Hyppää sisältöön

Apulaisoikeusasiamies: THL ja STM rikkoivat lakia 65–69-vuotiaiden Astra Zeneca -rokotuksissa – Mika Salminen: "Otamme moitteet nöyränä vastaan"

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan osa 65–69-vuotiaista jäi keväällä "Astra Zeneca -loukkuun", kun osa kunnista mielsi THL:n ohjeistuksen määräykseksi ja rokotti ikäryhmää vain Astra Zenecalla. Sakslinin mukaan THL:n ja STM:n toimet johtivat ikäryhmän syrjivään kohteluun.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtajan Mika Salmisen mukaan THL:ssä mietitään nyt, miten tulevaisuudessa voitaisiin toimia paremmin. Kuva: Tommi Pylkkö / Yle

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin arvostelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL) ja sosiaali- ja terveysministeriötä (STM) siitä, että monissa kunnissa annettiin 65–69-vuotiaille keväällä vain lääkeyhtiö Astra Zenecan koronavirusrokotetta.

Asiasta oli tehty eduskunnan oikeusasiamiehelle 75 valitusta.

Sakslinin tänään perjantaina antamasta ratkaisusta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Tieto ratkaisusta oli ehtinyt kiiriä medialle ennen kuin sitä oli edes julkaistu eduskunnan oikeusasiamiehen sivustolla.

Yle on nähnyt ratkaisun.

Sakslin: THL ja STM unohtivat potilaan oikeuksien arvioinnin

Apulaisoikeusasiamies Sakslin kirjoittaa ratkaisussaan, että THL rikkoi perustuslakia, syrjintäkieltoa ja potilaslakia, eikä se missään vaiheessa arvioinut oikeudellisia kysymyksiä yhdenvertaisuuslain, potilaan itsemääräämisoikeuden ja syrjintäkiellon näkökulmasta.

THL ohjeisti maaliskuun lopulla kuntia antamaan 65–69-vuotiaille Astra Zenecan rokotetta, vaikka sen teho oli muita rokotteita heikompi, ja sen käytön yhteydessä oli havaittu vakavia veren hyytymisen häiriöitä. Muille Astra Zenecan rokotteen antamista ei tuolloin enää suositeltu.

Kysymyksessä oli Sakslinin mukaan yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettu välitön syrjintä, koska tilanne asetti kyseiseen ikäluokkaan kuuluvat muita huonompaan asemaan ikänsä perusteella.

Sakslin kertoo Ylelle, että THL:n ja STM:n olisi pitänyt tehdä keväällä lääketieteellisen arvion lisäksi huolellinen oikeudellinen arvio ennen kuin kuntia ohjeistettiin 65-69-vuotiaiden rokottamisesta Astra Zenecalla. Ennen kuntien ohjeistusta huomioon olisi pitänyt siis ottaa potilaiden itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja yhdenvertainen kohtelu.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin mukaan kyse ei ole ensimmäisestä kerrasta, kun oikeusasiamies joutuu huomauttamaan STM:ää oikeudellisen arvion tärkeydestä. Kuva: Sasha Silvola / Yle

Osa ihmisistä jäi "Astra Zeneca" -loukkuun

Oikeusasiamiehen toimistosta otettiin ratkaisua laatiessa yhteyttä muutamiin suurimpiin kuntiin eri puolilla Suomea. Sakslinin mukaan kuntien viesti oli se, että THL:n ohjeistus oli ymmärretty määräykseksi.

Näin ollen apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun perusteella joissakin kunnissa suorastaan kieltäydyttiin rokottamasta 65-69-vuotiaita muilla kuin Astra Zenecan rokotteella.

– Osa kyseisen ikäluokan ihmisistä jäi Asrtra Zeneca -loukkuun, mikä heikensi heidän asemaansa, vaikka ministeriön ja THL:n tavoitteena oli alun perin toimillaan nopeuttaa ikäryhmän rokottamista, Sakslin toteaa.

Sakslinin mukaan THL oli saanut ihmisiltä keväällä huolestuneita yhteydenottoja kansalaisilta ja silloin THL:n olisi tullut tehdä oikeudellinen arvio ja muuttaa ohjeistustaan siten, että yhdenvertainen kohtelu ja potilaiden itsemääräämisoikeus olisi huomioitu.

Sakslin lausuu ratkaisussaan toisaalta myös, että sen sijaan tehosterokotetteisiin liittyvillä toimillaan THL pyrki turvaamaan rokotettavien henkilöiden oikeutta elämään ja terveyteen siinä määrin kuin se oli mahdollista. Asiassa ei ilmennyt lainvastaista menettelyä eikä velvollisuuden laiminlyöntiä.

THL:n Mika Salminen: "Otamme moitteet nöyränä vastaan"

Yle tavoitti THL:n terveysturvallisuusosaston johtajan Mika Salmisen perjantai-iltana puoli kahdeksan maissa. Salminen ei ollut tuolloin vielä saanut nähtäväkseen ratkaisua eikä sitä ollut vielä ehditty julkaista eduskunnan oikeusasiamiehen verkkosivustolle (siirryt toiseen palveluun).

– Olen siis itsekin asiassa aika lailla lehtitietojen varassa, Salminen aloittaa.

– Mutta totta kai me otamme apulaisoikeusasiamiehen moitteet nöyränä vastaan ja mietimme, miten tulevaisuudessa voisimme toimia paremmin. Se on aivan selvä, Salminen toteaa.

Salminen kertoo THL:n tutustuvan ratkaisun sisältöön tarkasti heti, kun se on mahdollista.

– Tässä vaiheessa on vaikea vielä kommentoida asiaa tarkemmin, meidän täytyy tutustua ensin ratkaisuun huolellisesti. Sen voin kuitenkin sanoa, että aina kun oikeusasiamies esittää moitteita, asia on otettava vakavasti, Salminen toteaa.

STM sai huomautuksen, kuntia nuhdeltiin

STM:lle Sakslin antoi huomautuksen, koska ministeriö laiminlöi velvollisuutensa varmistaa, että THL noudattaa ohjeissaan perustuslakia.

Sakslin pitää STM:n toimintaa erityisen moitittavana, koska ministeriö ei ylimmältä laillisuusvalvojalta saamiensa toistuvien moitteiden jälkeenkään ryhtynyt toimenpiteisiin perustuslaillisuuden varmistamiseksi. Toisin sanoen oikeusasiamies on aiemminkin huomauttanut samantapaisista asioista.

– Olemme joutuneet moittimaan sosiaali- ja terveysministeriötä tässä koronan tiimellyksessä aikaisemminkin siitä, että oikeudellinen arviointi on jäänyt tekemättä tai se on tehty hyvinkin ylimalkaisesti tai hätäisesti.

Sakslin katsoo myös kuntien toimineen asiassa virheellisesti, koska ne toimivat THL:n ohjeiden perusteella ikään kuin ne olisivat olleet kuntia velvoittavia päätöksiä tai määräyksiä.

Jatkossa paremmin

Sakslinin toive on, että jatkossa THL huomioisi lääketieteellisiä arvioita tehdessään huomioida myös potilaan oikeuksia ja yhdenvertaista kohtelua koskeva lainsäädäntö. Samaa Sakslin toivoo STM:ltä.

Ratkaisu ei tarkoita sitä, että ministeriön tai THL:n olisi nyt maksettava hyvitystä niille 65–69-vuotiaille, jotka kokivat tulleensa keväällä väärin kohdelluksi.

– Tämän ratkaisun on tarkoitus ohjata viranomaistoimintaa toimimaan paremmin jatkoa ajatellen, Sakslin toteaa.

STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila ei ollut lomalta tavoitettavissa kommentoimaan ratkaisua. Yle ei ole vielä toistaiseksi tavoittanut myöskään perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd.) kommentoimaan ratkaisua.

Voit keskustella aiheesta 24.7. kello 23:een saakka.