Soklin kaivoshankkeen tulevaisuus on käsillä – KHO jalkautui Itä-Lappiin ja päättää vuosikymmeniä puhuttaneen kaivoksen ympäristöluvasta

Valtion malminjalostusyhtiö selvittää kiistellyn hankkeen toteuttamismahdollisuuksia Savukoskella. Jopa kaivosmyönteiset kritisoivat ympäristölupaa. KHO voi ratkaista kaivoksen kohtalon, mutta sitä joudutaan ehkä odottamaan ensi vuoteen.

Korkein hallinto-oikeus suoritti kahden päivän katselmuksen Soklin kaivosalueelle Savukoskella
Korkein hallinto-oikeus suoritti kahden päivän katselmuksen Soklin kaivosalueelle Savukoskella

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua Soklin kaivoksen ympäristölupavalituksiin voidaan joutua odottamaan ensi vuoteen.

KHO jalkautui Soklin kaivosalueella kahden päivän katselmuksen aiemmin tällä viikolla. Kaivoshankkeen vastustajat pääsivät ilmaisemaan huolensa ja tarkentamaan näkemyksiään.

– Ainoa oikea ratkaisu on hylätä ympäristölupa. Tämä alue kuuluu suojeluun. Tämä on niin erikoisen rehevä, kuin keidas täällä keskellä karuja männiköitä, vaatii Sodankylän Lokan kylässä asuva Leena Pyhäjärvi.

Kemin-Sompion paliskunnan poroisäntä Mika Kavakka pitää kaivosta erittäin tuhoisana poronhoidon kannalta.

– Kun erämaa suunnitellaan muutettavaksi teollisuusalueeksi, niin sehän on niin valtava muutos ympäristöön.

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvos ja Sokli-käsittelyn puheenjohtaja Riitta Mutikainen. Kuva: Juuso Stoor / Yle

KHO tutustui kaivosalueeseen osana Soklin ympäristöluvasta tehtyjen valitusten käsittelyä. Vaasan hallinto-oikeus hyväksyi luvan viime vuonna, mutta päätöksestä on tehty yhteensä kuusi valitusta.

– Tällaisissa maankäyttö ja ympäristöasioissa järjestämme katselmuksia juuri siitä syystä, että asiat selkiintyvät ja havainnollistuvat maastossa, kertoo korkeimman hallinto-oikeuden oikeusneuvos ja Sokli-käsittelyn puheenjohtaja Riitta Mutikainen.

Soklin kaivosalueen kartta.
Soklin kaivosalueen kartta.
Korkeimman hallinto-oikeuden katselmuskohteet Soklin kaivosalueella.

Rekkaralli ja jäkälän kohtalo huolettavat

Tällä hetkellä kaivosoikeudet omistaa hankeyhtiö Sokli Oy. Sen taas omistaa valtion omistama Suomen Malmijalostus Oy, joka hankki kaivosoikeudet norjalaiselta Yaralta ja aikoo "analysoida hankkeen kehittämismahdollisuuksia".

Poroisäntä Mika Kavakka pitää ongelmana sitä, että kaivoksen saasteet ja vaikutukset leviävät paljon laajemmalle kuin vain kaivosalueelle ja se vaikuttaa lupon ja jäkälän määrään.

Hän pitää valitettavana, että selvityksissä ei ole otettu huomioon monia asioita, jotka vaikuttavat ympäristön tilaan. Näitä ovat kaivokselle tarvittava vuosittainen valtaisa hakemäärä ja lähes tauoton rekkaralli läpi Savukosken kairojen.

Katselmusväki Soklin ahoalueella Pierkulin aavan pohjoispuolella. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin puheenjohtaja Mika Flöjt pitää jo nyt Soklin kaivoksen koelouhinnoissa syntyneitä kasoja ympäristörikoksena. Luonnonsuojeluliiton säteilymittarit osoittavat kasojen sisältävän maa-aineksia, jotka säteilevät vaarallisesti.

Flöjtin mukaan Soklin kaivossuunnitelman sisältämät vesistöhankkeet rikkovat EU:n vesipuitedirektiiviä. Näitä ovat muun muassa taimen- ja harjusvesinä tiedettyjen Sokliojan ja Ylä-Nuorttin uomien siirto sekä kaivoksen vuotovesien ohjaaminen ympäröiviin vesistöihin ja purkuputken kautta Kemijokeen.

Soklin suunnitelma ei kelpaa edes kaivosta haluavalle

Kaivosmyönteinen Savukosken kunnanvaltuuston jäsen Jan Hietanen (ps.) ei halua nykyisella tavalla suunniteltua kaivosta Sokliin.

Hietasen mielestä Savukoski tarvitsisi Soklin tuomat työpaikat ja verotulot, mutta vain niin, että alueelta kaivetaan vain mineraalit ylös ja vietäisiin muualle rikastettavaksi.

Jan Hietanen pitää nykyistä Soklin kaivossuunnitelmaa liian saastuttavana. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Tällä hetkellä esillä oleva kaivossuunnitelma ei Hietaselle kelpaa. Se vaarantaisi uimavedet ja kalastuksen.

– Meidän elinympäristö kärsii aivan liian tuhoisan iskun, Hietanen epäilee.

Soklin kaivoksella käytettävät vedet on tarkoitus purkaa Lattunaan parikymmentä kilometriä Hietasen kotikylästä Martista ylävirtaan.

Katselmuksen aikana tuli selville, että purkuvesien vaikutus on koettavissa myös Martin kylän kohdalla. Veteen liuenneet kemikaalit luonnollisesti huilaavat paljon pidemmälle virran mukana.

Soklin purkuputki purkaa kaivokselta tulevat vedet Kemijokeen Lattunan kohdalle. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Kaivosyhtiö jatkaa lupaprosessia

Kaivosyhtiö on valittanut Vaasan hallinto-oikeuden tekemistä kaivosalueen rajauksista ja muutoksista. Yhtiö esitteli korkeimmalle hallinto-oikeudelle päivien aikana kunkin katselmuspaikan ja kuinka kaivostoiminta tulee vaikuttamaan alueeseen.

– Varmasti saatiin jaettua tietoa hankkeesta kaikille asianosaisille ja toisaalta mekin saatiin hyvää palautetta ja tietoa siitä, miten kukin taho asioista ajattelee, Sokli Oy:n projektipäällikkö Pasi Heino sanoo.

Uuden kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kari Kilpimaa (kok.) arveli, että kunnassa tullaan vielä punnitsemaan, miten Soklin kaivos vastaa kunnan kannattamia arvoja. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Niin kaivosyhtiö kuin paikallisetkin jäävät nyt odottamaan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua. Kovin pikaista päätöstä ei ole odotettavissa laajan materiaalin ja tulevien selvitysten vuoksi.

– Tuskinpa ennen vuodenvaihdetta, mutta katsotaan sitten, sanoo varovaisesti tulevasta aikataulusta oikeusneuvos Riitta Mutikainen.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella 5.9. kello 23 saakka.