Hyppää sisältöön

Osa ammattikorkeakouluista haluaisi voida poistaa maskittoman opiskelijan luokasta, mutta saako niin tehdä? Tulkinnanvaraiseen asiaan odotetaan linjausta lähiviikkoina

Tulkinnanvaraa jättää näkemys siitä, aiheuttaako maskittomuus uhan toisten terveydelle. Ammattikorkeakoululakia ei ole tehty pandemioita silmälläpitäen, vaan selkänojaksi puuttua poikkeuksellisiin häiriötilanteisiin.

Maskin käyttöä tuetaan monessa oppilaitoksessa tarjoamalla opiskelijoille suojat. Pyytämistä pidemmälle koulu ei silti voi mennä. Kuva: Silja Viitala / Yle

Osa ammattikorkeakouluista haluaisi voida tarvittaessa poistaa opiskelijan opiskelutilasta, jos tämä ei pyynnöstä huolimatta suostu käyttämään maskia.

Mahdollisuus siihen on kuitenkin tulkinnanvarainen, ja apua tulkintaan odotetaan piakkoin eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisusta, jota voi pitää merkittävänä periaatteellisena linjauksena.

Muutama ammattikorkeakoulu teki syksylle linjauksen, jonka mukaan opiskelija voidaan poistaa opetustilasta, jos hän ei kehotuksesta huolimatta suostu käyttämään maskia, sanoo ammattikorkeakoulujen rehtoreita edustavan Arene ry:n hallituksen puheenjohtaja Mervi Vidgrén.

Näistä osa on sittemmin hänen tietojensa mukaan jo pehmentänyt linjaustaan, sillä yleispäteväksi katsottavan ohjeen mukaan oppilaita tai opiskelijoita ei voi velvoittaa maskin käyttöön, koska maassa on maskisuositus eikä -pakko.

Samalla perusteella maskitonta opiskelijaa ei voisi poistaa luokasta.

Vidgrén sanoo, että kaikki korkeakoulut tietävät, mikä on lain mukaan sallittua ja mikä ei. Tilannekuva piirrettiin myös ministeriön, THL:n ja korkeakoulujen johdon yhteisessä tilaisuudessa.

Asia on monitulkintainen, sanoo opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvos Laura Hansén.

Tiukempaa linjaa haluavat oppilaitokset nojaavat ammattikorkeakoulun lain pykälään 38, jossa todetaan, että opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka ammattikorkeakoulun järjestämästä tilaisuudesta.

– Ministeriö on pitänyt tulkinnanvaraisena sitä, voidaanko katsoa, että maskiton ja oireeton opiskelija vaarantaa toisten terveyttä, sanoo Hansén.

Hän uskoo, että oppilaitoksilla on vilpitön tarkoitus turvata opiskelijoiden ja työntekijöiden terveys, mitä laki korkeakouluilta vaatiikin.

Toisaalta lainkohtaa ei ole tehty tartuntatauteja ajatellen, vaan akuutteja, välittömiä toimia edellyttäviä häiriökäyttäytymistilanteita varten – esimerkiksi jos päihtynyt opiskelija aiheuttaa häiriöitä kampuksella.

Selkeää vastausta ei siis tällä hetkellä ole, mutta sellaista odotetaan eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisusta, joka on luvassa noin kuukauden kuluttua. Kanteluita on tehty Tampereen yliopiston tenttien maskipakosta ja Turun ammattikorkeakoulusta maskittomuuden vuoksi poistamisesta.

Tuolloin tehty selvitys kertoi, että moni muukin korkeakoulu oli ottanut maskipakon käyttöön.

Tyhjien käytävien sijasta oppilaitoksissa halutaan turvata lähiopetus, ja deltavariantin yleistyessä sen kohtalo huolestuttaa. Maskien käyttö nähdään tärkeänä turvallisuustekijänä. Arkistokuva. Kuva: Meeri Niinistö / Yle

Alkavan syksyn ohjeistuksessa on nytkin eroja.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Seamk lähetti henkilökunnalle täsmennetyn toimintaohjeen maskittomien opiskelijoiden varalta. Siinä todetaan, että ellei opiskelija kehotuksesta huolimatta suostu käyttämään maskia, häntä pyydetään poistumaan tilasta ja varaamaan koulutuspäälliköltä keskusteluaika asian selvittämiseksi. Voimakeinoja ei kuitenkaan käytetä.

Viestissä sanotaan myös, että halutessaan opettaja voi poistumaan kehottaessaan vedota ammattikorkeakoululain 38 pykälään, jonka mukaan toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan.** **


Lue lisää: Ammattikorkeakoulu otti tiukan linjan maskinkäyttöön Seinäjoella: maskista kieltäytyvä opiskelija voidaan jopa poistaa opetustilasta

Vidgrén pitää Seamkin tekstiä esimerkkinä tiukasta linjasta.

– He ovat lähteneet kohtuullisen tiukalla ohjeella, ja ymmärrän senkin tarpeen. Tilanne on hirveän hankala, koska turvallisuus kampuksella pitää taata, ja kouluilla on myös työnantajan vastuu työntekijöistä, sanoo Vidgrén.

Hänen mukaansa ammattikorkeakouluissa on vahva huoli opiskelijoiden opintojen etenemisestä ja opiskeluhyvinvoinnista.

– Siksi nyt tuntuu, että tulisi yhdessä opiskelijoiden kanssa hakea ratkaisut lähiopetuksen turvaamiseen.

Vaasan ammattikorkeakoulussa lukuvuosi alkaa vahvan maskisuosituksen voimin. Järeämpää viestiä harkittiin pitkään, mutta avin kanta torppasi suunnitelman. Kuva: Anssi Leppänen / Yle

Myös Vaasan ammattikorkeakoulussa pohdittiin pitkään linjausta maskittoman opiskelijan poistamisesta äärikeinona.

– Harkitsimme vahvasti sen käyttöönottoa, mutta peruutimme, koska opiskelijan poistaminen ei avin mukaan ole mahdollista, sanoo rehtori Kati Komulainen.

Tarvittaessa opetuksen voi keskeyttää, jos maskittomuus aiheuttaa konfliktin, sanoo Komulainen. Myös keskipohjalaisen Centria-ammattikorkeakoulun rehtori Kari Ristimäki muistuttaa, että mahdollisen ongelmatilanteen voi ratkaista sillä, että opettaja poistuu.

– Meillä on vastuu henkilökunnan työturvallisuudesta. Tietysti myös opiskelija voi tehdä saman ratkaisun, sanoo Ristimäki.

Etäopiskeluun siirtyminen on sekin vaihtoehto, jos opetusryhmässä on maskista kieltäytyvä opiskelija, sanoo Arene ry:n hallituksen puheenjohtaja Mervi Vidgrén.

– Toivon toivoo kuitenkin pakon sijasta positiivisuutta: että positiivinen ryhmäpaine pitää maskit opiskelijoiden kasvoilla ja kaivattu lähiopetus saadaan toteutettua.

Kaikissa pohjalaisissa ammattikorkeakouluissa maskeja on rehtorien mukaan käytetty hyvin. Syksyn tilanne huolestuttaa pääasiassa deltavariantin yleistymisen vuoksi.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun lauantaihin 21.8. kello 23 saakka.