1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. espanjansiruetana

Espanjansiruetanat leviävät Vaasan Kotirannalla ja Asevelikylässä

Alueen asukkaita pyydetään kiinnittämään huomiota pihoihinsa. Espanjansiruetana on määritelty kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi.

Kuva: Yle/Stefan Härus

Espanjansiruetana leviää Vaasan Kotirannalla ja Asevelikylässä.

Kaupungin viheralueyksikkö on jo neljän vuoden ajan pyrkinyt hävittämään Kotirannalla viljelypalstan ympäristössä esiintyvää espanjansiruetanapopulaatiota.

Etanoiden keräämisen helpottamiseksi esiintymän ydinalueen kasvillisuus on pidetty matalana. Alue on myös myrkytetty kahteen otteeseen tänä kesänä.

Alkuperäisen esiintymisalueen lisäksi haitallinen vieraslaji on levinnyt viime aikoina Asevelikylän länsiosiin. Alueiden asukkaita pyydetään kiinnittämään huomiota pihoihinsa ja hävittämään löytyneet yksilöt.

– Leviämisen estäminen on kuitenkin paljolti myös yksityisten tontinomistajien valppauden varassa. Toivommekin, että asiaan kiinnitetään huomiota ja torjunta aloitetaan heti, kun etanoita havaitaan, kertoo Vaasan kaupungin viheralueyksikön työnsuunnittelija Simo Marttila.

Espanjansiruetana on määritelty kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi, jolle kelpaa monenlainen ravinto. Täten se aiheuttaa suuria tuhoja kotipuutarhoissa ja viljelyksillä.