Tampereen korkeakouluissa yhteiset opinnot yleistyvät, myös Polamk mukaan ristiinopiskeluun

Syksystä lähtien myös Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat voivat valita opintoja Tampereen muista korkeakouluista ja näiden opiskelijat vastaavasti Polamkista.

Kuva: Silja Viitala / Yle

Osa Poliisiammattikorkeakoulun opinnoista avautuu syksyllä Tampereen yliopiston opiskelijoille.

Tampereen korkeakoulujen välinen ristiinopiskelu laajenee, eli vastaavasti Polamkin opiskelijat voivat hakeutua Tampereen yliopiston ja ammattikorkeakoulun opintoihin.

Ristiinopiskelua voi olla esimerkiksi poliisitutkimuksen, psykologian ja hallinnon alalla. Jo aiemmin TAMKin opiskelija on voinut suorittaa yliopisto-opintoja, ja yliopisto-opiskelijat ammattikorkean opintoja.