1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. kaupunginjohtajat

Imatran kaupunginjohtajavalinta antaa aihetta syrjintäepäilyille, kertoo tuore raportti – ansioituneempi nainen jätettiin valitsematta

Raportissa esitetään kysymys siitä, onko ansioituneempaa syrjitty valinnassa joko hänen poliittisten mielipiteidensä tai sukupuolensa perusteella.

Kaisa Heino on toiminut Imatran apulaiskaupunginjohtajana. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Imatran kaupunginjohtavalinta herättää epäilyjä syrjinnästä, kertoo tuore raportti.

Julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen toteaa laatimassaan raportissa, että kaupunginjohtajaksi näyttäisi jääneen valitsematta ansioitunein, eli Kaisa Heino. Kaupunginjohtajaksi valittiin Ari Lindeman.

Dosentti Matti Muukkonen nostaa esiin kysymyksen siitä, onko ansioituneempaa syrjitty valinnassa joko hänen poliittisten mielipiteidensä tai sukupuolensa perusteella.

Kaisa Heino on sitoutumaton ja Ari Lindeman sosiaalidemokraatti.

Ari Lindeman toimii virkaa tekevänä kaupunginjohtajana siihen asti, että valitukset on ratkaistu. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Heino on toiminut pitkään Imatran apulaiskaupunginjohtajana. Virka lakkautetaan marraskuun alussa, kun kaupungissa siirrytään yhden johtajan malliin.

Epäselvyyksiä liittyy myös hakuilmoituksessa esitettyihin kelpoisuusvaatimuksiin, joissa on ollut tulkinnanvaraa.

Imatran kaupunginjohtajan valinnasta on tehty valituksia hallinto-oikeuteen, joten kaupunginjohtajana aloittanut Lindeman toimii virkaa tekevänä kaupunginjohtajana siihen asti, että valitukset on ratkaistu.

Taidot, kyvyt ja koeteltu kansalaiskunto saavat vaikuttaa valintaan

Matti Muukkosen mielestä toimivaltaisen viranomaisen pitäisi pystyä kumoamaan oletus syrjinnästä osoittamalla valintamenettelylleen hyväksyttävä peruste. Ratkaisu tästä jää tuomioistuimen arvioitavaksi.

Raportin mukaan ainoat kriteerit, joilla virkaa hakeneita saadaan vertailla, ovat taidot, kyvyt ja "koeteltu kansalaiskunto".

Taidoilla tarkoitetaan koulutuksen ja työkokemuksen perusteella karttuneita tietoja ja taitoja. Kyvyillä viitataan työssä vaadittaviin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten lahjakkuuteen, järjestelykykyyn ja aloitteellisuuteen. Koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa nuhteetonta käytöstä ja muussa elämässä saatuja ansioita, jotka ovat viran hoidon kannalta merkityksellisiä.

Asiasta ensin uutisoineiden Etelä-Saimaan (siirryt toiseen palveluun) ja Uutisvuoksen (siirryt toiseen palveluun)mukaan Imatran kaupunginhallitus käsittelee raporttia ensi maanantaina.