1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Purmo

5000 hehtaarin tuulivoimapuisto huolestuttaa asukkaita Pedersören Purmossa – ympäristövaikutusarvioinnista jätetty yli sata kommenttia

Pedersören Purmoon suunnitteilla oleva maksimissaan 44 tuulivoimalan puisto herättää huolta alueen asukkaissa. Ympäristövaikutusarvioinnista on jätetty yli sata kommenttia. Suurena huolenaiheena on voimajohtojen reititys sähköasemalle.

Tuulipuisto on kerännyt yli sata kommenttia suunnitteluvaiheessa. Kuva: Antti J Leinonen

Pedersören Purmoon suunnitteilla oleva tuulipuisto huolestuttaa alueen asukkaita. Tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista on jätetty yli sata lausuntoa, mielipidettä ja asiantuntijakommenttia.

ABO Wind suunnittelee yli 5000 hehtaarin alueelle 44 tuulivoimalan puistoa. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään noin 300 metriä, ja yksikköteho alle 10 MW.

Hankkeen YVA-ohjelmasta annetuissa lukuisissa lausunnoissa ilmaistaan huoli myllyjen ja voimajohtojen vaikutuksesta ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen.

Erityisesti epäilyjä herättää vaihtoehto, jossa voimajohdot kulkevat Jepuan kylän kautta Sandåsin sähköasemalle Uuteenkaarlepyyhyn.

ELY-keskus edellyttää, että tuulimyllyjen ja voimajohtojen vaikutukset ihmisiin ja maisemaan huomioidaan, sillä alueelle on suunnitteilla useita tuulipuistoja. Lisäksi ELY edellyttää, että vaikutukset muuttolintuihin tutkitaan huolella.

Seuraavaksi Etelä-Pohjanmaan ELY-Keskus tekee johtopäätökset hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. YVA-menettelyn on määrä valmistua ensi vuoden alkupuolella.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/purmontuulivoimaYVA (siirryt toiseen palveluun)