Kymmeniä Kittilän kuntapäättäjiä käräjillä virka-aseman väärinkäyttämisestä – syyttäjä: "Tarkoituksena ollut syrjäyttää hallintojohtaja"

Syyttäjä vaatii tuntuvia sakkorangaistuksia kuntapäättäjille, joiden katsoo halunneen rangaista Esa Mäkistä tai kostaa tälle. Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syytteet. Yleisö voi seurata julkisia istuntoja.

Asianomistajana jutussa oleva Esa Mäkinen osallistuu pääkäsittelyn ensimmäisen päivän istuntoon Rovaniemellä tiistaina 24.8.21. Käsiteltävä asia kiertyy Mäkisen kohteluun Kittilän kunnassa vuosina 2015-2017. Mäkinen eläköityi hallintojohtajan tehtävästä vuonna 2018. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Lapin käräjäoikeudessa alkaa tänään tiistaina Kittilän kuntasotkujen sivuhaaran käsittely. Kyseessä on rikosasia, jossa syytettynä on peräti 34 Kittilän kuntapäättäjää. Heistä jokaista syytetään ensisijaisesti virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Syyttäjän mukaan Kittilän kunnanhallitus ja -valtuusto ovat vuosina 2015–2017 useissa tilanteissa poistaneet silloiselta hallintojohtajalta, Esa Mäkiseltä, tämän virkaan keskeisesti kuuluneita tehtäviä.

Lisäksi syyttäjä Sari Anttonen katsoo syytettyjen laiminlyöneen Esa Mäkisen kuulemisen sekä tekemiensä päätösten perustelemisen. Sittemmin eläköitynyt hallintojohtaja Mäkinen on jutun asianomistaja.

Haastehakemuksessa syyttäjä pitää vastaajien motiivina Mäkisen rankaisemista tai hänelle kostamista. Hän katsoo syytettyjen halunneen ilman painavaa ja hyväksyttävää syytä syrjäyttää Mäkisen ja aiheuttaa tälle vahinkoa. Anttonen vaatii syytetyille haastehakemuksessa "tuntuvia sakkorangaistuksia".

Syyttäjä: motiivina kosto tai rangaistus

Syyttäjän tulkinta rankaisumotiivista kytkeytyy Esa Mäkisen toimintaan oikeudessakin puidussa lakipalvelulaskutapauksessa. Hallintojohtajana työskennellyt Mäkinen oli pyrkinyt puuttumaan lakipalvelulaskuun, joka haluttiin maksattaa Kittilän kunnalla. Kyseessä on lasku palveluista, jotka tilattiin kunnan nimissä, mutta ilman tarvittavaa hankintapäätöstä.

Lakipalveluita oli tilattu entisen kunnanjohtajan, Anna Mäkelän potkujen selvittämiseksi. Ex-kunnanjohtaja Anna Mäkelän potkuja käsiteltiin hovioikeudessa viimeksi viime keväänä. Tuolloin Rovaniemen hovioikeus antoi vapauttavan tuomion kaikille 28 syytetylle Kittilän virkarikosjutussa.

Nyt pääkäsittelyyn tulevassa uudessa jutussa syytettyjen joukossa ovat muun muassa kunnanhallituksen nykyinen puheenjohtaja Pekka Rajala (kesk.) sekä valtuuston nykyinen puheenjohtaja Aki Nevalainen (vas.). Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syytteet jo viime toukokuussa pidetyssä valmistelevassa istunnossa. Lisäksi neljän syytetyn osalta syytteet on jo aiemmin hylätty vanhentuneina.

Myös asianomistaja Esa Mäkisellä on omat vaatimuksensa. Hän vaatii korvaukseksi rikoksella aiheutetusta kärsimyksestä 18 kuukauden palkkaa vastaavaa summaa, eli 93 600 euroa korkoineen. Vaatimus kohdistuu kaikkiin vastaajiin. Tämän lisäksi entinen hallintojohtaja vaatii osalta syytetyistä yhteensä 2 600 euroa korvauksena ansionmenetyksestä.

Asian pääkäsittelylle on varattu varapäivineen peräti 22 päivää. Istuntojen pääpaikka on Rovaniemen hovioikeuden auditorio. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Yleisö voi seurata julkisia istuntoja

Nyt alkavalle asian pääkäsittelylle on varattu peräti seitsemäntoista istuntopäivää ja lisäksi viisi varapäivää. Loppulausunnot on tarkoitus antaa syyskuun lopulla.

Pääkäsittelyn istunnot ovat julkisia, ja ne pidetään Rovaniemen hovioikeuden auditoriossa. Myös yleisö pääsee seuraamaan käsittelyä sekä paikan päällä että etänä Kittilän istuntopaikasta käsin. Molemmissa paikoissa kasvomaski on yleisölle pakollinen varuste.

Asiaa käsitellään hybridi-istunnoin. Esimerkiksi vastaajat voivat valita, osallistuvatko hovioikeuden tiloissa Rovaniemellä, videoyhteyksin Kittilän istuntopaikasta käsin vai ainoastaan avustajansa kautta. Myös syyttäjät työskentelevät käsittelyn alkaessa Oulusta käsin etäyhteyksin.