1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Turku

Turun alijäämä lähenee 50 miljoonaa euroa

Pormestari Minna Arve kaipaa valtiolta pikaisia toimia kuntatalouden rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Kaupunginhallitus käsittelee talousennustetta maanantaina. Arkistokuva. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Turun alijäämäennuste on ylittymässä noin 20 miljoonalla eurolla. Kaupungin toisessa osavuosikatsauksessa tilikauden alijäämä on nousemassa 47 miljoonaan euroon. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina.

Heikkoon tilanteeseen vaikuttaa osaltaan edelleen jatkuva koronapandemia ja siitä aiheutuvat lisäkustannukset. Kuntien koronasta aiheutuviin kustannuksiin tänä vuonna haettavissa olevat valtion korona-avustukset ovat haussa syksyn kuluessa, eikä niitä ole vielä pystytty huomioimaan palvelualueiden ennusteissa.

– Valtio on luvannut korvata kunnille aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti, mutta korvausten kohdistumisesta ja lopullisesta kattavuudesta ei ole vielä päätöksiä. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää tunnistaa, että täysimääräinenkään koronakustannusten korvaus ei kata toisen talousennusteen ja muutetun talousarvion välistä eroa, Turun pormestari Minna Arve painottaa tiedotteessa.

Arven mukaan Turku käyttää kaikki keinot menokasvun hillitsemiseksi, mutta valtion ratkaisut kuntatalouden rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseksi ovat entistä kiireellisempiä ja ratkaisevampia. Samoin tarvitaan nopeasti ratkaisuja valtion rahoituksesta ensi vuoden koronakustannusten kattamiseksi ja koronan aiheuttaman hoitovelan korjaamiseksi.

Vuosikate ei kata poistoja

Turun kaupungin vuosikate 4,6 miljoonaa euroa yltää ennusteen mukaan niukasti positiiviseksi. Vuosikate kertoo, miten paljon kaupungin toimintatuotoista ja verorahoituksesta jää toimintamenojen jälkeen käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.

Vuosikate-ennuste poikkeaisi talousarviosta -25,7 miljoonaa euroa. Toimintatuottojen ja verorahoituksen ennustettu kertymä ei riittäisi toimintakulujen jälkeen kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja.

Nettokäyttömenojen kasvu olisi lähes 90 miljoonaa euroa eli kahdeksan prosenttia.

Sote-menot kasvussa

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennusteessa nettomenojen ylitys on 72 miljoonaa euroa. Koronapandemian nettovaikutus ylitysennusteeseen olisi arvion mukaan noin 32 miljoonaa euroa.

Pandemian myötä Turun kaupungille on syntynyt huomattava määrä uusia tehtäviä kuten tartuntojen jäljittäminen, rajavalvonta ja väestön rokottaminen. Tähän liittyen on tarvittu henkilöstöä, toimitiloja ja työvälineitä. Koronapandemian kustannukset eivät sisältyneet alkuperäiseen talousarvioon.

Verotuloja arvioitua enemmän

Vero- ja valtionosuustulojen kokonaiskertymäksi on arvioitu 1 186,1 miljoonaa euroa, mikä on 42 miljoonaa euroa talousarvioon asetettua tavoitetta enemmän. Valtionosuuskertymä ylittäisi talousarvion noin kahdeksalla miljoonalla eurolla.

Kunnan tuloveroennuste 663,8 miljoonaa euroa toteutunee 11,7 miljoonaa euroa talousarvioon kirjattua tavoitetta paremmin. Kiinteistöveroa ennustetaan kertyvän 68,4 miljoonaa euroa, mikä on 2,9 miljoonaa euroa talousarvioon merkittyä enemmän.

Kaupungin velan arvioidaan olevan enintään 839 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli 713 miljoonaa euroa. Lainakannan kasvu, noin 126 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna, johtuu kaupungin ja tytäryhtiöiden investointien rahoittamisesta.