Valtio kiinnostui Pohjois-Pohjanmaan isoista energiahankkeista – toteutuuko Pyhäsalmen kaivoksen maanalainen vesivoimala viimeinkin?

Kaivokseen suunniteltu pumppuvoimalaitos maksaisi yli 120 miljoonaa euroa. Vesivoimala toisi uudenlaisen energiavaraston ja säätösähköä markkinoille, kun tuuli- ja aurinkovoiman osuus energiantuotannossa kasvaa.

Pyhäsalmen pumppuvoimalan vesivarasto tulisi maan päälle avolouhokseen, josta vesi laskettaisiin kalliin sähkön aikaan kaivoksen turbiinikuiluihin. Vesi puolestaan pumpattaisiin ylös edullisen sähkön aikaan odottamaan seuraavaa syöksyä sähköntuontantoon. Kuva: Timo Nykyri / Yle

Pohjois-Pohjanmaalle on tulossa lähes 60 miljoonaa euroa valtion myöntämää uusiutuvan energian investointitukea kolmelle hankkeelle.

Haapaveden bioetanoli- ja -kaasulaitos sai ensin lähes 25 miljoonan euron valtion tukipäätöksen kesällä 2020, minkä jälkeen vuorossa oli Gasumin ja Oulun Energian noin 8 miljoonan euron tuki Oulun biokaasulaitokselle.

Viime viikolla puolestaan uutisoitiin Pyhäsalmen kaivokseen suunnitellun pumppuvoimalahankkeen etenemisestä, kun hallituksen raha-asiainvaliokunta esitti yli 26 miljoonan euron tukea vuosia valmistellun hankkeen kustannuksiin.

Vaikeuksista voittoon?

Pumppuvoimalaa on suunniteltu Pyhäsalmen kaivokseen jo yli kahdeksan vuoden ajan. Vetovastuu on nyt Callio-kehityshankkeella, jossa mietitään myös muita käyttömahdollisuuksia tyhjenevälle kaivokselle.

Alkuvaiheessa pumppuvoimalasuunnitelmissa mukana olleet energiayhtiöt vetäytyivät hankkeesta kannattavuusselvitysten jälkeen vuonna 2015. Kaksi vuotta sitten kaivokseen suunniteltiin ruotsalaisyhtiön voimin pumppuvoimalan pienemmän kokoluokan pilottilaitosta, joka kuitenkin kariutui.

Vaikeuksista huolimatta valmistelutyötä on jatkettu, ja nyt mukaan on saatu iso energiayhtiö EPV Energia. Callion kehitysjohtaja Sakari Nokelan mukaan merkittävä energiatoimija antaa uskottavuutta hankkeelle, mikä oli isossa roolissa tuoreessa tukipäätöksessä.

Nyt esitetty tuki tulee tärkeällä hetkellä, sillä maanalainen kaivostoiminta loppuu Pyhäsalmella tämän vuoden aikana, eikä tilojen kallis ylläpito ole järkevää ilman varmuutta tulevasta toiminnasta.

Havainnevideo pumppuvoimalan sijainnista kaivoksessa.

Euroopan syvin kaivos pitää saada nopeasti jatkokäyttöön, jonka valmistelussa noin 125 miljoonaa euroa maksava pumppuvoimala on ratkaisevassa asemassa, kertoo kaivoksen uutta toimintaa kehittävän Callio-hankkeen kehitysjohtaja Sakari Nokela.

– Se antaa meille selkänojan kehittää myös muita hankkeita. Pumppuvoimala on toinen kärkihankkeistamme, ja se etenee nyt hyvin samaan aikaan kuin kaivostoiminta loppuu.

Pyhäsalmen kaivoksen uusiokäytön toinen kärkihanke on huipputurvallisen maanalaisen konesalin kehittäminen. Muita isoja hankkeita ovat pelastusalan koulutus- ja harjoituskeskus sekä kaivosteknologian testausympäristö.

Isoimmat tuet odottavat vielä vahvistusta

Pyhäjärvelle ja Haapavedelle suunnattuja yli 20 miljoonan euron tukipotteja ei saa heti, sillä mahdollisten kilpailuvaikutusten takia Euroopan komission on vielä hyväksyttävä isoimmat tukisummat, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön teollisuusneuvos Pekka Grönlund.

– Yli 15 miljoonan euron tuet on hyväksytettävä vielä Euroopan komissiossa, jossa käsittely yleensä kestää joistain kuukausista jopa vuoteen.

Esimerkiksi Haapaveden bioetanolilaitos on joutunut odottamaan omaa tukeaan jo yli vuoden ajan, kun ministeriö myönsi tuen kesäkuussa 2020. Hanketta vetävä Nordfuel toivoo komission tukipäätöstä nyt syksyllä, kertoo toimitusjohtaja Matti Asikainen.

Asikaisen mukaan käsittelyn pitkittyminen ei ole ratkaisevasti vaikuttanut biolaitoksen valmisteluun ja lähikuukausien tukipäätös mahdollistaisi lopullisen investointipäätöksen tekemisen vielä ensi vuonna. Haapaveden laitoksen kustannusarvio on yli 300 miljoonaa euroa.

Pyhäjärvellä puolestaan tukea odotetaan noin 125 miljoonan euroa maksavalle pumppuvoimalaitokselle. Rakentamisen arvioidaan kestävän yli kolme vuotta ja työllistävän satoja rakentajia. Käyttöaikana tarvitaan 5-20 työntekijää toiminnan laajuudesta riippuen.

Gasumin ja Oulun Energian biokaasulaitoksen kustannusarvio on noin 25 miljoonaa euroa. Laitoksesta ei vielä ole tehty lopullista investointipäätöstä.

Lisää Pohjois-Pohjanmaan uutisia Yle Areenassa. Kuuntele, katsele ja lue, mitä lähelläsi tapahtuu.