Kotitalousvähennys kasvaa, tupakointi kallistuu ja koulutukseen tulee lisää rahaa – nämä kuusi asiaa budjettiehdotuksesta kannattaa tietää

Valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiehdotuksessa on vähän yllätyksiä. Ehdotukset perustuvat suurelta osalta viime kevään kehysriihen päätöksiin. Ministeriö julkaisi ehdotuksensa torstaina.

Valtiovarainministeriö ehdottaa panostuksia koulutukseen. Ministeriö julkaisi ehdotuksiaan ensi vuoden budjetiksi torstaina. Helsingin Kallion lukion abiturientit suorittivat vieraan kielen lyhyen oppimäärän ylioppilaskoetta maaliskuussa 2021. Kuva: Silja Viitala / Yle

1

Kotitalous- ja hoivatyön verovähennystä kasvatetaan

Valtiovarainministeriö ehdottaa merkittävää korotusta kotitalousvähennykseen, mutta se ei koske kaikkia kodissa teetettyjä töitä.

Kotitalousvähennystä korotettaisiin kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön osalta. Kotitaloustyöksi luetaan esimerkiksi siivous.

Näistä töistä voisi jatkossa saada enintään 3 500 euroa vähennystä, kun aiemmin summa on ollut 2 250 euroa. Korvausprosentti puolestaan nousisi 40:stä 60:een prosenttiin. Korotuksessa olisi kyse kaksivuotisesta kokeilusta.

Kotitalousvähennystä korotettaisiin vastaavalla tavalla myös öljylämmityksen korvaamisen osalta vuosina 2022—2027.

Valtiovarainministeriön ehdotuksen mukaan kotitalousvähennystä kasvatettaisiin muun muassa siivous- ja hoivapalveluiden osalta. Kuva: Tiina Jutila / Yle

2

Palkan verotus ei kiristy

Valtiovarainministeriö suitsisi työn verotuksen tiukentumista. Tämän ministeriö tekisi indeksitarkastuksella, jossa otettaisiin huomioon yleinen hinta- tai ansiotason nousu.

Ministeriö siis käytännössä tekisi muutoksia ainakin valtion tuloveroasteikon tulorajoihin, jotta palkansaajan verotus ei kiristyisi yleisen ansiotason nousun takia.

Tämä on ollut yleinen päätös viime vuosien valtion budjeteissa.

Mikäli valtiovarainministeriön ehdotus menee läpi, työn verotuksen ei pitäisi kiristyä ensi vuonna. Rakennusmies kantoi putkia Tampereen Areenan työmaalla helmikuussa 2021. Kuva: Jani Aarnio / Yle

3

Tupakointi kallistuu

Yksi asia, josta hallituspuolueet tuskin saavat riitaa aikaiseksi, on tupakkaveron korottaminen. Hallituspuolueet sopivat asiasta jo hallitusohjelmassa.

Valtiovarainministeriön ehdotus tarkoittaisi 50 sentin korotusta tupakka-askin hintaan, jos veronkorotus siirtyy sellaisenaan tuotteen hintaan.

Hallituksen tarkoituksena on kiristää tupakan verotusta yhteensä 200 miljoonalla eurolla kautensa aikana. Linjauksella halutaan edistää kansanterveyttä.

Alkoholin verotukseen ei puolestaan ole luvassa lisäkiristyksiä tällä hallituskaudella.

Hallitus sopi tupakoinnin verotuksen kiristämisestä hallituskauden alussa. Myös valtiovarainministeriö ehdottaa sitä budjettiehdotuksessaan. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

4

Parafiinisen dieselin verotus kiristyy, vähäpäästöisiä autoja tuetaan

Valtiovarainministeriö kiristäisi parafiinisen dieselin verotusta, kuten hallitus on aiemmin päättänyt.

Hallitus päätti toissa syksyn budjettiriihessä, että se leikkaa yritystukia poistamalla asteittain parafiinisen dieselöljyn veronalennuksen, joka on 120 miljoonaa euroa.

Parafiinisella öljyllä tarkoitetaan dieseliä, jossa lähipäästöt ovat pienempiä kuin eurooppalaisessa standardin mukaisessa dieselissä.

Uusien autojen puhdistusteknologia on kehittynyt niin paljon, että parafiinisen ja tavallisen dieselin päästöt ovat lähes samalla tasolla.

Verotuen leikkaamisen vaikutusta dieselin hintaan on vaikea arvioida, koska samalla myös jalostamisen kustannukset halpenevat.

Ministeriön virkamiehet ovat arvioineet, että korotus voisi sentin verran litralta. Hallitus on päättänyt, ettei se tee uusia kiristyksiä polttoaineveroihin tämän vaalikauden aikana.

Valtiovarainministeriö alentaa puolestaan vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa 85 eurolla kuukaudessa ja tarkistaa hybridiautojen verotusarvoa.

Ministeriön tarkoituksena on uusia autokantaa Suomessa vähäpäästöisemmäksi.

Valtiovarainministeriön ehdotukseen sisältyy paljon muutoksia autoilun verotukseen. Ministeriö nostaisi parafiinisen dieselin verotusta. Kuva: Yle/Lotta Sundström

5

Opetus saa lisärahaa

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa laitettaisiin lisää rahaa opetukseen. Oppivelvollisuuden laajentamiseen ja toisen asteen maksuttomuuteen osoitettaisiin 65 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Ministeriö ehdottaa myös perusopetuksen laatu- ja tasa-arvo-ohjelmaan 60 miljoonaa euroa ja varhaiskasvatuksen puolelle ohjelmiin tulisi rahaa yhteensä 80 miljoonaa euroa ensi vuonna.

Varhaiskasvatuksen summassa on huomioitu 30 miljoonan euron tulevaisuusinvestointi.

Ministeriö jatkaisi hallituksen päättämiä panostuksia ammatilliseen koulutukseen. Ministeriö osoittaisi 70 miljoonaa euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen ensi vuodelle.

Oppilas- ja opiskelijahuoltoa tuettaisiin myös perusasteella ja toisella asteella.

Opetukselle ehdotetaan lisää rahaa. Ennen kaikkea rahaa tulisi oppivelvollisuuden laajentamiseen ja opiskelijoiden tukemiseen. Kulosaaren yhteiskoulun abeja preliminäärikokeessa helmikuussa 2021. Kuva: Silja Viitala / Yle

6

Turpeen verotukea laajennetaan

Hallitus päätti kevään kehysriihessä turpeen verotuen laajentamisesta ja ehdotus löytyy myös valtiovarainministeriön budjettiehdotuksesta.

Turpeen verottoman käytön rajaa ehdotetaan nostettavan 10 000 megawattituntiin voimalaitoksissa. Tähän asti turveverosta vapautetun tuotannon raja on ollut 5 000 megawattituntia.

Tuella pyritään tukemaan laitoksia ja turvetuottajia siirtymässä uudenlaiseen tuotantoon ja elinkeinoon. Turpeen energiakäyttö on laskenut Suomessa ennustettua nopeammin.

Turvetuotannon alasajoa pyritään pehmittämään verotuella, josta hallitus pääsi sopuun kevään kehysriihessä. Arkistokuvaa turvetuotannosta Karjaalta. Kuva: Yle/Anna Savonius