Siun soten hallitus ratkaisee, ostetaanko arvostelua herättänyt potilastietojärjestelmä

Perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalitoimi - kaikki nämä koottaisiin uuteen asiakas- ja potilastietojärjestelmään. Omat tietojärjestelmät jäisivät Siun sotessa vain ympäristöterveydenhuoltoon ja pelastustoimeen.

Tietojärjestelmät ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tärkeitä työkaluja päivittäin. Jos Siun sote lähtee yhteishankintaan, se saa uuden järjestelmän viimeisenä vuonna 2026. Kuva: Anssi Nikkilä / Yle

Pohjois-Karjalan sairaanhoitokuntayhtymä Siun sote päättää torstaina kiistellyn asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnasta tai hankkeesta irtautumisesta.

Asiaa on selvitetty neljän sairaanhoitopiirin aloitteesta. Siun soten lisäksi yhteishankintaa ovat valmistelleet Keski-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Essote Etelä-Savosta.

Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen esittää yhtymähallitukselle, että se hyväksyisi osaltaan Aster-tietojärjestelmän hankinnan.

Järjestelmä maksaa Siun sotelle vuosittain reilut kymmenen miljoonaa euroa.

Summa ei sisällä tilaajan oman työn osuutta. Ennen Asterin käyttöönottoa järjestelmän suunnittelu edellyttää esitetyn sopimuksen mukaan Siun sotelta 36 henkilötyövuoden panosta kehitystyöhön.

Kuntayhtymän talousjohtajan Ismo Rouvisen mukaan Siun soten tietotekniikkakulut kallistuisivat Asterin valinnan myötä noin kaksinkertaisiksi nykyiseen verrattuna.

Järjestelmän käyttöiäksi on arvioitu 15 vuotta. Tällöin kokonaishinta käyttöajalta olisi nykytietojen mukaan 158 miljoonaa euroa.

Yli 180 Siun soten lääkäreistä on vedonnut hankkeen hylkäämiseksi; he uskovat käyttäjälle hankalan järjestelmän lisäävän tehottomuutta ja kiirettä hoitotyöhön.

Kielteistä kritiikkiä (siirryt toiseen palveluun) henkilöstö on antanut muistakin syistä. Arvostelua on tullut myös hoitajien taholta.

Järjestelmää eivät kuitenkaan valitse sen käyttäjät, vaan Siun soten jäsenkuntien edustajista koottu hallitus.

"Me päättäjät emme näitä tule käyttämään"

Siun soten 11-jäseninen yhtymähallitus on muodostettu poliittisten voimasuhteiden mukaan: keskustalla ja SDP:llä on molemmilla neljä paikkaa, kokoomuksella, vihreillä ja perussuomalaisilla kullakin yksi.

Hallituksen jäsen Osmo Pirhonen (ps.) Kiteeltä olisi halunnut, että hankinta tarvitsisi vielä kuntayhtymän valtuuston hyväksynnän.

– Kyllä ehdottomasti. Näin suuret asiat täytyisi olla sitoutettu laajapohjaisesti ja myös henkilöstön sitouttaminen täytyisi olla huomattavasti vahvempaa, Pirhonen aprikoi ennen ratkaisevaa kokousta.

Hänen mielestään päättäjät ovat saaneet riittävästi tietoa eri tahoilta, sen sijaan ongelmana on punnita tiedon luotettavuutta.

– Aster-järjestelmäähän ei vielä ole olemassa, tässä ostetaan tavallaan lupauksia, Pirhonen pohtii.

Hän korostaa päätöksessä käyttäjien näkemystä.

– Me päättäjät emme näitä tule käyttämään emmekä kieltämättä ymmärrä itse järjestelmistä yhtään mitään. Meidän on tehtävä päätös siltä pohjalta, että näillä ratkaisuilla virkamiehet, hoitaja- ja lääkärikunta pystyisivät mahdollisimman hyvin hoitamaan potilaita. Myös säästöjä olisi saatava aikaan, Pirhonen toteaa.

Kiteeläispäättäjän mielestä ratkaisu järjestelmähankinnasta olisi voinut jäädä tulevan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen edustajille. Näin voi tapahtua, mikäli Siun soten hallitus päättää irtautua Aster-hankkeesta.

Mikäli hallitus kuitenkin toimikautensa viimeisessä kokouksessa hyväksyy hankinnan, Siun sote ottaa uuden tietojärjestelmän käyttöön vuonna 2026.