Soklin kaivosalueella meneillään katselmus – korkein hallinto-oikeus haluaa selvittää, onko kaivoksen toiminnasta haittaa ympäristölle

Myös korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa pyytäneet kutsuttiin mukaan katselmukseen. Asia ratkaistaan myöhemmin korkeimman hallinto-oikeuden istunnossa.

Ensimmäisellä katselmuspaikalla Pierkulinaholla olivat mukana korkeimmasta hallinto-oikeudesta muun muassa ratkaisukokoonpanon puheenjohtaja, oikeusneuvos Riitta Mutikainen sekä oikeusneuvokset Mika Seppälä, Taina Pyysaari, Jaakko Autio ja Robert Utter. Kuva: Raimo Torikka

Korkein hallinto-oikeus tekee tänään katselmuksen Savukosken Soklin kaivosalueella. Katselmuksen tarkoituksena on selvittää kaivoksen toiminnasta mahdollisesti aiheutuvia vesistö- ja ympäristövaikutuksia niin sanottuihin Soklin aho -esiintymiin.

Aluehallintovirasto myönsi alun perin Soklin kaivoksen toimintaan ympäristöluvan ja vesitalousluvan. Sen jälkeen Vaasan hallinto-oikeus pääosin hylkäsi valitukset, jotka aluehallintoviraston päätöksestä jätettiin.

Tämän johdosta muun muassa Kemin-Sompion paliskunta, Sokli Oy ja Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry sekä joukko yksityishenkilöitä haki korkeimmasta hallinto-oikeudesta asiaan valituslupaa.

Valituslupaa pyytäneet muutoksenhakijat kutsuttiin mukaan katselmukseen. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta katselmuksessa ovat mukana muun muassa ratkaisukokoonpanon puheenjohtaja, oikeusneuvos Riitta Mutikainen sekä ympäristöasiantuntijaneuvokset Mikael Hildén ja Seppo Rekolainen.

Asiaa ei kuitenkaan ratkaista katselmuksen aikana, vaan vasta myöhemmin korkeimman hallinto-oikeuden istunnossa.

Lisää Lapin uutisia Yle Areenassa: kuuntele, katsele ja lue, mitä lähelläsi tapahtuu.