1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Piispanvaalit

Lapuan hiippakunta saa kaitsijan neljän erilaisen ehdokkaan joukosta – tällaisia he ovat arvomaailmaltaan

Lapuan hiippakuntaan valitaan uusi piispa marraskuussa. Uusi piispa on järjestyksessään hiippakunnan viides ja seuraa eläkkeelle jäävää Simo Peuraa. Ehdokkaista löytyy niin sovittelevia uudistajia kuin säilyttäviä konservatiivejakin. Jakolinjat eivät kuitenkaan ole ihan yksiselitteisiä.

Piispaksi ovat ehdolla Jukka Jämsén (vasemmalla ylhäällä), Terhi Kaira, Jouko Ala-Prinkkilä (vasemmalla alhaalla) ja Matti Salomäki. Kuva: Elina Niemistö / Yle, kuvanmuokkaus Kalle Niskala / Yle

Lapuan hiippakunnan uusi hengellinen johtaja valitaan neljästä tyystin erilaisesta ehdokkaasta.

Piispa Simo Peuran seuraaja voi karkeasti luokiteltuna olla sosiaalinen sovittelija, ilon julistaja, filosofoiva sillanrakentaja tai säilyttävä uudistaja.

Ehdolla piispaksi ovat Lapuan hiippakuntadekaani Terhi Kaira, Lapuan tuomiorovasti Matti Salomäki, Kauhajoen kirkkoherra ja lääninrovasti Jouko Ala-Prinkkilä sekä hiippakunnan lähetys- ja kansainvälisen työn asiantuntija Jukka Jämsén.

Ehdokkaat ovat yksimielisiä siitä, että kirkkoa pitäisi tuoda lähemmäs ihmistä ja tehdä siitä vetovoimainen kaikkien hengellinen koti. Jokainen heistä olisi myös valmis uudistamaan kirkkoa.

Silti ainakin yksi aihe erottaa heidät toisistaan. Se on viime vuosina kiivaasti puhuttanut teema: miten kirkon pitäisi suhtautua samaa sukupuolta olevien vihkimiseen. Siihen kysymykseen ainakin ratkaisua toivovat jo kaikki.

Toisaalta heidän kannoistaan löytyy myös samoja sävyjä. Kukaan ei olisi valmis muuttamaan kirkon avioliittokäsitystä.

Lapuan tuomiokirkko loppukesän auringonvalossa.
Lapuan hiippakunnan piispaehdokkaat kertovat millaisia ovat, ja miten he kehittäisivät kirkkoa.

Sosiaalinen sovittelija

Laajasti kannatusta eri puolilta hiippakuntaa saava piispaehdokas on hiippakuntadekaani, teologian tohtori Terhi Kaira. Kaira on vihitty papiksi vuonna 1998 ja hän on työskennellyt aiemmin mm. Seinäjoen seurakuntapastorina ja kirkkohallituksen strategiatyössä.

Häntä pidetään helposti lähestyttävänä, lämpimänä ja sosiaalisena ihmisenä.

Kaira mielletään liberaaliksi, mutta enemmänkin hän taitaa sijoittua arvomaailmassaan keskitielle. Kaira pohjaa arvomaailmansa kirkon kolmelle peruspilarille: uskolle, toivolle ja rakkaudelle.

– Rakkaus sisältää monia aspekteja, kuten armollisuuden, oikeudenmukaisuuden, hyvyyden, lempeyden. Ajattelen, että kirkon sanoma kuuluu erottelematta jokaiselle ihmiselle, sanoo Kaira.

Kairalla on arkkipiispan ajatuksen kaltainen kompromissiratkaisu samaa sukupuolta olevien vihkimiseen.

– Ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen kohtelu on ihan luovuttamaton lähtökohta. Siksi kaikilla pareilla, jotka sitä toivoo, pitäisi olla mahdollisuus tulla vihityksi kirkossa. Mutta se ei tarkoita sitä, että kirkon pitäisi muuttaa avioliittokäsitystään tai että pappien pitäisi vastoin vakaumustaan vihkiä. Se tarkoittaisi, että papeille annettaisiin tässä kysymyksesssä omantunnonvapaus, toteaa Kaira.

Lapuan hiippakuntadekaani Terhi Kaira. Kuva: Elina Niemistö / Yle

Filosofoiva sillanrakentaja

Teologian tohtori Jouko Ala-Prinkkilä on ollut pitkään Kauhajoen seurakunnan kirkkoherrana ja hän on myös Kauhajoen rovastikunnan lääninrovasti.

Ala-Prinkkilä on ehdokkaista analyyttisin, ja pohtii kirkon ja uskon asioita pitkään ja hartaasti. Ei ihme, sillä mies on myös väitellyt uskontofilosofiasta.

– Jos ajattelee sitä roolia, mitä haluaisin ottaa täällä hiippakunnassa, sitä voi kuvata yhdellä sanalla: sillanrakentaja. Pidän itseäni aika sovinnollisena luonteeltani ja ajattelen, että kirkon tehtävissä on tärkeää suhtautua sovinnonhaluisesti toisia kohtaan, miettii Ala-Prinkkilä.

Sovittelevuus näkyy myös Ala-Prinkkilän ajatuksissa avioliittokysymykseen, jossa hän on samoilla linjoilla Kairan kanssa. Hän pyrkii ymmärtämään sekä konservatiivista että liberaalia ajattelua.

– Ratkaisu olisi, että mentäisiin yksi askel eteenpäin ja se olisi omantunnonvapauden myöntäminen papeille koskien seksuaalivähemmistöjen kirkollista vihkimistä. Mutta olisin vielä varovainen muuttamaan kirkon avioliittonäkemystä. Ajattelen, että kirkko ei ole siihen vielä kypsä. Vaikka siitä on paljuon puhuttukin, fundamentaaliset teemat on vielä keskustelematta. Niiden takaa löytyy se, että kirkosta löytyy vähintään kaksi perinnettä tulkita raamattua, pohtii Ala-Prinkkilä.

Kauhajoen lääninrovasti Jouko Ala-Prinkkilä. Kuva: Elina Niemistö / Yle

Ilon julistaja

Neljästä ehdokkaasta yllättävin on jyväskyläläinen pappi ja lähetys- ja kansainvälisen työn asiantuntija Jukka Jämsén.

Hän tuntuu melkein tulevan perinteisen kirkon ulkopuolelta, vaikka onkin Lapuan hiippakunnan työntekijä ja toiminut muun muassa pappina Alavudella.

Toisaalta hän on ollut mukana myös erilaisten, Suomessa ehkä vähemmän tunnettujen, New Wine -liikkeen ja Hengen uudistus kirkossamme -yhdistyksessä. Hänen ajatteluaan on muokannut myös lähetystyö mm. Taiwanissa.

Jämsén tuokin piispanvalintaan oman iloisen tuulahduksensa maailmalta.

– Toivoisin olevani sellainen piispa, joka rohkaisee ihmisiä olemaan Jeesusta lähellä. Ilosanomassa itsessään on niin suuri voima.

– Kirkosta voisi tulla enemmän ilon ja yhteen kokoontuvan yhteisön paikka. Ei vain rakenne, mihin kuulutaan paperilla, vaan että kirkossa olisi kiva käydä, hän visioi.

Jämsén vaikuttaa avoimelta ja liberaalilta, mitä hän monessa asiassa ehkä onkin, jos puhutaan seurakuntaelämän muodoista. Sen sijaan avioliittokysymyksessä hänellä on tiukka linja.

– Olen perinteisen avioliiton kannalla, koska näen, että se on lapsille parempi ja kirkon pitää olla aina heikoimman puolella, sanoo Jämsén.

Lapuan hiippakunnan lähetys- ja kansainvälisen työn asiantuntija Jukka Jämsen. Kuva: Elina Niemistö / Yle

Säilyttävä uudistaja

Lapuan tuomiorovasti Matti Salomäki edustaa ehdokkaista ehkä kaikkein konservatiivisinta ajattelua. Tosin aivan kuten hän itsekin sanoo, määrittely konservatiiviksi tai liberaaliksi tekee vääryyttä ihmisille.

– En pidä jaottelusta, koska se lyö leimaa, joka ei kerro koko todellisuutta, sanoo Salomäki.

Salomäellä on vankka kristillinen arvomaailma ja lapualainen körttiläinen kotikasvatus. Itse hän sanoo olevansa maanläheinen ja tavallinen.

Hän myöntää olevansa opillisesti konservatiivi, mutta samalla toiminnallisesti valmis uudistuksiin.

– Kirkon tehtävä on säilyttää tiettyjä tehtäviä ja arvoja. Siinä mielessä konservatiivinen on kai sitten se lähtökohta. Mutta olen myös valmis uudistamaan seurakuntaa ja kirkon käytäntöjä. Ihmisille pitää puhua tämän ajan kieltä ja siksi tarvitaan myös uudistumista, täsmentää Salomäki.

Salomäki esimerkiksi voisi uudistaa sunnuntain jumalanpalvelusta ja vaikka aloittaa sen myöhemmin, mikä olisi tämän ajan ihmisille luontevampi.

– Kirkko on kuitenkin niin vanha organisaatio, että monet rakenteet periytyvät kaukaa. Ne voivat olla toimimattomia tähän aikaan, sanoo Salomäki.

Silti yksi asia saisi Salomäen mielestä pysyä ennallaan.

– Näkisin, että raamatun opetuksissa aviolitto selkeästi asettuu miehen ja naisen väliseksi liitoksi, tiivistää Salomäki.

Lapuan tuomiorovasti Matti Salomäki. Kuva: Elina Niemistö / Yle

Piispan nimi selvillä viimeistään 23. marraskuuta

Piispanvaali käydään marraskuussa niin, että ensimmäinen kierros äänestetään tiistaina 2. marraskuuta. Mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, käydään myös toinen kierros. Kaksi eniten ääniä saanutta etenee toiselle kierrokselle, jossa äänestetään 23. marraskuuta.

Uusi piispa vihitään virkaan helmikuussa, kun nykyinen piispa Simo Peura jää eläkkeelle.

Lapuan hiippakunnassa on 400 000 kirkon jäsentä, mutta vain 950 pääsee äänestämään piispanvaalissa. Äänioikeutettuja ovat papit ja lehtorit, kirkolliskokousedustajat, hiippakuntavaltuusto, sekä esimerkiksi joukko seurakuntien valitsemia maallikkojäseniä.

Lapuan hiippakuntaan kuuluvat Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntien seurakunnat sekä Pohjanmaan maakunnan suomenkieliset seurakunnat.

Lue myös: Piispat eivät löytäneet yksimielisyyttä, voiko homopareja vihkiä kirkossa – Arkkipiispa yhdistäisi nykyisen avioliittokäsityksen ja pappien omantunnonvapauden

Lapuan hiippakunta valmistautuu piispanvaaliin – Simo Peura jää eläkkeelle helmikuussa

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi homoparin vihkineen pastori Henna Salon valituksen – perustelut: tuomiokapituli toimi kirkon opin mukaisesti