1. yle.fi
  2. Yle Uutiset
  3. vanhusten palvelutalot

Viranomaiset keskeyttivät vanhusten hoivakoti Pietarinpirtin toiminnan Mikkelissä – palvelun laadussa havaittu vakavia puutteita

Aluehallintovirasto on keskeyttänyt toiminnan kohteessa välittömästi. Päätöstä perustellaan muun muassa sillä, ettei yksikön asiakas- ja potilasturvallisuutta pystytä turvamaan nykyisellä henkilökuntamäärällä ja -rakenteella.

Aluehallintovirasto kertoo keskeyttäneensä hoivakoti Pietarinpirtin toiminnan suullisesti jo aiemmin tällä viikolla. Kuva: Juho Liukkonen / Yle

Itä-Suomen aluehallintovirasto kertoo keskeyttäneensä vanhusten hoivakoti Pietarinpirtin toiminnan Mikkelissä.

Puutteita on havaittu niin asiakasturvallisuudessa, hoivan ja hoidon asianmukaisessa toteutumisessa ja henkilöstörakenteessa. Myös omavalvonnassa ja riskien hallinnassa on havaittu puutteita sekä koulutetun henkilökunnan riittävyydessä.

Aluehallintovirasto kertoo, että kohteeseen tehdyn tarkastuksen aikana yksikön vastuuhenkilö oli poissa ja sijaisjärjestelyt olivat epäselvät.

Lisäksi palvelun laadussa on havaittu aluehallintoviraston mukaan vakavia puutteita. Tiedotteen mukaan esimerkiksi asiakkaiden saunominen, viriketoiminta ja ulkoilut eivät ole toteutuneet pitkään aikaan.

Tarkastuskäynnillä ilmeni myös, ettei palveluntuottaja ole pystynyt esittämään uskottavaa suunnitelmaa, miten se vastaa johtamisesta sekä lain ja luvan edellyttämästä henkilöstömitoituksesta.

Toimintayksikön toiminta keskeytettiin suullisella ilmoituksella välittömästi aiemmin tällä viikolla. Tänään asiasta annettiin kirjallinen päätös.

Pietarinpirtissä on 55 tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkaa ja 15 vanhuksille suunnattua palveluasumisen paikkaa.

Pietarinpirtti on toiminut vuodesta 1931. Toimintaa on tuottanut Mikkelin Vanhainkotiyhdistys ry.

Yle ei tavoittanut Pietarinpirtin johtajaa haastattelua varten.

Kuntayhtymä Essote on ottanut Pietarinpirtin toiminnan haltuunsa välittömästi. Kuva: Juho Liukkonen / Yle

Epäkohdista ollut tieto jo pitkään – työntekijät vaativat vastuuhenkilön vaihtoa

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Pietarinpirtti on joutunut viranomaisten syyniin. Vuonna 2017 aluehallintovirasto antoi huomautuksen laiminlyönneistä. Tuolloin asia koski Pietarinpirtin toiminnan asinamukaisen organisoinnin ja johtamisen valvonnan laiminlyöntiä.

– Asiakasturvallisuus oli aiheena myös aiemmassa valvonnassa, mutta se ei johtunut ammatillisen henkilöstön riittämättömyydestä, vaan muista syistä. Yhdistys osoitti saaneensa edellä mainitut puutteet kuntoon, joten valvonta päätettiin tuolta osin tammikuussa 2018. Muita valvontapäätöksiä yhdistykselle ei ole annettu, Itä-Suomen aluehallintoviraston sosiaalihuoltoyksikön päällikkö ja ylitarkastaja Kirsi Laitinen kertoo.

Pietarinpirtin toiminnan keskeyttämiseen johtanut tapahtumaketju sai alkunsa tammikuussa 2020. Tuolloin valvonta-asia tuli aluehallintovirastossa vireille, kun Pietarinpirtin työntekijät olivat jättäneet epäkohtailmoituksen aluehallintovirastolle. Päätösasiakirjasta (siirryt toiseen palveluun)ilmenee, että työn järjestämisessä on ollut ongelmia pitkään.

Epäkohtailmoituksen perusteella epäselvyyksiä on esimerkiksi työntekijöiden tehtävänkuvista, joihin ei useista pyynnöistä, myös kirjallisista, huolimatta ole saatu selvyyttä.

Asiakirjasta selviää, että ongelmista olisi tiedotettu vastuuhenkilön lisäksi myös yhdistyksen hallitusta, mutta hallituksen edustajat olisivat toistuvasti kieltäneet työntekijöitä ottamasta yhteyttä heihin.

Myöhemmin marraskuussa 2020 epäkohtailmoituksen jätti henkilö, jonka omainen asui Pietarinpirtissä. Tuolloin palvelutalosta oli ilmoittajan mukaan lähtenyt kahdeksan hoitajaa henkilöstöstä pois.

Kohteeseen tehtiin kuntayhtymä Essoten toimesta useampi valvontakäynti. Tilanne ei kuitenkaan helpottunut keväällä ja kesällä viranomaisille jätettyjen uusien epäkohtailmoitusten perusteella.

Kuntayhtymä sai vielä viime elokuun lopulla vetoomuksen, jonka oli allekirjoittanut Pietarinpirtin 17 työntekijää. Vetoomuksessa vaadittiin Mikkelin Vanhainkotiyhdistys Pietarinpirtin vastuuhenkilön vaihtamista.

Aluehallintoviraston päätösasiakirjan perusteella Pietarinpirtin työntekijät kokevat joutuneensa omilleen kun kukaan ei ole ottanut kokonaisvastuuta tilanteesta. Kuva: Juho Liukkonen / Yle

Omainen joutunut osallistumaan asiakkaan pesuun

Julkaistussa päätösasiakirjassa (siirryt toiseen palveluun) piirtyy kuva karuista oloista. Pietarinpirttiin tehdyn valvontatarkastuksen yhteydessä työntekijät ovat kertoneet, että asiakkaat ovat saaneet ruoan ja lääkkeet, mutta muu hoito on ollut minimissä.

Viriketoiminta, saunat ja ulkoilut sekä muu on jäänyt väliin pitkän aikaa. Tarkastuskertomuksessa kerrotaan myös muista laiminlyönneistä. Kaikkia asukkaita ei ole voitu viedä wc-tiloihin tarvittavan välineistön puutteen vuoksi. Yksikön välinepula on ollut myös huutava: yksikössä on ollut käytössä vain yksi kuumemittari, eikä käytössä ole ollut asianmukaisia haavanhoitovälineitä.

Henkilöstön kerrotaan joutuneen lainaamaan verensokerimittareita asiakkailta, koska yksikössä ei ole ollut omia.

Myös osa henkilökunnan matkapuhelimista on ollut rikki, minkä vuoksi työntekijöiden keskinäinen yhteydenpito ei ole toiminut.

Eräs omainen puolestaan on kertonut joutuneensa osallistumaan asiakkaan pesuun ja muihin hoivatehtäviin henkilökuntapulan vuoksi.

Työntekijöiden näkökulmasta tilanne on jatkunut kuukausia ja vuosia. Asiakirjan mukaan työntekijät kokevat jääneen omilleen, kun kukaan ei ole ottanut vastuuta tilanteesta.

Kuntayhtymä Essote kertoo antaneensa työvoima-apua Pietarinpirttiin omista työntekijöistä ja varahenkilöistään. Kuva: Juho Liukkonen / Yle

Kuntayhtymä: Asiakkailla ei ole hätää

Kuntayhtymä Essotesta on nyt siirtynyt vastuuhenkilö ja henkilökuntaa Pietarinpirttiin turvaamaan asiakkaiden hoiva ja hoito.

Kuntayhtymä Essoten vastuualuejohtaja Niina Kaukonen kertoo, että asiakkailla ei ole tällä hetkellä hätää.

– Välitön hoiva ja hoito on siellä toteutunut ja toteutuu. Tämän olemme varmistaneet valvontakäynneillä. Meidän työntekijöitä on mennyt nyt Pietarinpirttiin avuksi jo ennen tätä päätöstä.

– Olemme antaneet sinne työvoima-apua omista työntekijöistä ja varahenkilöistä. Nyt olemme tarkkaan mitoittaneet asian, että siellä riittää väkeä turvaamaan asiakkaiden turvallisuus. Toki asia vaatii Essoten suunnalta aikamoista järjestelyä, mutta on toteutettavissa.

Kaukosen mukaan Pietarinpirtin omaa henkilöstöä kuin myös kohteessa asuvien omaisia on tiedotettu asiasta aiemmin viikolla. Tieto on otettu rauhallisin mielin vastaan.

Toistaiseksi ei ole tietoa, kuinka kauan Essote jatkaa toimintaa kohteessa.

– Keskeyttäminen on voimassa siihen saakka, kunnes Aluehallintovirasto toisin päättää. Kun kyse on yksityisestä palvelutalosta, niin Aluehallintovirasto päättää jatkaako Pietarinpirtti ry toimintaa myöhemmin vai jatkaako Essote kohteessa toimintaa.

Juttua päivitetty 3.9.2021 kello 16:14 Juttuun lisätty tietoa päätösasiakirjassa ilmenneistä epäkohdista ja ylitarkastaja Kirsi Laitisen kommentti.

Lue myös:

Viranomaisvalvonnan johtopäätös: Vanhusten palvelutalossa laiminlyöntejä