Hyppää sisältöön

Kuntajohtajia aluevaalit eivät kiinnosta – Yle selvitti asiaa Lounais-Suomessa, ja vain Oripään kunnanjohtaja edes harkitsee ehdokkuutta

Ylen kyselyyn vastanneet kuntajohtajat perustelevat vähäistä kiinnostusta aluevaaleja kohtaan muun muassa poliittisella sitoutumattomuudella, aikataulusyillä, kunta-asioihin omistautumisella sekä sillä, että politiikka ei kiinnosta.

Oripään kunnanjohtajan Timo Tolppasen mielestä olisi hyvä asia, jos aluevaltuustoissa olisi myös kuntajohtajia: "Tulisi myös paikallinen osaaminen näkyviin." Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Tammikuun 23. päivä järjestettävät hyvinvointialueiden vaalit (siirryt toiseen palveluun) eivät tunnu kuntajohtajia kiinnostavan. Yle kysyi asiasta Lounais-Suomessa, ja kuntajohtajien palaute oli harvinaisen selvä.

Kaikki 43 Lounais-Suomen kuntajohtajaa vastasivat kyselyyn. Yhtä vaille kaikki ilmoittivat suoraan, että eivät aio asettua ehdolle aluevaaleissa.

Ainoastaan Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen sanoi vielä miettivänsä vaaleihin lähtöä.

– Tämä on pohdinnan alla, en ole vielä päättänyt asiaa. Pitää olla myös kysyntää, Tolppanen ilmoittaa.

Kokoomusta edustavan Tolppasen mielestä olisi kuitenkin hyvä, että aluevaltuustoissa olisi myös kuntajohtajia mukana.

– Kuntajohtajilla on näkemystä yleisjohtamisesta, ja sitä kautta tulisi myös paikallinen osaaminen näkyviin.

Politiikka ei kiinnosta

Yle kysyi viime viikolla kansanedustajilta, aikovatko he lähteä ehdolle aluevaaleihin. Lähes joka kolmas vastanneista halusi mukaan hyvinvointialueiden valtuustoihin päättämään soteasiasioista.

Miksi kuntajohtajia aluevaalit eivät sitten kiinnosta? Vastausten perusteella päällimmäisenä syynä on halu olla puolueista riippumaton ammattijohtaja.

– Olen puolueisiin sitoutumaton virkamies, ja kokisin politiikkaan lähtemisen itselleni aika vieraaksi eli haluan pysyä virkamiesroolissa, ilmoittaa Huittisten kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa.

Huittisten kaupunginjohtajan Jyrki Peltomaan mielestä kuntajohtajalle voi tulla aluevaltuustossa eturistiriitatilanteita: "Ensimmäisenä tulee mieleen palvelujen keskittämiset." Kuva: Jari Pelkonen / Yle

– En ole poliittinen henkilö ollenkaan, en ole ikinä kuulunut mihinkään puolueeseen. Katson, että nämä aluevaalit ovat puoluesidonnaiset, Kankaanpään kaupunginjohtaja Mika Hatanpää selittää.

Maskun kunnanjohtaja Arto Oikarinen haluaa pysyä riippumattomana myös jatkossa.

– Tämmöisenä sitoutumattomana ammattijohtajana ei voi oikein lähteä mukaan. Pitäisi olla jonkun puolueen jäsen, jos lähtee tällaiseen vaaliin mukaan.

Useat kuntajohtajat vierastavat aluevaltuustoa, koska se on poliittinen elin. Kosken kunnanjohtaja Henri Partanen tiivistää monen kuntajohtajan ajattelutavan.

– Kunnanjohtajan ei tule sotkeutua poliittiseen päätöksentekoon millään tavalla.

Osa kuntajohtajista kokee oman työnsä niin tärkeäksi ja aikaa vieväksi, että se ei mahdollista aluevaltuustossa toimimista. Sekin on syy jättää vaalit väliin.

– En lähde, koska haluan omistautua ja keskittyä hoitamaan nykyistä virkaani, sanoo Nousiaisten kunnanjohtaja Teemu Heinonen.

– Keskityn kunta-asioihin, ilmoittaa myös Pöytyän kunnanjohtaja Mika Joki.

Naantalin kaupunginjohtajan Laura Leppäsen mielestä kuntajohtajan ja aluevaltuutetun tehtävien yhteensovittaminen voisi olla vaikeaa: "Näen tässä kaksoisroolissa merkittävän ongelman." Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Kaksi jakkaraa – ongelma vai ei?

Aluevaaleissa, toisin kuin kunnallisvaaleissa, kuntajohtajat voivat olla ehdolla. Yle kysyi kuntajohtajilta myös voiko kaksoisroolista syntyä ongelmia, jos virassaoleva kuntajohtaja toimii myös aluevaltuutettuna.

Politiikan tutkijan Petri Koikkalaisen mielestä päättäjien kaksoisroolit voivat olla ongelmallisia esimerkiksi ajankäytön ja roolien sekoittumisen kannalta.

Lounais-Suomen kuntajohtajista 23 eli yli puolet on kuitenkin sitä mieltä, että mitään ongelmia kaksoisroolista ei tulisi. Neljäsosa eli 11 on sitä mieltä, että ongelmia ja ristiriitatilanteita seuraisi kaksoisroolista.

Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

– Ei ole ongelmaa. Aluevaltuustoon valittavat eivät toimi siellä oman kotikuntansa edustajana, vaan kaikki edustavat koko aluetta, sanoo Taivassalon kunnanjohtaja Vesa Rantala.

– En näe ongelmana, sillä yksittäisen valtuutetun vaikuttamismahdollisuudet ovat sen verran pienet, että kotiinpäinvetäminen ei ole mahdollista, Maskun kunnanjohtaja Arto Oikarinen sanoo.

Maskun kunnanjohtaja Arto Oikarinen uskoo, että ammattiylpeys saa monet kuntajohtajat jättämään aluevaalit väliin: "Nykypäivänä kuntajohtajat ovat ammattijohtajia ja se työ, mihin on valittu, halutaan tehdä parhaalla mahdollisella tavalla." Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

– Taitavasti ja hyvin ymmärrettynä esteellisyyksiä voidaan välttää. Pidän hyvänä, että kunnanjohtajillakin on vaalikelpoisuus, sanoo Euran kunnanjohtaja Juha Majalahti.

– En näe minkäänlaisia ongelmia, kyllähän nykymaailmassa on monia ihmisiä, jotka istuvat kahdella tuolilla ja jakkaralla, sanoo Oripään kunnanjohtaja Timo Tolppanen.

Oma kunta vs. hyvinvointialue

Osa kuntajohtajista puolestaan kokee, että kaksoisroolissa voisi hyvinkin tulla eturistiriitoja. Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen kokee, että varsinkin palveluverkkokysymyksissä ongelmia voisi tulla.

– Naantalin kaupunginjohtajana minun tehtäväni on ajaa naantalilaisten etua, ja jos lähtisin ehdolle hyvinvointialueen vaaleihin, nämä edut voisivat olla ristiriitaiset Naantalin kaupungin ja hyvinvointialueen kesken.

Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela sanoo, ettei edes harkinnut aluevaaleihin mukaan lähtöä: "Kaupunginjohtajan työ on riittävän haastavaa, siinä riittää työtä aamusta iltaan." Kuva: Jari Pelkonen / Yle

– Kaksoisrooli on aina haastava, se edellyttää kyllä hyvin tarkkaa harkintaa ja roolien erottamista toisistaan, pohtii Harjavallan kaupunginjohtaja Hannu Kuusela.

Myös Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainiota mietityttää, osaisiko kuntajohtaja olla täysin objektiivinen aluevaltuutettuna.

– Kykeneekö kuntajohtaja, joka on valittu aluevaaleissa hyvinvointialueen valtuustoon, tukemaan alueen kannalta parasta ratkaisua silloinkin, kun asia on oman kunnan kannalta vaikea hyväksyä?

Kosken kunnanjohtaja Henri Partanen ei haluaisi kuntajohtajia aluevaltuustoon lainkaan.

– Kaksoisroolista syntyy ongelma, ja minusta tuntuu hyvin absurdilta tilanne, jossa kunnanjohtaja toimii aluevaltuutettuna. Olisi turvallisin kaikkien kannalta, ettei kunnanjohtaja voisi toimia luottamustoimessa.

Nousiaisten kunnanjohtaja Teemu Heinonen on asiasta päinvastaista mieltä.

– Mielestäni on hienoa, että myös kunnanjohtajien on mahdollista asettua ehdolle aluevaaleissa, ja näkisin tämän ennemminkin mahdollisuutena kuin ongelmana.

Aluevaaleilla valittavat päättäjät saavat käsiinsä noin puolet nykyisten kuntapäättäjien asioista. Tulevan hyvinvointialueen hoidettavaksi siirtyvät kaikki sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävät.

En person lägger in en valsedel med stämpel på i en box av trä.
Satakunnan maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä muistuttaa, että tammikuun 23. päivä järjestettävissä aluevaaleissa on kyse jokaisen arkeen vaikuttavista asioista.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 14.9. kello 23.

Lue lisää:

Yle kysyi kansanedustajilta aluevaaleista: lähes joka kolmas vastanneista haluaa päättämään sote-asioista – katso oman edustajasi vastaus

Maaseudun Tulevaisuuden kysely: Puolet äänestäjistä ei tiedä, mistä aluevaaleissa päätetään

Puolueet aloittivat aluevaaliehdokkaiden keruun ja toivovat ääniharaviksi kansanedustajia – tutkijan mukaan vaarana on roolien sekoittuminen

Tämän harva äänestäjä tietää: kuntavaalit ovat Helsingissä myös maakuntavaalit – muu Suomi valinnee maakuntavaltuustot tammikuussa