HUSin Järvinen arvostelee hallituksen uutta koronastrategiaa: "Varsinaista kompurointia oli, käytännön toimet jäivät tekemättä"

Ylen aamussa vieraillut HUSin ylilääkäri Asko Järvinen olisi toivonut selkeämpiä linjauksia eri toimijoiden työnjakoon sekä tarkempia askelmerkkejä esimerkiksi testaukseen. Hänen mukaansa hallituksen koronastrategiasta puuttuu konkretia.

HUSin Järvinen arvostelee hallituksen uutta koronastrategiaa
HUSin Järvinen arvostelee hallituksen uutta koronastrategiaa

Ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä arvostelee hallituksen uutta koronastrategiaa sekavaksi.

Hallitus päätti eilen, että yhteiskuntaa aletaan avata ja kaikista rajoituksista luovutaan, kun noin 80 prosenttia yli 12-vuotiasta on saanut kaksi rokotetta.

Ylen aamussa vieraillut Järvinen olisi toivonut selkeämpiä linjauksia eri toimijoiden työnjakoon sekä tarkempia askelmerkkejä esimerkiksi testaukseen.

– Kyllä tuo varsinaista kompurointia oli. Ja käytännön päätökset ovat vielä hankalampia tämän jälkeen. Mitään konkreettista päätöstä siitä, mitä tehdään ja miten tulisi toimia, ei tullut. Käytännön toimet jäivät tekemättä ja asiantuntijoiden suositukset sekä hätähuudot jätettiin huomiotta, Järvinen arvosteli hallituksen strategiaa.

Hänen mielestään erityisesti hallituksen, STM:n ja alueiden välinen työnjako jäi hallituksen uudessa korostrategiassa sekavaksi.

– Samalla vastuuta pantiin alueille, mutta testausstrategia ja koulujen toiminta, miten kouluissa todetuissa tapauksissa toimitaan, jäivät avoimeksi. Tästä asiantuntijat ovat viestineet ministeriöön jo pidemmän aikaa ja olleet huolissaan, Järvinen sanoi.

Jos lasten testaamista jatketaan nykyiseen malliin, se johtaa Järvisen mukaan koulujen sulkemiseen.

– Heinäkuun lopulta lähtien THL:n suositus testauksesta on ollut, että kahdesti rokotettujen ei tarvitse hakeutua testaukseen, ellei ole hoivan työntekijä tai tiedossa olevaa altistusta. Tämä oli aika voimakkaassa ristiriidassa sen kanssa, kun hallitus sanoi, että toimia ei pitäisi kohdistaa lapsiin ja nuoriin, Järvinen sanoi.

Hän arvioi, että uhkaa sairaanhoidon kantokyvyn kuormittumiselle ei tällä hetkellä Suomessa ole. Siksi rajoitustoimenpiteiden välttämättömyyttä on hankala perustella, kun väestöstä iso osa on rokotettu. Yli 20-vuotiaista 60 prosenttia on saanut jo kaksi rokotetta ja yli 12-vuotiaista lähes 80 prosenttia yhden rokotteen.

– Rajoitustoimenpiteiden on aina oltava oikeasuuntaisia ja välttämättömiä. Välttämättömyyden perustelu käy koko ajan entistä hankalammaksi. Meillä ei ole oikeastaan riskiä, että terveydenhuolto voimakkaasti ylikuormittuisi koronapotilaiden takia, mikä on edellytys voimakkaiden rajoitustoimenpiteiden käyttöönotolle, Järvinen pohti.

Ylen aamun hallituksen koronastrategiaa käsitelleen osuuden voi katsella kokonaisuudessaan täältä.

STM:n kansliapäällikkö Varhila: THL oli valmistelussa mukana alusta asti, ja paikallisten toimenpiteiden oikeasuhtaisuus arvioidaan aina

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoo, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on ollut mukana hybridistrategian valmistelussa alusta asti, ja STM:llä on edelleen valtuutus alueiden konkreettiseen ohjaukseen.

– Hybridistrategia ja valtioneuvoston periaatepäätös siitä antavat sosiaali- ja terveysministeriölle mandaatin alueiden konkreettiseen ohjaukseen kuten tähänkin saakka.

Varhila kuitenkin tähdentää, että strategia, periaatepäätös tai THL:n ohjeet eivät mitkään ole alueita velvoittavia.

Tärkeää on, että myös paikallisten toimenpiteiden välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus aina arvoidaan, kuten oikeuskanslerikin on korostanut, sanoo Varhila.

Hänen mukaansa hybridistrategian valmisteluaikataulu oli ministeriössä säädetty budjettiriihen jälkeiseen aikaan, ja etusijalle oli laitettu tartuntatautilain muutokset, joilla jo asteittain puretaan rajoituksia.

THL on ollut valmistelussa mukana erityisesti epidemiologisessa ja skenaarioita koskevissa osissa alusta lähtien, Varhila kertoo.

– Käsittääkseni näiden suhteen olemme samaa mieltä. THL:n huomiot olivat mukana jo viime viikolla hallituksen neuvotteluissa esillä olleessa keskeneräisessä luonnoksessa. Huomioita vielä viikonloppuna kirkastettiin puolueiden toiveesta.

Lisätty Varhilan kommentti klo 11.54.

Lue myös: