Karhun- ja sorsanmetsästys alkaa tänään: Kainuussa karhulupia 32 poikkeuspyyntiä varten

Vesilintujen metsästyskauden alkaessa Bird-life Suomi ja Metsästäjäliitto muistuttavat yhdessä lajintunnistuksen tärkeydestä ja kehottavat välttämään taantuvien lajien metsästystä.

Kuvan karhu on kaadettu Lieksassa syksyllä 2020. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Karhumetsästyksen poikkeuslupia on Kainuussa jaettu kuudelle paikkakunnalle: Kuhmossa voidaan metsästää 20 karhua, Sotkamossa 9, Ristijärven, Paltamon ja Puolangan eteläosan muodostamalla alueella kaksi karhua sekä Kajaanissa yksi karhu.

Viime vuonna poikkeusluvat myönnettiin 16 karhun pyyntiin, joilla saatiin saaliiksi 15 karhua.

Poronhoitoalueella karhun metsästys tapahtuu maa- ja metsätalousministeriön asettamin kiintiöin. Kiintiö on tänä vuonna yhteensä enintään 90 karhua, josta itäiselle poronhoitoalueelle on asetettu 70 karhun kiintiö ja läntiselle 20 yksilöä. Suomussalmi kuuluu itäiseen kiintiöön ja Hyrynsalmi sekä Puolangan poronhoitoalueen puoleinen alue läntiseen.

Sinisorsan poikastuotto hyvä

Sorsanpyynti alkaa perinteisesti kello 12. Metsästäjäliitto ja Bird-life Suomi muistuttavat, että lähes kaikkien riistavesilintulajiemme kannat ovat taantuneet 1990-luvulta lähtien.

Ainoa vakaana säilynyt laji on sinisorsa, joka menestyy monenlaisissa vesistöissä ja on pitkällä aikavälillä jopa hieman runsastunut. Suuri osa riistasorsalajeista on nykyisin uhanalaisia.

Valtakunnallisten vesilintulaskentojen perusteella runsaimpiin riistasorsiimme kuuluvien tavin ja telkän pesimäkannat olivat edelleen pitkän ajan keskiarvoa alhaisemmat.

Neljänneksi tärkeimmän riistasorsan, haapanan, kanta on vähentynyt voimakkaasti aina 1990-luvun puolivälistä lähtien. Sen sijaan tärkeimmän saalislajin eli sinisorsan poikastuotto oli tänä vuonna erittäin hyvä.