1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. järvitaimen

Puulan vesistöjä kunnostetaan syksyllä – tavoitteena turvata luontainen järvitaimenkanta

Töiden on arvioitu valmistuvan tämän vuoden marraskuussa.

Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Puulan vesistöjä kunnostetaan syksyllä, kertoo Ely-keskus.

Puulaan laskevien jokien kalataloudelliset kunnostustyöt on aloitettu tällä viikolla Korpikosken pienen sivu-uoman kunnostuksilla. Kunnostustöitä tehdään myös Kangasniemellä Hännilänjokireitillä. Viimeisenä kohteena toteutetaan loppusyksyllä Tamarankosken kunnostukset.

Kunnostuksilla halutaan turvata luontainen järvitaimenkanta. Hankkeessa ennallistetaan uomia ja lisätään uhanalaisen järvitaimenen lisääntymis- ja pienpoikasalueiden määrää.

Kunnostettavat vesialueita pidetään arvokkaina kohteina. Puula on Mäntyharjunreitin suurin järvi, jota uhanalainen järvitaimen käyttää syönnösalueena ja vaellusreittinä.