1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. pakolaiset

Ovatko Suomeen saapuvat 170 afganistanilaista kiintiöpakolaisia, pakolaisia vai turvapaikanhakijoita, ja miten heidän kanssaan menetellään?

Suomi pyrkii hakemaan lähiaikoina 170 afganistanilaista turvaan ääriliike Talibanin valtaamasta Afganistanista. Aluksi heidät majoitetaan vastaanottokeskuksiin.

Afgaanipakolaisia Aavarannan vastaanottokeskuksessa Kirkkonummella vuonna 2016. Kuva: Ari Heinonen / Lehtikuva

170 ihmistä.

Niin monelle Suomen palveluksessa työskennelleelle afganistanilaiselle ja heidän perheenjäsenelleen Suomi aikoo tarjota humanitaarista suojelua.

Lähiaikoina heidän on määrä saapua Suomeen, mikäli ihmiset onnistuvat hakeutumaan evakuointilentojen kyytiin.

Afganistanissa vallan ottanut äärijärjestö Taliban pystyttää parhaillaan tiesulkuja ja tarkastuspisteitä, eikä ole itsestään selvää, pääsevätkö suojelulupauksen saaneet ihmiset edes lentokentälle.

  • Voit lukea Afganistanin tilanteen uusimmat käänteet täältä.

Ulkoministeriön mukaan tilanne on vaikea. Jos lennolle kuitenkin pääsee, on myös erittäin todennäköistä, että matka jatkuu Suomeen asti.

Tehdäänkö tulijoille turvallisuusselvitys?

Suojelupoliisista ei kerrota, tehdäänkö Afganistanista tuleville 170 henkilölle turvallisuusselvitys. Supon mukaan ulkoministeriö tekee taustaselvityksiä rekrytoidessaan edustustoihin paikalta palkattua henkilöstöä.

Suposta kuitenkin kerrotaan, että poliisi on ollut mukana viranomaisyhteistyössä valmistelemassa toimenpiteitä, jotka koskevat Afganistanista Suomeen evakuoitavia ihmisiä.

– Suojelupoliisi ei ole nähnyt mitään estettä näiden ihmisten siirtämiselle Suomeen. He ovat työskennelleet Afganistanissa pääasiassa Suomen ulkoministeriön palveluksessa, kertoo Supon viestintäasiantuntija Anni Lehtonen sähköpostitse.

Viime viikolla valtioneuvosto päätti (siirryt toiseen palveluun)ylimääräisessä istunnossa, että Suomeen otetaan ihmisiä erityisellä humanitaarisella perusteella. Taustalla on arvio, jonka mukaan Taliban saattaa kohdistaa Suomen valtion hyväksi työskennelleisiin ihmisiin jatkossa kostotoimenpiteitä.

Afganistanista tulevat henkilöt eivät ole turvapaikanhakijoita, koska heitä ei koske turvapaikkaprosessi. He eivät myöskään ole pakolaisia tai kiintiöpakolaisia, vaikka he pakenevat kotimaastaan mahdollisia ihmisoikeusloukkauksia tai sotaa.

Mitä Suomeen tulleille afganistanilaisille tapahtuu ensin?

Maahanmuuttovirasto ottaa vastaan Afganistanista saapuvat Suomessa. Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen sanoo, että Migrillä on ollut tärkeä rooli ulkoministeriön johtamassa evakuointioperaatiossa.

– Meillä on vastassa väkeä lentokentällä, kun lento tai lentoja tulee. Olemme organisoineet koronatestaukset ja tarvittaessa meillä on ensihuolto kentällä, Nuutinen sanoo.

Afganistanista Suomeen saapuvat henkilöt ovat melko poikkeuksellisessa tilanteessa. Ulkoministeriö on kertonut, että niille, joilla on Suomen valtion kanssa solmittu tuore työsopimus, myönnetään oleskelulupa.

Nuutisen mukaan Afganistanista evakuoitavat henkilöt majoitetaan aluksi vastaanottokeskuksiin, vaikka kyse ei ole turvapaikanhakijoista, eli henkilöistä, jotka hakevat suojelua ja oleskeluoikeutta Suomesta.

– Tämä johtuu siitä, että oleskelulupaprosessin käsittely alkaa vasta, kun ihmiset saapuvat Suomeen. Käsittely voi kestää joitain viikkoja, Nuutinen toteaa.

Migrin mukaan normaalitapauksessa heidät ohjattaisiin suoraan kuntiin.

Suomen työ- ja elinkeinoministeriö sekä ELY-keskukset kartoittavat parhaillaan, missä kunnissa Afganistanista Suomeen saapuvia henkilöitä voitaisiin ottaa vastaan.

Nuutisen mukaan Migri ei tässä vaiheessa kerro tulijoista. Ulkoministeriö johtaa evakuointioperaatiota ja se on kertonut tulijoista hyvin vähän. Migrissä tiedetään, minkä ikäisiä ihmisiä ja millaisia perheitä Suomeen odotetaan.

Mitä evakuoiduille tapahtuu kunnissa?

Sillä ei ole mitään väliä, millä statuksella henkilö saapuu Suomeen, mistä maasta tai mikä maan tilanne on. Suomen lainsäädäntöön on kirjattu, että tietyt peruspalvelut on turvattava. Tällaisia ovat esimerkiksi akuutti terveydenhuolto.

Kunnat ovat vastuussa palveluiden järjestämisestä.

Kiintiöpakolaisen statuksella maahan tulevaa ja henkilöä, joka hakee suojelua vieraasta valtiosta, kohdellaan suurin piirtein samoin, ainoa ero on siinä, että ensimmäisten kohdalla tuloa Suomeen voidaan usein ennakoida, suunnitella ja aikatauluttaa, selventää Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntija Anna Cantell-Forsbom.

– Akuutissa tilanteessa, kuten nyt Afganistanin kohdalla, nopea reagointi ei välttämättä ole mahdollista. Laissa on kuitenkin määritelty, että jokaisen kohdalla on kartoittava yksilöllisen tuen tarve.

Erilaisilta kriisialueilta Suomeen saapuvien ihmisten tarve voi poiketa merkittävästi. Joillakin voi olla varallisuutta, toiset saapuvat tyhjin käsin. Statuksesta riippumatta viranomaiset selvittävät kunkin ihmisen tilanteen yksilöllisesti. Terveysviranomaiset esimerkiksi kartoittavat henkilöhistoriaa, sairauksia ja vammoja.

STM:n asiantuntija kumoaa yleisen luulon, että Suomessa asuvien ulkomaalaisten status määrittelisi sen, millaisiin tukiin henkilö on oikeutettu. Suomen perustuslaki turvaa Suomessa asuville asumisen ja välttämättömän toimeentulon.

– Valitettavasti on tahoja, jotka viljelevät mediassakin, että esimerkiksi pakolaisille annettaisiin suuria könttäsummia ja isoja tukia. Tämä ei pidä paikkaansa. Perustoimeentulotuen päälle kunta voi antaa harkinnanvaraista tukea. Tähän vaikuttaa perheen koko ja asumismenot.

Kun oleskeluluvan on saanut, voidaan myöntää avustuspaketti, jonka turvin uutta elämää Suomessa voi rakentaa. Tähänkin liittyy vääriä luuloja.

– On olemassa avustuspaketti, joka voi auttaa alkuun, mutta se on hyvin vaatimaton summa. Sillä saa kirpputoritasoisia vaatetta ja Kierrätyskeskuksen huonekaluja. Se, että meidän verovaroin ylläpidetään luksuselämää ei ole lähelläkään totuutta.

Lue lisää:

Maria Ohisalo Ylen aamussa: Sisäministeriö ehdottaa pakolaiskiintiön nostoa 2 000 ihmiseen

Paljonko suomalaisia on Afganistanissa, milloin evakuoitavat afgaanit tuodaan Suomeen, ja minne heidät sijoitetaan? Tämä kaikki tiedetään nyt

Näin Pohjoismaat kertovat evakuoinneista – keskustelua myös turvapaikanhakijoiden määristä ja kritiikkiä evakuointien myöhästymisistä

Maahanmuuttovirasto valmistautuu Afganistanista tuleviin pakolaisiin – Pekka Nuutinen: "Mistä sitä tietää, vaikka ensimmäiset tulisivat jo tänään"