1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. malminetsintä

Malminetsintäyhtiö hakee jatkolupaa Viurusuon luonnonsuojelualueen vieressä

FinnAust Mining Finland -yhtiö on jättänyt Tukesiin jatkoluvan malminetsintään Outokummun Kuusjärvellä. Yhtiö on tutkinut aluetta jo useita vuosia ja löytänyt kohonneita kobolttipitoisuuksia ja muita malmiesiintymän kannalta lupaavia kivilajeja.

Keretti oli Euroopan toiseksi suurin kuparikaivos valmistuessaan 1950-luvulla. Malmia riitti louhittavaksi 1980-luvulle asti. Outokummun maaperä kiinnostaa yhä malminetsijöitä. Kuvassa kaivosmuseon rakennuksia Keretin tornista katsottuna. Kuva: Heikki Haapalainen / Yle

FinnAust Mining Finland Oy haluaa jatkaa malminetsintää Outokummun kaupunkikeskustan lounaispuolella. Malminetsintäyhtiö on hakenut jatkolupaa (siirryt toiseen palveluun), jotta se voisi kairata lisää syväreikiä Kuusjärvellä.

Yli 500 hehtaarin alue sijaitsee niinsanotun Outokumpu-jakson ytimessä. Yhtiö tavoittelee alueelta monia metalleja.

– Samaa malmia kuin Keretin kaivos eli lähinnä kuparia etsitään. Sitä ns Outokummun malmia, missä on jonkun verran myös sinkkiä, kultaa, hopeaa, kobolttia, nikkeliä saattaa myös löytyä. Eli se on oikeastaan monimetallikohde, FinnAust Miningin maajohtaja Thomas Levin selvittää.

Maajohtajan mukaan tutkimukset ovat niin alussa, että alueen lupaavuudesta on vielä liian aikaista arvioida.

– Ollaan viime vuosina muutama reikä sinne kairattu. Vielä ole muita tuloksia kuin että oikeat kivilajit sieltä löytyivät eli ns Outokumpu- assosiaatioon kuuluvia kivilajeja. Mutta mistään malmista ei ole vielä viitteitä, Levin kertoo.

Hän huomauttaa, että malminetsintä voi kestää vuosikausia eikä tuota välttämättä mitään.

– Yleensähän mitään ei löydy. Aiemmin on puhuttu, että yksi tuhannesta projektista johtaa esiintymän löytymiseen. Tänä päivänä se taitaa olla yksi 2000:sta eli tämä on pitkäjänteistä työtä, Levin korostaa.

Maajohtaja ei pidä paikkaa "täysin mahdottomana"

Jatkolupahakemuksessaan FinnAust Mining on arvioinut, että sen muutama vuosi sitten Kuusjärvellä aloittamien tutkimusten hinta on noin 800 000 euroa.

Rahoitus etsintään tulee sijoittajilta. FinnAust Miningin emoyhtiö on Bluejay Mining, joka on Lontoon ja Frankfurtin pörsseihin listautunut malminetsintäyhtiö. Emoyhtiön kotipaikka on Lontoo.

Outokummussa tytäryhtiö haluaa, että tutkimukset lupa-alueella voivat jatkua keskeytyksettä mahdollisista valituksista huolimatta. Yhtiö perustelee vaatimustaan sillä, että kyse on nykyisen toiminnan jatkamisesta.

Lupa-alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee tänä vuonna perustettu Viurusuon luonnonsuojelualue (siirryt toiseen palveluun). Alueella on myös asutusta. Maajohtaja pitää silti mahdollisena, että Kuusjärvellä voisi silti olla myös kaivostoimintaa.

– Kaikki kaivoslain määrittelemät esteet on rajattu lupa-alueen ulkopuolelle. Mutta Viurusuon luonnonsuojelualue on vieressä ja asutusta on jonkun verran - ei se ole helpoin paikka, mutta ei varmaan täysin mahdotonkaan, Thomas Levin arvioi.

Malminetsintälupa ei oikeuta esiintymän hyödyntämiseen, mutta antaa luvan haltijalle etuoikeuden kaivoslupaan.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes päättää kolmivuotisesta jatkosta etsintälupaan Kuusjärvellä kuulutusajan jälkeen. Mielipiteitä ja muistutuksia voi jättää Tukesille 14. lokakuuta saakka.

FinnAust Miningilla on Pohjois-Karjalassa tuore etsintälupa Hammaslahdessa (siirryt toiseen palveluun), jossa yhtiö etsii kuparia, sinkkiä, kultaa ja hopeaa.