Sotepalvelujen tarve kasvaa Keski-Suomessa

Sotepalvelujen tarve ja siten myös kustannukset kasvavat maakunnan väestön ikääntyessä, sillä vanhemmat ihmiset käyttävät nuoria enemmän kyseisiä palveluita.

Sotepalvelujen tarve on kasvamassa muun muassa Jämsässä. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Keski-Suomen väestö ikääntyy voimakkaasti seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana, mikä lisää huomattavasti sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta.

Asia selviää Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyössä tekemässä raportissa.

Sotepalvelujen tarve ja siten myös kustannukset kasvavat maakunnan väestön ikääntyessä, sillä vanhemmat ihmiset käyttävät nuoria enemmän kyseisiä palveluita.

Kasvua on odotettavissa eniten Jämsässä ja pohjoisessa Keski-Suomessa eli alueilla, joissa väestö ikääntyy nopeimmin, kertoo raportin tehnyt Kimmo Niinimäki.

Raportissa esitetään, että kustannuspaineisiin voidaan vastata esimerkiksi rahoitusta lisäämällä, tuottavuutta parantamalla ja väestön terveyttä edistämällä tiedottamisella.

Ikääntymisen aiheuttaman kustannuspaineiden kasvun odotetaan kuitenkin vähenevän 2030-luvulle tultaessa.