1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Tervola

Tervolan kunta esittää tarkennuksia Suhangon purkuputken yva-ohjelmaan

Kunta perää selvitystä muun muassa siitä, onko kaivosalueella mahdollisuus vesien suljettuun kiertoon ja käsittelyyn.

Tervolan kunnan mielestä Suhangon purkuputken suun siirtäminen Ossauskosken alapuolelle pitäisi selvittää. Kuva: Jari Peltoperä / Yle

Tervolan kunta esittää useita lisäyksiä ja tarkennuksia Suhangon kaivoksen purkuputken ympäristövaikutusten arviointi -ohjelmaan ja -selostukseen.

Kunta perää selvitystä muun muassa siitä, onko kaivosalueella mahdollisuus vesien suljettuun kiertoon ja käsittelyyn.

Tervolassa kaivataan myös tarkempaa tietoa kuormituksen vaikutuksesta pohjavesiin sekä siitä, miten purkuputken sijainti vaikuttaisi Ossauskosken voimalaitoksen vieressä oleviin vedenottamoihin.

Myös mahdollisuus siirtää purkuputken suu Ossauskosken voimalaitoksen alapuolelle pitäisi kunnan mielestä selvittää.

Lue myös:

Suhangon kaivoksen purkuvesien lasku Ossauksen altaaseen herättää vastustusta Tervolassa – ympäristövaikutukset huolettavat asukkaita

Tervolassa Koivun osakaskunta vastustaa kaivoksen jätevesien laskemista Kemijokeen