Hyppää sisältöön

Matkailijoita houkutellaan Kemiin Perämeren saariston avulla – keinoina elämyksellisyys ja tarinallisuus

Tarkoitus on saada matkailijat viipymään pidempään ja käyttämään palveluita alueella.

Merellisyydestä haetaan matkailuvalttia. Kuva: Risto Koskinen / Yle

Meri-Lapin matkailuun haetaan vauhtia Perämeren saaristoa markkinoimalla.

Kemissä on alkanut Perämeren saaristomatkailun kehittämiseen tähtäävä hanke, jonka tarkoituksena on kehittää Kemistä erityinen saaristomatkailukohde. Tavoitteena on, että uudet matkailijat löytävät Kemin lähisaariston ja käyttävät alueen palveluita viipyessään kaupungissa.

Keskiössä on konkreettinen tekeminen, jossa järjestetään työpajoja, kommunikoidaan matkailuyrittäjien ja sidosryhmien kanssa sekä kokeillaan tuotteistettuja palveluita kotimaisilla matkailijoilla.

Alueen omaleimaisuutta markkinoidaan erityisesti tarinallisuudella sekä elämyksellisyydellä. Kehitystyössä korostetaan erityisesti luontomatkailua sekä kestävän kehittämisen periaatteita.

.
.