1. yle.fi
  2. Yle Uutiset
  3. rautatieliikenne

Pohjanmaan rataosuuksille kuuluu hyvää: Suupohjan rata pääsemässä pois vähäliikenteisten luokasta, Haapamäen radalle valmisteilla pitkä ostoliikennesopimus

Suupohjan radan liikenne on kasvanut Teuvalle rakennetun puutavaran lastauslaiturin ansiosta. Haapamäen radalle toivotaan parempaa ostoliikennesopimusta.

Seinäjoen ja Jyväskylän välinen matkustajaliikenne hoidetaan kiskobusseilla. (Kuvituskuva) Kuva: Bengt Östling/YLE

Seinäjoen ja Jyväskylän välisen Haapamäen radan matkustajaliikenne on takkuillut pahasti tänä vuonna. Vuoroja on jouduttu korvaaman busseilla.

Keskustan ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola teki kesäkuun lopussa eduskunnassa kirjallisen kysymyksen velvoiteliikenteen toteutumisesta asianmukaisesti Haapamäen radalla.

Liikenne- ja viesintäministeri Timo Harakka kertoo vastauksessan saaneensa VR-Yhtymältä tiedon, jonka mukaan kiskobusseja on ollut poissa käytöstä muun muassa moottoritilan tulipalojen ja tasoristeysonnettomuuksien takia. Lisäksi ongelmia on ollut varaosien saatavuudessa.

Etelä-Pohjanmaan liiton suunnittelujohtaja Antti Saartenoja on tietoinen raideliikenteen ongelmista Haapamäen radalla. Uuden ostoliikennesopimuksen toivotaan ensi vuoden alusta alkaen vakauttavan liikennettä.

– VR ei ole itsekään tyytyväinen siihen, että liikennöintiä on jouduttu tekemään busseilla. Tietysti toiveissa on, että sitten kun Suomessa muita rataosia sähköistetään sieltä vapautuu dieselkalustoa Haapamäen radalle ja sen myötä toimintavarmuus paranee, Saartenoja sanoo.

Suunnittelujohtaja Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitosta. Kuva: Tuomo Rintamaa/Yle

Liikenne- ja viestintäministeriö neuvottelee parhaillaan VR-Yhtymän kanssa pitkästä, yhdeksänvuotisesta henkijöjunaliikenteen ostoliikennesopimuksesta.

Pitkän ostoliikennesopimuksen tavoitteena on myös henkilöjunaliikenteen houkuttelevuuden ja tarjonnan lisääminen, sekä laadun kehittäminen.

Suupohjan rata pois vähäliikenteisten ratojen luokasta

Suupohjan rata sai vuosi sitten piristysruiskeen Teuvalle rakennetusta puutavaran lastauslaiturin jatkeesta. Jos kuljetustahti pysyy loppuvuoden, voi radan tämän vuoden tavaraliikenne lähes kolminkertaistua toissavuoteen verrattuna.

Teuvan asemalla lastataan puutavarajunaa. Kuva: Tuomo Rintamaa/Yle

– Jos edetään tasaisen vauhdin taulukolla vuoden loppuun asti, päädytään 350 000 - 375 000 nettotonniin. Kun vähäliikenteisen radan rajana on 300 000 nettotonnia, niin hyvin todennäköiseltä näyttää, että pääsemme vähäliikenteisten ratojen luokasta tämän vuoden lopussa pois, Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen toiminnanjohtaja Jorma Vierula laskee.

Vuonna 2019 rataosuudella kulki 129 000 nettotonnia.

Lue aiheesta lisää: Tavaramäärät Suupohjan radalla ovat lisääntyneet

Väyläviraston mukaan vähäliikenteisillä radoilla junan nopeus on käytännössä selvästi muita ratoja pienempi, joten kunnossapitovaatimuksetkin ovat kevyemmät. Liikenneturvallisuus tulee kuitenkin säilyttää kaikilla nopeuksilla.

Sähköistys pitkällä aikavälillä

Sekä rautatieyhdistyksen että maakuntaliiton haaveena on, että molemmat rataosuudet sähköistettäisiin. Vierula laskee Suupohjan radan sähköistämisen pidemmän aikavälin tavoitteeksi.

– Ensiksi pitäisi saada korjausinvestoinnit tehdyksi. Sen jälkeen olisi ohjelmassa radan sähköistys. Mielestäni sähköistämistarkasteluun pitäisi ottaa samalla myös Haapamäen rata. Se avaisi aivan uusia näkökulmia Kaskisten sataman kuljetuksiin, Vierula sanoo.

Saartenojan mukaan myös Etelä-Pohjanmaan liitossa uskotaan vahvasti raideliikenteen tulevaisuuteen.

– Suomessa raideliikenteen osuus on selvästi Ruotsia alhaisempi, mutta se tulee suurella todennäköisyydellä kasvamaan. Olemme hienossa asemassa, kun meillä on niin moneen suuntaan raiteita. Niitä kannattaa kehittää ja viedä eteenpäin.

Aiheesta voi keskustella torstaihin 9. syyskuuta kello 23:een asti.

Lue seuraavaksi:

Suupohjan radalla näkyvissä valoa – Teuvalle valmistuva lastausraiteen pidennys voi tuplata rataosan tavaraliikenteen parin vuoden takaisesta

Selvitys: Poikittaiset ratayhteydet auttaisivat vientiteollisuuden tavarakuljetuksia

Tutkimus: Suupohjan radan peruskorjaus voisi maksaa itsensä takaisin 10 vuodessa