Kunnat miettivät keinoja kääntää etätyö elinvoimaksi – Lahdessa tiimit määrittelevät itse, kuinka paljon ja missä tilanteissa ollaan läsnä

Lahti hahmottelee uusia työtapoja, joissa etä- ja lähityö vuorottelevat työtehtävän mukaan. Työelämän tutkija Janne Kaltiainen sanoo, että työn imusta pitää huolehtia myös etätyössä.

Lahden kaupungin henkilöstöjohtaja Mira Keitaanranta sanoo, että jatkossa on tarvetta myös uudenlaisille yhteisöllisille työtiloille. Kuva: Janne Nykänen / Yle

Moni kunta päivittää työtapojaan ja työympäristöjään, koska koronapandemia on muuttanut työelämää.

Etätyösuositus jatkuu toistaiseksi epidemian kiihtymis- ja leviämisalueilla syyskuun loppuun asti, koska rokotuskattavuus ei ole epidemiatilanteeseen nähden riittävä.

Lahdessa on noin 3600 työntekijää. Moni heistä tekee lähityötä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai kouluissa.

Etätyössä tällä hetkellä on runsaat 400 työntekijää, enimmäkseen he ovat asiantuntijoita.

Lahden kaupunki miettii nyt yhdessä työntekijöidensä kanssa, millaiseen työelämään pandemian jälkeen palataan.

Kaupungin henkilöstöjohtajan Mira Keitaanrannan mukaan nyt puhutaan monipaikkatyöstä, jossa työtehtävät määrittelevät, kuinka paljon ollaan läsnä ja kuinka paljon etänä.

Kokonaisuuden järjestämisvastuu tulee entistä enemmän työtiimien päätettäväksi.

– Tiimit itse määrittelevät, kuinka paljon ja missä tilanteissa ollaan läsnä ja millaisissa tilanteissa monipaikkatyö ehkä jossain muualla tuottaa parhaimman tuloksen.

Mira Keitaanranta sanoo, että virtuaalipalavereiden väliin on jätettävä myös palautumishetkiä. Lahdessa tunnin Teams-palaverista jätetään 10 minuuttia tähän tarkoitukseen. Kuva: Petri Niemi / Yle

KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöt julkaisivat juuri ennen koronaepidemian puhkeamista Suomessa raportin etätyöstä (siirryt toiseen palveluun) ja sen hyödyntämisestä. Korona pakotti kuitenkin kunta-alaa ottamaan nopean harppauksen etätyöhön.

Työterveyslaitos on kartoittanut Miten Suomi voi? -hankkeessaan (siirryt toiseen palveluun) koronapandemian vaikutuksista ihmisten työhyvinvointiin.

– Työssä koetaan tylsistymistä useammin nyt kuin ennen koronaa ja tämä näkyy erityisesti etätyössä, kertoo erikoistutkija Janne Kaltiainen Työterveyslaitokselta.

Työterveyslaitos julkaisi tuoreimmat tulokset tiistaina. Niiden perusteella näyttää siltä, että etä- ja lähityön yhdistelmää eli hybridityötä tekevät voivat työssään paremmin kuin pelkkää etä- tai lähityötä tekevät.

Työn imusta kannattaa huolehtia

Erikoistutkija Janne Kaltiainen muistuttaa, että kuntien kannattaa huolehtia työn imua tukevista ja kasvattavista tekijöistä.

Työhyvinvointiin kannustava johtaminen sekä työn yhteisöllisyyden kokemukset ovat tärkeitä.

– Miten hyvin tehtävä vastaa henkilön motivaation ja innostuksen lähteitä? Täytyy olla riittävästi haasteita, että pääsee käyttämään osaamistaan ja myös oppimaan uutta, Kaltainen sanoo.

Lahden kaupungin etätyötä tehneistä työntekijöistä noin 80 prosenttia ilmoitti viime keväänä, että haluaisi jatkaa etänä 1–3 päivää viikossa.

Pelkkä etätyö ilman työyhteisöä käy raskaaksi.

– Samalla ihmisillä on suuri tarve kohdata työkavereita kasvokkain ja päästä ideoimaan. Tarvitsemme kohtaamisen paikkoja jatkossakin, arvioi henkilöstöjohtaja Mira Keitaanranta.

Keitaanrannan mukaan toimitiloja voidaan miettiä uusiksi ja kehittää, mutta suuressa mittakaavassa niistä ei olla kokonaan luopumassa.

Myös työvälineet täytyy pitää monipaikkatyöhön soveltuvina.

– Tietohallinnon kanssa mietimme parhaillaan, millaiset ovat tulevaisuuden tietokonepaketit asiantuntijatyössä.

Lahti miettii myös, millaiset tietokonepaketit ovat hyviä tulevaisuuden asiantuntijatyössä. Kuva: Petri Niemi / Yle

Etätyöstä elinvoimaksi

Etätyöskentelyn tukeminen on kunnille myös mahdollisuus houkutella asiantuntijoita uusiksi asukkaiksi.

Lahdesta pendelöidään paljon töihin muun muassa pääkaupunkiseudulle. Kuva: Petri Niemi/Yle

Lahden henkilöstöjohtaja Mira Keitaanranta itse yhdistää tällä hetkellä lähityön Lahdessa ja etätyön kotikaupungissaan Uudellamaalla.

– Tämä täytyy nähdä laajemmin kuin pelkästään etätyömahdollisuuksina. On panostettava siihen, mitä asumisvaihtoehtoja, palveluita ja muita tekijöitä Lahti pystyy tarjoamaan niille ihmisille, joille monipaikkatyön tekeminen on mahdollista.

Lue myös: