1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ilmastonmuutos

Liikenne sähköiseksi ja energia puhtaammaksi – näillä keinoilla suomalaisyritykset tähtäävät päästövähennyksiin

Suomalaisissa yrityksissä tehdään jo ilmastotoimia, joilla pyritään päästövähennyksiin, kertoo Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntija. Hänen mukaansa kehitystä tapahtuu useilla osa-alueella.

Yritysten merkittävimmät ilmastotoimet liittyvät energiaan. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n tänään julkistaman raportin mukaan ilmaston lämpenemisen hidastamiseksi vaaditaan nopeita tekoja. Raportin mukaan ilman välittömiä toimia maailman keskilämpötilan nousun pysäyttäminen 1,5 tai edes kahteen asteeseen ei ole mahdollista.

Tutkijoiden mukaan ilmaston lämpeneminen on käynnistänyt jo prosesseja, joiden pysäyttäminen tai hidastaminen vie satoja tai tuhansia vuosia.

Monessa suomalaisessa yrityksessä on tehty ilmaston eteen työtä.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Matti Kahra listasi Yle Uutisille neljä keinoa, joilla suomalaisyritykset pyrkivät päästövähennyksiin.

1. Energiateollisuus panostaa uusiutuvaan energiaan

Kahran mukaan energiantuotantotapa on yritysten merkittävin ilmastoteko. Energiateollisuuden päästöt ovat puolittuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana.

– Energiateollisuuden oman ilmoituksen mukaan päästöt tulevat vielä puolittumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Sitten käytännössä enää energia-alalta ei syntyisi päästöjä sähkön eikä energian tuotannosta. Se on isoin ja merkittävin ilmastoteko, mitä Suomessa on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan, Kahra painottaa.

Kahran mukaan energiayhtiöt luopuvat fossiilisista polttoaineista ja vaihtavat uusiutuviin energialähteisiin.

– Positiivista kehitystä on tapahtunut. On kaavailtu ja nähtävissä, että se tulee jatkumaan.

Hän huomauttaa, että sekä suomalaisten että kansainvälisten yritysten päästövähennykset syntyvät tällä hetkellä suurilta osin energian tuotantotapaan ja sen käyttöön liittyvien päästöjen vähentämisestä.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtavan asiantuntijan Matti Kahra uskoo, että ilmastotoimia saadaan käyntiin nopeastikin, jos ne ovat kustannustehokkaita. Kuva: Rob Orthen / EK

2. Päivittäistavarakauppa kompensoi hiilipäästöjä

Päivittäistavarakaupan jätit S-Ryhmä ja Kesko ovat asettaneet omia päästövähennystavoitteitaan. S-ryhmä on asettanut tavoitteekseen olla hiilinegatiivinen vuonna 2025. Kahran mukaan vastaavia tavoitteita ei ole kuin parilla muulla yrityksellä koko maailmassa.

Hiilinegatiivisuustavoite tarkoittaa sitä, että yritys sitoo enemmän hiiltä ilmakehästä kuin mitä se tuottaa. Yritys voi esimerkiksi tuottaa uusiutuvaa energiaa omilla aurinkopaneeleilla tai kompensoida päästöjään istuttamalla puita, jotka sitovat hiiltä.

– Esimerkiksi S-ryhmä on parantanut energiatehokkuuttaan ja siirtynyt merkittävästi uusiutuvaan energiaan sekä muun muassa hyödyntämään hukkalämpöä.

3. Yritykset panostavat sähköiseen liikkumiseen

Kahran mukaan yritykset toimivat veturina liikenteen sähköistymisessä. Uusista autoista merkittävä osa on yritysten omistamia tai hallinnoimia, ja yhä useammin yritykset valitsevat käyttöönsä sähköauton.

– Sähköisen liikenteen kasvu on yli sata prosenttia vuodessa, ja pääsääntöisesti sitä ajaa yritysten pyrkimys päästövähennyksiin. Sähköautojen elinkaarikustannukset ovat myös halvempia kuin polttomoottoriautoilla.

Bussiliikenteen sähköistyminen on Kahran mukaan esimerkki siitä, miten nopeita muutokset voivat olla, jos ilmastoystävällinen vaihtoehto on myös kustannustehokas.

– Suomessahan bussien sähköistyminen on ollut todella nopeaa. Esimerkiksi Helsingissä HSL [Helsingin seudun liikenne] on sanonut, että vuonna 2025 kaikki bussiliikenne voisi kulkea sähköllä.

Sähkökäyttöisyyteen siirtyminen ei välttämättä ole vain ekologinen valinta. Päätöksen tekemättä jättäminen voisi käydä yritykselle kalliiksi.

4. Suomalainen teknologia voi auttaa vähentämään päästöjä muualla

Suomalaiset teknologiayritykset voivat helpottaa päästövähennysten tekemistä muualla maailmassa.

Yksi teknologiaansa kansainvälisille markkinoille toimittavista yrityksistä on konepajayhtiö Wärtsilä.

Wärtsilän viestintäjohtajan Atte Palomäen mukaan yrityksessä investoidaan tällä hetkellä vuosittain 150 miljoonaa euroa tuotekehitykseen, joka tähtää ympäristötehokkuuden parantamiseen.

Konepajayhtiö Wärtsilän viestintäjohtaja Atte Palomäen mukaan IPCC:n raportti on syytä ottaa vakavasti. Kuva: Juha Kivioja / Yle

Merenkulkuun ja energiatuotantoon liittyviin teknologiaratkaisuihin erikoistunut yritys testaa parhaillaan moottoreissaan hiilivapaita polttoaineita, kuten ammoniakkia, metanolia ja vetyä. Palomäen mukaan teknologia on tarkoitus tuoda markkinoille lähivuosina.

– Uskomme, että kun tietoisuus lisääntyy, poliittinen paine ja kysyntä tällaisille ratkaisuille tulee vahvistumaan, Palomäki arvioi.

EK:n johtavan asiantuntijan Matti Kahran mukaan suomalaisten yritysten valmistamat tuotteet myös edistävät esimerkiksi liikenteen sähköistymistä.

Esimerkkinä Kahra mainitsee lahtelaisen Kempower oy:n joka rakentaa sähköautojen ja muiden liikennevälineiden latausasemia.

Suomessa tuotetaan myös paljon erilaisia teknologiaratkaisuja muun muassa energiatuotantoon.

– Teknologiateollisuus on arvioinut yritysjäsentensä hiilikädenjäljen eli sen miten ratkaisuilla pystytään maailmalla vähentämään päästöjä, ja se on moninkertaisesti suurempi kuin Suomen tämänhetkiset päästöt, Kahra sanoo.

Lue lisää:

Ilmaston lämpeneminen tuskin pysähtyy tavoiteltuun 1,5 asteeseen – kansainvälinen ilmastopaneeli luo hälyttävän kuvan uudella raportillaan

Keskustan Saarikko korvaisi valtion maankäyttö,- asumis- ja liikennesopimukset ilmastosopimuksilla, joiden varat sidottaisiin päästövähennyksiin