Hyppää sisältöön

Kuinka paljon Suomi voi hyötyä ilmastopaketista? Kaikki riippuu yritysten osaamisesta, ja kilpailu EU-miljardeista alkaa nyt

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mielestä ilmastopaketti käynnistää jättimäiset investoinnit, joista suomalaisyrityksetkin voivat saada osansa. Vaarana on Lintilän mukaan ylimitoitettu sääntely, joka voi pahimmassa tapauksessa hidastaa ilmastotoimia.

Komission ilmastoesitys antoi yrityksille selkeän suunnan. Ennakoitavuus on yrityksille aivan olennaista, kun ne tekevät investointipäätöksiä, arvioi professori ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tuleva johtaja Mika Maliranta. Kuva: Antti Ullakko / Yle

EU komission keskiviikkoinen historialliseksi luonnehdittu ilmastoesitys antoi elinkeinoelämälle tärkeän viestin siitä, että ilmastotoimia on tehtävä laajalla rintamalla.

Tieto tulevien politiikkatoimien suunnasta on markkinoille kuin näkymien kirkastumista taivaanrannassa.

– On annettu selkeä viesti, että tämä on todella iso asia ja tämä tulee merkitsemään isoa muutosta yritystoiminnalle. Ennakoitavuus on puolestaan aivan olennainen osa sitä, kun yritykset tekevät investointipäätöksiä. Tätä markkinat tarvitsivat tässä vaiheessa, sanoo Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori ja elokuun alussa Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana aloittava Mika Maliranta.

Sopeutumisvälineet auttavat tasoittamaan ilmastopaketin voittajien ja häviäjien välisiä eroja ja se on tärkeä osa kokonaisuutta, sanoo Palkansaajien tutkimuslaitoksen tuleva johtaja Mika Maliranta Kuva: Rami Moilanen / Yle

Käytännössä lukuisissa yrityksissä eri puolilla Eurooppaa käynnistyy viimeistään nyt ankara pohdiskelu siitä, mitä paketti heistä kullekin merkitsee.

– Nyt alkavat hintamekanismit toimia, yritykset alkavat reagoida ja miettiä millaisia investointeja tarvitaan tai millaista teknologioita kannattaa ryhtyä kehittelemään. Tämä on markkinamekanismia parhaimmillaan. Markkinat on todella hyvä renki, mutta ne vaativat ennakoivaa määrätietoista poliittista toimintaa, että ne toimivat yhteiskunnan kokonaisedun hyväksi, sanoo Maliranta.

Edessä jättimäiset investointimarkkinat

Myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) näkee ilmastoesityksessä yrityksille paljon mahdollisuuksia, kun Eurooppa karsii päästöjään. Komissio kun on Lintilän mukaan arvioinut, että ilmastotavoitteisiin pääsy edellyttää noin 3500 miljardin euron investointeja.

– Ne mahdollisuudet tulevat paljolti viennin puolelle. Meillä on paljon osaamista ja teollisuutta, joka pystyy myymään maailmalle valmiita ratkaisuja esimerkiksi energiaan, jätehuoltoon ja lämmitykseen liittyen. Tiedän, että suomalainen energiaosaaminen ja teknologia, jolla on vaikutusta ilmastotoimiin, on erittäin kysyttyä.

Ilmastopaketin vaikutus on valtava ja siitä osansa saavat suomalaisyrityksetkin niin kuluina kuin uusina vientituloina. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Komissio myös laskee, että uusia työpaikkoja syntyy uudistusten ansiosta esimerkiksi rakennusalalle ja teollisuuteen jo tällä vuosikymmenellä miljoona.

Suomessa uusia työpaikkoja saadaan, jos yritykset onnistuvat myyntiponnisteluissaan.

– Viennin ja investointien kautta niitä syntyy. Siitä valtavasta investointisummasta meidän on löydettävä osamme ja saatava myös työpaikkoja aikaiseksi, Lintilä sanoo.

Toisaalta ilmastoesitys kirvoitti myös huolia.

Vientiteollisuus on huolissaan kilpailukyvystä. Esimerkiksi tuonnin ja viennin pelätään kallistuvan, kun meriliikenne ja kuljetukset tulevat päästökaupan piiriin. Investoinnit oman toiminnan parantamiseenkin maksavat ja samalla sääntely voi lisätä kustannuksia.

Lintilä on ottanut huolet omakseen ja niihin pyritään saamaan jatkoneuvotteluissa muutoksia.

– Tuli sellainen kuva, että ehkä tämä ylimitoitettu sääntely, jota on esimerkiksi erilaisten raportointien osalta, tulee jopa estämään ilmastonmuutoksen vastaista toimintaa. Siellä on myös ristiriitaisuuksia esimerkiksi sähkön säästämisestä, kun samaan aikaan yhteiskunta sähköistyy, sanoo Lintilä.

"Yritysten kykyä sopeutua aliarvioidaan"

Maliranta ei ole yhtä huolissaan yksityiskohdista. Kyse on kuitenkin ilmastonmuutoksen torjumisesta, jossa tarvitaan järeitä ja tehokkaita toimia kuten päästökauppaa ja verotusta sekä panostuksia ilmastoystävällisten teknologoiden kehittämiseen.

– Aika usein aliarvioidaan markkinoiden kykyä sopeutua muutokseen. On olennaista, että yrityksillä ja markkinoilla on tieto siitä, miten maailma on muuttumassa.

Lisäksi yrityksillä on yhä hyvin aikaa toteuttaa muutoksia. Maliranta toivoo poliittikkojen varmistavan, että sovitut ilmastotoimet toteutuvat. Jos jotkut toimialat tai yritykset eivät muutoksista selviä, yritysten kannattelun sijaan tulisi Malirannan mukaan tukea ihmisiä.

– Yritykset on se osa yhteiskuntaa, joiden vähän kuuluukin sopeutua näihin asiohin ja sen takia politiikan painopisteen tulee olla ilmastonmuutoksessa ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämisessä.

Lue lisää:

.
.