Hyppää sisältöön

Itämerennorpan metsästys ei enää edellytä pyyntilupaa – Metsästys on sallittua ainoastaan Perämerellä

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan kiintiömetsästys vähentää metsästäjien hallinnollista taakkaa. Itämerennorppien laskentatulos on vaihdellut voimakkaasti 2010-luvulla.

Itämeren norpan pyyntiaika on huhtikuusta vuoden loppuun. Kuva: YLE/Reetta Arvila

Itämerennorppaa voidaan jatkossa pyytää metsästysaikana lajin alueellisen kiintiön puitteissa ilman pyyntilupaa. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan kiintiömetsästys vähentää metsästäjien hallinnollista taakkaa ja sillä helpotetaan kalastukselle sekä pyydyksille vahinkoja aiheuttavien itämerennorppien poistamista.

Uusi asetus astui voimaan elokuun alussa. Alueellinen, enintään 375 itämerennorpan metsästyksen sallima kiintiö Perämeren-Merenkurkun alueella metsästysvuonna 2021–2022 astui voimaan tänään maanantaina. Itämerennorpan metsästysaika on huhtikuun puolivälistä vuoden loppuun.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan halli ja itämerennorppa aiheuttavat ammattikalastajille merkittäviä vahinkoja etenkin Perämerellä.

– Muutoksella halutaan pienentää itämerennorpan aiheuttamaa sosiaalista konfliktia ja nostaa sen arvoa vahinkoeläimestä arvostetuksi riistalajiksi. EU-lainsäädännön mukainen hyljetuotekauppakielto aiheuttaa tosin sen, että pyydettyjä hylkeitä voi hyödyntää vain metsästäjien omassa taloudessa, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Itämerennorpan metsästys oli vuoteen 2015 asti mahdollista ainoastaan vahinkoperusteisella poikkeusluvalla. Viime metsästyskaudella pyydettiin 273 itämeren norppaa.

Itämerennorppien laskentatulos on vaihdellut voimakkaasti vuosina 2013−2020. Laji luokiteltiin viimeisimmässä uhanalaisuusarviossa silmälläpidettäväksi eli se ei ole enää uhanalainen.

Norppakantaa arvioidaan lentäen eli jään päällä näkyvien norppien määrä arvioidaan ilmasta käsin. Tuoreen ruotsalaisen arvion mukaan Perämeren todellinen populaatiokoko voi olla jopa yli 20 000 itämeren norppaa.

.
.