Ammattikorkeakoulu otti tiukan linjan maskinkäyttöön Seinäjoella: maskista kieltäytyvä opiskelija voidaan jopa poistaa opetustilasta

Perusteena on ammattikorkeakoululaki, jonka mukaan toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan poistaa. Tähän päätymistä pidetään silti epätodennäköisenä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu vaatii opiskelijoilta kasvomaskeja kaikissa opetustiloissa. Arkistokuva. Kuva: Elina Niemistö / Yle

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMKin rehtori Jaakko Hallila kertoo, että jos maskia ei koulussa käytetä, ääritapauksissa oppilas voidaan poistaa koulusta. Seurauksena tuosta voi olla jopa opintojen viivästyminen. Toimittajana Janne Tolonen. Rehtori Jaakko Hallilaa haastatteli Sari Möller.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Seamk on tiukentanut linjaustaan maskinkäytössä.

Maskia vaaditaan sekä henkilökunnalta että opiskelijoilta, ja opiskelijaa pyydetään poistumaan opetustilasta, jos hän ei kehotuksesta huolimatta suostu käyttämään maskia. Voimakeinoja opiskelijan poistamiseksi ei kuitenkaan käytetä.

Seamkin hallintojohtaja, oikeustieteen maisteri ja varatuomari Johanna Säilä-Jokinen sanoo, että ammattikorkeakoululain pykälä 38 mahdollistaa toimet sillä perusteella, että maskittoman opiskelijan voi katsoa vaarantavan toisten terveyttä.

– Se on varmasti silti aivan äärimmäisen harvinaista. Uskon että jos tällaisiin tilanteisiin jouduttaisiin, niitä ei ainakaan monta ole ja keskusteluilla selvitään, sanoo Säilä-Jokinen.

Kieltäytymisestä seuraa keskustelu, jolla oppilaitos haluaa selvittää todellisen syyn kieltäytymisen taustalla. Jos opiskelija ei vieläkään edelleenkään suostu käyttämään maskia, hänelle pitää ohjeen mukaan selkeästi kertoa, ettei opintojen etenemistä normaaliaikataulussa välttämättä voida taata.

Säilä-Jokinen arvioi yhtä lailla harvinaiseksi sen, että jollekulle jouduttaisiin etsimään vaihtoehtoisia tapoja opiskella tai että hänen opintonsa viivästyisivät maskittomuuden takia.

– Varmaankaan ennakkopäätöstä asiasta ei ole olemassa, mutta tietysti toimimme parhaan tietomme mukaan ammattikorkeakoululain mukaan, sanoo rehtori Jaakko Hallila.

Hänen mukaansa vastaavia ohjeistuksia on muillakin ammattikorkeakouluilla, joskin vaihtelua kentällä riittää, ja osa on tyytynyt pelkkiin suosituksiin.

Lähiopetus halutaan turvata

Tiukennuksen syynä on halu suojella sekä työntekijöitä että opiskelijoita tartunnoilta Etelä-Pohjanmaan pahenevassa koronatilanteessa. Ongelmaa asiassa ei kuitenkaan rehtorin mukaan ole ollut, vaan maskeja on käytetty hyvin.

– Ensisijainen tehtävämme on turvata turvallinen opiskeluympäristö. Terveysviranomaisten mukaan maski suojaa tartunnoilta tehokkaasti, ja sen käyttämättömyys on riski. Meistä vaatimus ei ole kohtuuton, koska tarjoamme maskit kaikille opiskelijoille, Jaakko Hallila sanoo.

Johanna Säilä-Jokinen muistuttaa, että oppilaitos haluaa tarjota lähiopetusta, sillä myös Seamkissa tehdyt kyselyt kertovat etäopiskelun lisänneen opiskelijoiden pahoinvointi.

Työntekijöiden osalta Seamk nojaa työsuojeluhallinnon ohjeeseen, jonka mukaan työnantaja määrittelee riskinarviointinsa perusteella toimet, joita vaaditaan. Työnantaja voi direktio-oikeutensa perusteella määrätä, miten ja millä varusteilla työtä tehdänä.

Edit. 18.8. kello 18.10. Vaihdettu sanamuotoa jutussa: maskittomia opiskelijoita pyydetään poistumaan opetustilasta. Lisätty tieto siitä, ettei voimakeinoja tule tilanteessa käyttää.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun torstaihin 19.8. kello 23 saakka.