1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. rokotteet

Kaksi rokotetta saanut Reeta Korhonen sairastaa koronan kotonaan – vain yksittäisiä rokotettuja on tällä hetkellä sairaalahoidossa

Yle selvitti sairaanhoitopiireiltä, paljonko koronapotilaita on heinäkuussa ollut sairaalahoidossa ja kuinka moni heistä on rokotettu. Vastausten perusteella tilanne sairaaloissa on rauhallinen.

Reeta Korhosen eristys päättyy elokuun alussa. Vähäisillä oireilla koronan sairastaneen aika on käynyt välillä eristyksessä pitkäksi. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Kajaanilainen Reeta Korhonen on rokotettu työnsä puolesta kahteen kertaan. Viikko sitten Korhonen sai positiivisen koronatestituloksen. Siihen asti hän uskoi prosenttien olevan hänen puolellaan – olihan hänet rokotettu.

Kun oireet tulivat, se oli pieni kauhun paikka.

– Ajattelin, että nytkö se minullekin tulee enkä säästynyt koronatartunnalta. Toki oireet ovat olleet lieviä, että rokotus on ollut minun puolellani siinä. Minulle tuli lievää kurkkukipua ja nenänvuotoa viikko altistumisen jälkeen ja menin sitten testiin.

Korhonen sanookin, että ennen koronapandemiaa hän olisi ollut oireista huolimatta työkuntoinen.

– Ei ole niin huono olo ollut, että olisin esimerkiksi petipotilaaksi joutunut.

Korhonen altistui lähipiirinsä kautta. Ensin virus tarttui puolisoon ja lapseen. Omien sanojensa mukaan oli onni, että ennen omaa eristystään Korhonen oli jo kotona karanteenissa pojan tartunnan takia. Hoitajan työpaikalla vastasyntyneiden ja työkavereiden altistaminen ei olisi ollut mukavaa.

Korhosen eristys loppuu elokuun alussa.

– Aika on kulunut kotona huonosti, sitä ei voi kieltää. Toki pääsee edes omalle pihalle, hän kertoo.

Sitten, kun eristys loppuu, Korhosesta olisi mukava mennä vaikka lähikahvilaan kahveille. Ja nauttia roskapussin viemisestä ulos ilman ylimääräistä varovaisuutta.

Iso osa rokotetuista sairastaa koronan Korhosen tavoin lievänä. Mutta osa joutuu vielä sairaalahoitoon. Kysyimme sairaanhoitopiireiltä, mikä tilanne on hoitoa vaativien koronapotilaiden suhteen.

Sairaaloissa on rauhallista hoidontarpeen suhteen

Rokotuskattavuuden kasvaessa sairaaloissa tilanne on ollut heinäkuussa rauhallinen koronan osalta.

Myös THL:n arvion mukaan koronarokotusten ansiosta sairaalahoidon tarve ei enää kasva samaa tahtia kuin aiemmin pandemian aikana. Tähän vaikuttaa riskiryhmien hyvä rokotuskattavuus. Vanhimmissa ikäryhmissä koronan ilmaantuvuus ja tautiin liittyvät kuolemantapaukset ovat laskeneet erittäin alhaiselle tasolle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koko maassa on tällä hetkellä (28.7.) sairaalahoidossa 57 koronapotilasta. Tieto perustuu sairaanhoitopiirien omiin ilmoituksiin. Heistä perusterveydenhuollon osastoilla on kolme, erikoissairaanhoidon osastoilla 48, ja teho-osastoilla kuusi potilasta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

HUSin infektiosairauksien klinikan apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoo, että potilaita on tällä hetkellä 14 osastohoidossa. Tehohoidossa ei ole potilaita. Viisi näistä 14:sta potilaasta on saanut yhden rokotteen. Loput yhdeksän ovat rokottamattomia.

Heinäkuun aikana aikuispotilaita on ollut vuodeosastoilla 49. Teho-osastolla potilaiden määrä on vaihdellut keskimäärin yhden ja kuuden välillä per päivä.

Ruotsalaisen mukaan 49 aikuispotilaasta, eli 19–82-vuotiaista, 61 prosenttia on rokottamattomia, 24 prosenttia yhden rokotteen saaneita ja 10 prosenttia kahden rokotteen saaneita. Kahden rokotteen saaneista neljällä on ollut jokin muu perussairaus, ja vain yksi koronapotilas on ollut perusterve.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on osastohoidossa koronaviruksen takia tällä hetkellä alle viisi potilasta. Tehohoidossa ei ole ketään, kertoo VSSHP:n tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Heinäkuun aikana TYKSissä on ollut hoidossa 14 potilasta koronavirustartunnan vuoksi.

VSSHP ei tietosuojasyistä kerro tarkkoja lukuja tehohoidettavista tai heidän rokotetilanteestaan. Tartuntataudeista vastaava lääkäri Esa Rintala kertoo kuitenkin yleisellä tasolla rokotustilanteesta potilailla. Varsinais-Suomen alueella sairaalahoitoon joutuneista 80 prosenttia ei ole saanut yhtään rokoteannosta. Osittaisen rokotussarjan on saanut 20 prosenttia. Vain yksittäisiä potilaita on saanut koko rokotussarjan.

Rintalan mukaan osittaisen rokotussarjan saaneiden ja rokottamattomien oireet eivät merkittävästi eroa toisistaan.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Leskisen mukaan koronapotilaita ei ole vuodeosastohoidossa. Heinäkuun aikana koronapotilaita on ollut hoidossa kolme. He olivat kaikki rokottamattomia.

Heinäkuun aikana todetuista positiivisista covid-tapauksista 74 prosenttia on rokottamattomia, 18 prosenttia on saanut 1. rokotteen ja kahdeksan prosenttia ovat saaneet kaksi rokotetta. Kesä-heinäkuussa sairaalahoitoon joutuneet koronapotilaat ovat olleet rokottamattomia.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

TAYSin viestinnästä kerrotaan, että osasto- ja tehohoidossa on tällä hetkellä yhteensä kahdeksan koronapotilasta. Koska potilaiden määrä on vähäinen, ei rokotustilannetta potilaiden osalta voida tietosuojasyistä kertoa. Pieni osa kesän aikana sairaalahoitoon joutuneista on rokotettu kertaalleen.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Päijät-Sote:n osastonylilääkäri Marjo Vuorela kertoo, että sairaalassa on tällä hetkelläkahdeksan potilasta osastohoidossa, heistä yksi tehohoidossa. Heinäkuun aikana on potilaita hoidettu 23. Heistä neljä on saanut yhden rokotten ja yksi oli saanut molemmat rokoteannokset.

Satakunnan sairaanhoitopiiri

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä kertoo, että Porissa sijaitsevan Satasairaalan osastolla on tällä hetkellä hoidossa yksi rokottamaton potilasterveyskeskuksen vuodeosastolla.

Heinäkuun aikana potilaita on ollut kahdeksan osastolla, yksi tehohoidossa.

Uusitalo-Seppälän mukaan täyden rokotussuojan saaneita potilaita ei ole ollut. Aiemmin yhden rokotuksen saaneita on ollut viisi, mutta heillä on ollut vakavia perussairauksia ja vakavalle infektiolle altistavia merkittäviä tekijöitä.

Rokotukset näkyvät Uusitalo-Seppälän mukaan sairaalaan joutuneiden osalta niin, ettärokotuksen saaneet ovat sairastaneet lievemmän taudin kuin vastaavat potilaat keväällä ennen rokotuksia. Tämä ilmenee lyhyempinä sairaalahoitojaksoina. Myöskään hengityskonehoitoa ei ole tarvittu, ja muidenkin tukihoitojen tarve on ollut vähäisempää.

Kymenlaakosen sairaanhoitopiiri

Infektioylilääkäri Risto Pietikäinen Kymsotesta kertoo, että tällä hetkellä sairaanhoidossa on kolme koronapotilasta.

Heinäkuun aikana sairaalahoidossa on ollut yhteensä yhdeksän potilasta. Osastohoidossa olleista yhdellä on ollut yksi rokotus, muut ovat olleet rokottamattomia.

Valvonta-tehohoidossa on ollut neljä potilasta, joista kaksi ovat saaneet yhden annoksen ja kaksi on ollut rokottamattomia. Sairaanhoidossa ei ole ollut potilaita, joilla olisi ollut molemmat koronarokoteannokset.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote

Potilaiden määrää ei tarkemmin kerrota, koska heitä on alle viisi. Heinäkuun aikana koronapotilaita on ollut muutama. Tietoja rokotusten osalta ei kerrota.

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri

Siun soten infektioylilääkäri Jennifer Siebernsin mukaan tällä hetkellä kaksi potilasta on sairaalahoidossa, tehohoidossa ei ole yhtään potilasta. Sairastuneiden joukossa ei ole koronarokotteen saaneita.

Heinäkuussa yksittäisiä potilaita on ollut sairaalahoidossa. Sairaalakuormitusta on ollut varsin vähän.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Erikoislääkäri Sanna Kilpinen kertoo, että potilaiden yksityisyyden suojaamiseksi ei anneta tietoja parhaillaan osastohoidossa olevista potilaista tai heidän määrästään.

Kuluneen heinäkuun aikana sairaala Novassa ei ole ollut tehohoitoa vaativia koronapotilaita.

Päivystys- ja infektio-osastolla heinäkuun aikana on ollut hoidettavana yhteensä kuusi potilasta. Kaksi heistä oli saanut yhden koronarokotteen ja neljä oli rokottamattomia.

Etelä-Savo (kaksi sairaanhoitopiiriä: Essote ja Sosteri)

Sairaanhoitopiirin alueella ei ole yhtään koronapotilasta.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Osaamiskeskusjohtaja Kimmo Mäkinen kertoo, että tällä hetkellä sairaanhoitopiirissä on yhteensä kuusi potilasta. Potilaat ovat olleet pääsääntöisesti nuoria ja rokottamattomia.

Mäkisen mukaan sairaalassa olevista yhä suurempi osa on nuoria, joilla ei ole rokotetta. Nuorillakin esiintyy taudin vaikeaa muotoa, joka voi johtaa teho-osastohoitoon. Mäkisen mukaan rokotetun riski joutua sairaalahoitoon on huomattavan pieni.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Osastonylilääkäri Raimo Jokisalon mukaan heinäkuun aikana potilaita on ollut sairaanhoitopiirissä vain kaksi. Tällä hetkellä osastohoidossa on yksi potilas.

Vaasan sairaanhoitopiiri

Infektioylilääkäri Juha Salonen kertoo, että tilanne koronapotilaiden suhteen on erittäin rauhallinen. Tällä hetkellä hoidossa ei ole yhtään potilasta. Viimeisen kahden kuukauden aikana potilaita ei ole ollut lainkaan.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että koronapotilaiden määrä on matala. Koko Oys-erva-alueella eli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin, Lapin sairaanhoitopiirin ja Kainuun soten alueella on neljä potilasta sairaanhoidossa, yksi heistä teho-osastolla. Tällä hetkellä ei ole tietoa, moniko sairaalahoidossa olevista on rokotettu.

Oletko saanut rokotteen ja sairastunut koronaan? Voit keskustella aiheesta lauantaihin kello 23:een asti.