Ministerit kummastelivat avin päätöstä rajoittaa lasten harrastuksia – nyt virastojohtaja ihmettelee kommentteja: Noudatamme hallituksen linjauksia

Sosiaali- ja terveysministeriö on ensi viikolla lähettämässä aluehallintovirastoille uuden ohjauskirjeen, jossa korostetaan lasten ja nuorten etua rajoituksissa.

Ministerit toivoivat eilen, että avi tarkistaisi päätöstä uudelleen lasten ja nuorten harrastusten osalta. Kuva: Pasi Autio / Lehtikuva

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (avi) torstainen päätös tiukentaa pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoituksia ei estä lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia, sanoo Etelä-Suomen avin ylitarkastaja Oona Mölsä Radio Suomen Päivän haastattelussa.

– Tiloja ei tarvitse siis sulkea, sellaista päätöstä emme ole antaneet, vaan tässä on kyse tiloille asetettavista rajoituksista. Tilan puolesta täytyy olla mahdollista välttää lähikontaktia, mutta se on harrastajien oma päätös, miten toimitaan, Mölsä sanoo.

Mölsän mukaan päätös voi kuitenkin vaikuttaa harrastustoiminnan luonteeseen. Esimerkiksi joukkuelajeissa voisi Mölsän mukaan lisätä tekniikkaharjoituksia ja välttää fyysisiä kontakteja.

Avi: Ihmetellään kommentteja

Ministerit toivoivat eilen, että avi tarkistaisi päätöstä uudelleen lasten ja nuorten harrastusten osalta. Stm on lähettämässä asiasta ensi viikolla uuden ohjauskirjeen, mutta avi tekee itsenäisesti ratkaisut virkavastuulla.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist ihmettelee ministereiden kommentteja.

– Meidän päätöksemme nojautuvat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistukseen, ja ministeriö on osa hallitusta. Siitä näkökulmasta vähän tietysti ihmetellään tätä voimakasta kommentointia, Ekqvist sanoo.

Avin tekemä päätös (siirryt toiseen palveluun) kokoontumisrajoitusten tiukentamisesta perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d, jonka perusteella esimerkiksi liikuntapaikkojen asiakasmäärää voidaan rajoittaa niin, että asiakkailla on mahdollista välttää lähikontakteja. Saman lain pykälä 58 g mahdollistaisi myös tilojen sulkemisen kokonaan.

Tartuntatautilain lisäksi avi nojaa päätöksessään asiantuntijoiden arvioihin tautitilanteesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön (stm) antamaan ohjeistukseen. Ohjeistus ei kuitenkaan ole oikeudellisesti sitova, eli avit voivat halutessaan poiketa siitä.

– Toki tässä voi olla erilaisia intressejä. Ymmärrän huolen, koska lapset ja nuoret ovat joutuneet koko korona-ajan olemaan aika kovilla. Emme nyt tule tätä päätöstä muuttamaan, mutta jos saamme uutta ohjausta, meidän täytyy ottaa se huomioon, Ekqvist sanoo.

STM: Uusi ohjauskirje ensi viikolla

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Satu Koskelan mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antama ohjeistus lasten ja nuorten turvallisen harrastamisen periaatteista (siirryt toiseen palveluun) on ollut voimassa koko ajan.

– Hallituksen toiveen johdosta tämä ohje tarkastetaan ja päivitetään ensi viikolla. Jo tänään meillä oli koronakoordinaatioryhmien ja avien kokous, jossa suullisesti tuotiin esiin hallituksen vahva viesti siitä, että lasten ja nuorten etu pitäisi ottaa huomioon päätöksissä, Koskela sanoo.

Koskelan mukaan Etelä-Suomen avin päätös mahdollistaa lasten ja nuorten turvallisen harrastamisen. Hän harmittelee sitä, että asian viestintä lähti väärille urille.

– Sen sijaan, että olisi kerrottu, mikä on mahdollista, niin viestintä lähti sille uralle, että harrastaminen ei ole enää mahdollista.

Aville palautetta rajoituksista

Etelä-Suomen avin ylitarkastaja Mölsän mukaan avin päätökselle on pyydetty arvio Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä (HUS), joka on todennut rajoitusten tiukentamisen välttämättömäksi.

– Jos saamme uutta ohjausta (ministeriöstä), totta kai otamme sen huomioon ja arvioimme asiaa uudelleen, Mölsä sanoo.

Mölsän mukaan avi on saanut paljon palautetta rajoitusten yhdenvertaisuudesta. Esimerkiksi kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijat ovat verranneet yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia ravintolarajoituksiin.

– Me emme pysty vaikuttamaan ravintola-alan rajoituksiin, vaan me pystymme tekemään yleisötilaisuuksiin ja kokoontumisiin liittyviä päätöksiä. Päätökset perustuvat riskiarvioon. Kun suuri määrä ihmisiä kokoontuu samaan paikkaan, on siinä erityinen riski tartuntojen leviämiselle, Mölsä sanoo.

Satu Koskela sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että eri toimialojen erilaiset rajoitukset johtuvat lainsäädännöstä ja siitä, miten tartunnan riskiä on arvioitu.

– Taustalla on lainsäädännön pohja, jossa riskit on arvioitu eri tavalla. Nyt mietitään sitä, voisiko tilaisuuksia jaotella tarkemmin eri luokkiin, eli voisiko löytyä sellaisia matalan riskin tilaisuuksia, joita voitaisiin pitää auki samaan aikaan, kun korkean riskin tilanteita rajoitetaan, Koskela sanoo.

Lue lisää: