy toimenpiteisiin virka- tai palvelussuhteen päättämiseksi.

Opettaja luki toukokuussa päivänavauksessa bioprosessitekniikan emeritusprofessorin Matti Leisolan kolumnin, joka on julkaistu Uusi tie -verkkolehdessä (siirryt toiseen palveluun) maaliskuussa 2021. Kolumni on otsikoitu nimellä Objektiivisen moraalin puolustaja on aikansa vihollinen.

Lue lisää: Lukiolaiset järkyttyivät opettajan homo- ja aborttivastaisesta aamunavauksesta Iitissä – lukiolaisten liittoon tullut kymmeniä valituksia

Opiskelijat ottivat yhteyttä

Osa lukiolaisista otti päivänavauksen sisällön vuoksi yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, jonka tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään.

Myös Suomen lukiolaisten liiton Kaakkois-Suomen piiri sai tapauksesta yhteydenottoja kymmeniltä lukiolaisilta.

– Opiskelijat ovat kokeneet tapahtuneen epäoikeudenmukaiseksi ja asiattomaksi, kertoi piirijärjestön hyvinvointivastaava Iina-Lotta Kuisma Ylelle toukokuussa.

Lue lisää: Opettaja luki keskusradion kautta homovastaisen kolumnitekstin ja sai tyrmistyneen vastaanoton – rehtori: "Nuoret ottivat tämän aika vakavasti"

Päivänavauskäytännöt käytiin läpi

Iitin lukio ja Iitin kunta ryhtyivät toimiin välittömästi. Lukiolaisten liitto kävi selvittämässä tapausta Iitin lukiolla. Tilaisuudessa olivat mukana rehtorin lisäksi Iitin sivistystoimenjohtaja Ari von Becker, päivänavauksen pitänyt opettaja, lukiolaisten liiton kaksi edustajaa ja lukion opiskelijoita.

Lisäksi päivänavauksiin liittyviä käytäntöjä on käyty opettajien kanssa läpi. Lukion rehtori Ari Toropainen on pahoitellut tapahtunutta oppilaille ja huoltajille.

Hän ei halunnut kommentoida tapausta Ylelle, koska on kesälomalla. Hän kertoi kommentoivansa asiaa, kun opetus jälleen alkaa syksyllä.

Yhdenvertaisuussuunnitelmassa on vielä työtä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tyytyväinen toimiin, joita Iitin lukio teki päivänavauksen jälkeen.

– Koulu ja kunta ovat toimineet meidän mielestämme yhdenvertaisuuslain mukaisesti ja puuttuneet syrjintään sellaisessa tilanteessa, joka saatettiin kokea häirintänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Sillä lailla voi kyllä kiitellä sekä lukion että kunnan toimintaa, kertoo yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman.

Työtä on kuitenkin vielä edessä, sillä yhdenvertaisuusvaltuutettu pyytää lukiota päivittämään oppilaitoksen yhdenvertaisuussuunnitelman. Oppilaitoksen nykyinen tasa-arvosuunnitelma on laadittu vuonna 2017. Vaikka siinä on viittauksia yhdenvertaisuuslakiin, yhdenvertaisuusvaltuutetun arvion mukaan se on otsikkotasolla ja sisällöllisesti vain tasa-arvosuunnitelma.

Uuden yhdenvertaisuussuunnitelman tulee sisältää konkreettiset keinot, joilla oppilaitos estää häirintää ja syrjintää.

– Toiveemme on, että yhdenvertaisuussuunnittelua tehtäisiin järjestelmällisesti ja päivitettäisiin tätä suunnitelmaa, sanoo Stenman.

Valmis yhdenvertaisuussuunnitelma antaa raamit siihen, miten jatkossa toimitaan.

– Yhdenvertaisuus ei ole mikään mielipidekysymys, vaan se on perustuslakiin ja yhdenvertaisuuslakiin säädettyä, ja yhdenvertaisuuslaki on myös pohjana oppilaitoksen yhdenvertaisuussuunnitelmalle.

Yhteydenottoja tulee silloin tällöin

Yhdenvertaisuusvaltuutettu saa kouluista ja niissä tapahtuvista tilanteista yhteydenottoja silloin tällöin eri puolilta Suomea.

– Meille tulee niitä jos ei ihan joka kuukausi, niin säännöllisesti kuitenkin, sanoo Stenman.

Yhteydenotot koskevat kouluissa erilaisia tilanteita, joissa ei ole täysin huomioitu yhdenvertaisuuslain edellytyksiä. Yhteydenottoja on tullut esimerkiksi opetusmateriaalin käytöstä.

Tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle omat lakinsa

Mikä ero sitten on tasa-arvolailla ja yhdenvertaisuuslailla?

Tasa-arvolaissa säädetään tasa-arvosta miesten ja naisten välillä.

– Siihen sisältyy syrjintäkielto, joka koskee sukupuolta, sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä, kertoo Stenman.

Yhdenvertaisuuslain puolella taas säädetään yhdenvertaisuudesta.

– Siinä kielletään syrjintä kaikilla muilla syrjintäperusteilla, jotka on lueteltu perustuslaissa.

Syrjintä on kielletty iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Yhdenvertaisuussuunnitelmia tehty vuodesta 2015 alkaen

Uusi velvoite yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen tuli koulutuksen järjestäjille samalla, kun uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan vuonna 2015. Sen myötä jokaisessa oppilaitoksessa tulee olla yhdenvertaisuussuunnitelma.

– Kouluissahan on ennestään tehty tasa-arvosuunnitelmia. On ehkä ollut niin, että kun uudet velvoitteet tulivat, on tehty ensimmäinen suunnitelman laatimiskierros ja suunnitelmia ei aina ole päivitetty. Sellainen tilanne on aika yleinen monissa kouluissa, sanoo Stenman.

Velvoitteen noudattamatta jättämisestä ei Stenmanin mukaan koidu sanktiota, vaikka yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen on lakisääteinen tehtävä.

– Yhdenvertaisuussuunnitelma on hyödyllinen vaikkapa koululle, koska suunnitelmaan on hyvä laittaa kaikki toimintamallit, vastuut ja prosessit.

Tästä on Stenmanin mukaan hyötyä niin yhdenvertaisuuden edistämisessä kuin niiden tilanteiden varalta, jolloin tulee eteen häirintätapaus tai epäillään syrjintää.

Koulussa suunnitelman laatimiseen on hyvä osallistaa henkilökunta ja opiskelijat.

– Jos ajatellaan perusopetusta, niin erityisesti siellä huoltajien ja vanhempainyhdistysten on hyvä olla mukana.

Myös työnantajat ja viranomaiset tekevät yhdenvertaisuussuunnitelmia

Koulutuksen järjestäjät eivät ole ainoita, joilla on velvoite yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen. Velvoite koskee myös työnantajia, jolla on enemmän kuin 30 työntekijää.

– Myös viranomaisella tulee olla toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma siitä, miten viranomaisen toiminnassa toteutetaan ja edistetään yhdenvertaisuutta, kertoo Stenman.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu seuraa näitä kaikkia tahoja, ja voi tukea esimerkiksi viranomaisten yhdenvertaisuussuunnittelua.

Muokattu 9.7. kello 10.54. Jutussa puhuttiin aiemmin aamunavauksesta. Tilalle vaihdettu virallinen termi päivänavaus.

Voit keskustella aiheesta 9.7.2021 kello 23 asti.