Kuuma ja vähäsateinen kesä teki tehtävänsä: järvien vedenpinnat laskeneet voimakkaasti Etelä-Savossa

Viime päivien sateiden kerrotaan helpottaneen hiukan tilannetta, mutta vasta loppukesän ja syksyn sateet määrittävät, millaiseksi kuivuustilanne kehittyy.

Kuva: Juho Liukkonen / Yle

Järvien vedenpinnat ovat laskeneet voimakkaasti Etelä-Savossa, tiedottaa Ely-keskus. (siirryt toiseen palveluun) Taustalla on vähäsateinen ja kuuma kesä.

Järvien pintojen kerrotaan painuneen pääosin kesän aikana keskimääräistä alemmaksi. Poikkeuksena on Saimaan pinta, joka on vielä ajankohtaan nähden hieman koholla mutta laskemassa kohti keskimääräistä. Etenkin valuma-alueeltaan pienissä latvajärvissä kuivuus on voinut laskea vedenpintaa voimakkaastikin.

Esimerkiksi Mäntyharjun reitillä Puulan pinta on laskenut kevään tulvahuipun jälkeen 30 cm ja on tällä hetkellä 5 cm ajankohdan keskikorkeuden alapuolella. Pinnanlaskun hillitsemiseksi voimalaitoksen juoksutusta on pienennetty, mikä on laskenut alapuolisten järvien vedenpintoja tavanomaista alemmaksi.

Ely-keskukselta kerrotaan myös, että pohjavesivarannot ovat laskeneet ja maankosteus on alhainen. Pohjaveden pintojen laskun ennakoidaan edelleen jatkuvan. Runsasvetisen kevään johdosta pohjavesien pinnat eivät ole kutienkaan vielä päässeet laskemaan niin alas kuin kuivan kesän vuoksi voisi olettaa.

Toistaiseksi Etelä-Savon Ely-keskukseen ei ole tullut ilmoituksia kaivojen kuivumisista.