1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. ihmissuhteet

Ihastuitko työtoveriin tai ystävään vaikka olet parisuhteessa? Uuden tutkimuksen mukaan tunteesta voi olla sinulle hyötyä

Lähes puolet parisuhteessa olevista on joskus ihastunut suhteen ulkopuoliseen ihmiseen. Tunteet läikkyvät suhteen rajojen yli sukupuolesta riippumatta.

Ihastuminen voi tuoda elämään iloa ja opettaa käsittelemään tunteita. Kuvituskuva. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Toisiin ihmisiin kohdistuvat lämpimät tunteet ovat tärkeä osa ihmisyyttä. Tunteet syttyvät ja sammuvat lupaa kyselemättä. Niitä syntyy iästä ja ihmissuhdetilanteesta huolimatta.

Sinkun ihastuminen on helppo ymmärtää ja hyväksyä, mutta parisuhteessa olevan ihastuminen suhteen ulkopuoliseen koetaan uhkana. Sen ajatellaan paljastavan, että parisuhteessa on jotain vikaa. Opiskelutoveriinsa, kollegaansa tai vaikka ystäväänsä ihastunut saattaa myös kokea häpeää tunteistaan.

Yhdysvaltalais-kanadalainen tutkimus (siirryt toiseen palveluun) paljastaa, että 47 prosenttia parisuhteessa olevista on suhteen aikana kokenut vähintään yhden ihastumisen. Sukupuolten välillä ei ollut eroa tunteiden kokemisessa. Suurin osa tutkittavista pysyi ihastuksesta huolimatta kumppanilleen uskollisena.

Ihastumisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista tyypillisesti yksipuolista tunnetta, joka kohdistuu tavalla tai toisella saavuttamattomaan ihmiseen. Tunnetta ei yleensä edes haluta ilmaista ihastuksen kohteelle. Englanniksi siitä käytetään myös nimitystä crush.

Ihastunut voi oppia uutta itsestään

Tutkijat Lucia F. O'Sullivan, Charlene F. Belu ja Justin R. Garcia kävivät läpi kolme aiemmin tehtyä tutkimusmateriaalia omaa tutkimustaan varten. He arvioivat, että usein kevyen ihastumisen tarkoitus ei olekaan luoda intiimiä suhdetta vaan oppia lisää omasta itsestä.

Peilaamalla tunteitaan saavuttamattomaan ihmiseen voi tutkia omia romanttisia ja seksuaalisia tunteita sekä opetella hallitsemaan niiden ilmaisua. Saavuttamaton ihastuksen kohde on turvallinen päiväunien ja fantasioinnin kohde.

Erään tulkinnan mukaan ihastumisen kohde on sitä kiehtovampi, mitä paremmin hän täyttää jonkin ihastujalle tärkeän tarpeen.

Ihastukset koettiin useammin myönteisinä kuin kielteisinä asioina. Ne toivat iloa ja jännitystä elämään.

Tutkijat haluavat nostaa esiin, että kaikki ihastumiset eivät ole uhka parisuhteelle. Päinvastoin, ihastuminen voi myös vahvistaa sitoutumista olemassa olevaan parisuhteeseen, sillä se luo mahdollisuuden vertailla kumppanin vaihtamisen hyviä ja huonoja puolia.

Ennestään tuttuun on helppo ihastua

Keihin varatut ihmiset sitten ihastuvat? Yleisimmin ihastuksen kohteena on joku ennestään tuttu ihminen: työkaveri, entinen poika- tai tyttöystävä tai muu läheinen ystävä.

Naisilla vuonna 2016 tehdyn kyselyn mukaan eniten ihastusta ruokki fyysinen vetovoima, mutta myös ihastuksen kohteen romanttiset ja älylliset ominaisuudet vetosivat naisiin. Suurin osa vastaajista koki tunteiden olleen melko pinnallisia eikä niiden haluttu johtavan todelliseen suhteeseen.

Vaikka ihastukset useimmiten koettiin iloisina asioita, niihin liittyi myös negatiivisia tunteita. Osa vastaajista koki ihastumisen jonkinlaisena kumppanin pettämisenä tai epärehellisyytenä. Jotkut pelkäsivät ihastuksen herättävän kumppanissa mustasukkaisuutta tai luottamuspulaa, jos se tulisi ilmi.

Yhteenvetona tutkijakolmikko toteaa, että parisuhteen ulkopuoliset ihastumiset ovat varsin tavallisia. Ne eivät läheskään aina ole uhka suhteelle.

Tutkimusten mukaan ihastukset tuovat enemmän myönteisiä kun kielteisiä vaikutuksia elämään. Niiden tarkoituksena ei ole edetä varsinaiseen suhteeseen asti. Sen sijaan ihastukset voivat toimia työkaluina itsetuntemuksen lisäämiseen ja parisuhteen hyvien ja huonojen puolien arviointiin.

Lue seuraavaksi:

Korona voi kurittaa parisuhdetta – Viisi vinkkiä ärsyyntymisen vähentämiseksi

"Rakastuminen on aivoissa kuin hallittu kaaos" – Tämä kaikki kehossasi tapahtuu, kun hormonit tekevät rakkauden töitään