Hyppää sisältöön

EU-johtajan puhe saa nuorisojärjestöiltä ruusuja ja risuja, nuorten teemavuosi herättää innostusta

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen linjasi tänään puheessaan EU:n tilaa ja sitä, mihin asioihin unioni tulevana vuonna keskittyy. Kysyimme kolmelta nuorisojärjestöltä, mitä ajatuksia puhe herätti.

EU-komission puheenjohtaja nosti puheessaan näkyvästi esille nuoret. Katukuva Helsingin keskustasta syyskuun alussa. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen linjasi tänä aamuna puheessaan EU:n tilaa ja tulevaa vuotta.

Unionin tila -puheessaan von der Leyen korosti esimerkiksi EU:n onnistumista koronaepidemian hoidossa. Hän myös nosti nuoret näkyvästi esille.

"Koska ilmastonmuutos on ihmisen aikaansaannosta, voimme korjata asian" – näin EU-pomo maalaili unionin tulevaisuutta, lue tärkeimmät nostot

Kysyimme nuoria edustavilta järjestöiltä, mikä Ursula von der Leyenin puheesta jäi päällimmäisenä mieleen ja mitä puheesta jäi puuttumaan. Pyysimme vastauksia kolmelta erilaisia näkemyksiä edustavalta järjestöltä.

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssista kysymyksiimme vastasi kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija Kaisa Larjomaa. Eurooppanuorista vastaukset antoi puheenjohtaja Risto Rajala. Perussuomalainen Nuoriso -järjestön vastaukset ovat sen hallituksen näkemyksiä.

1. Mitä jäi päällimmäisenä mieleen komission puheenjohtajan puheesta?

Allianssi:

Vuoden 2022 julistaminen Euroopan nuorison teemavuodeksi oli iso juttu. Mitähän konkreettisia aloitteita tai pitkän tähtäimen vaikutuksia vuosi tuo tullessaan?

Hieno perintö vuodelle olisi, että EU-päättäjät yli toimialarajojen ottaisivat nuoret huomioon toimenpiteissään ja kutsuisivat nuoret mukaan päätöksentekoon.

Eurooppanuoret:

On hienoa, että Von der Leyen ja komissio esittävät ensi vuotta nuorten teemavuodeksi. Korona-arki on ollut meille eräänlainen sukupolvikokemus, eikä valitettavasti lainkaan positiivisessa mielessä. Esimerkiksi mielenterveysongelmat ja uupumus ovat lisääntyneet nuorten keskuudessa.

Nyt on erityisen tärkeää, että nuoria kuunnellaan poliittisessa päätöksenteossa ja tehdään konkreettisia toimia koronan aiheuttamien vahinkojen korjaamiseksi.

Perussuomalainen Nuoriso:

Päällimmäisenä jäi mieleen EU:n elpymisväline (NextGenerationEU). Von der Leyen hehkutti EU-jäsenmaiden saavutuksia. Samalla hän kehui 5G:n ja kuituverkkojen kehittämistä.

Perussuomalainen Nuoriso -järjestö pitää ongelmallisena, että Suomi on joutunut muiden jäsenmaiden talousuudistusten maksajaksi.

2. Miltä von der Leyenin linjaus EU:n tulevaisuudesta vaikuttaa?

Allianssi:

Von der Leyenin arvio maailman tilasta tuntui osuvalta ja visio innostavalta. Prioriteetit ovat kohdallaan, kunhan keinot tarttua haasteisiin saadaan sovitettua visioihin ja sovittua EU-jäsenmaiden kesken.

On tärkeää, että ilmastokriisin ja luontokadon torjunnassa sekä ihmisoikeuksien puolustamisessa EU ottaa reippaasti edelläkävijän roolin, mutta muistaa kuulla myös niitä ryhmiä, joiden ääni ei nyt kuulu, kuten nuoret ja vähemmistöt.

Eurooppanuoret:

Von der Leyen pyrki tarjoamaan puheessaan selkeitä eurooppalaisia ratkaisuja aikamme suurimpiin haasteisiin. Esitykset ilmastorahoituksen lisäämisestä ja uudesta puolijohteisiin liittyvästä lainsäädännöstä ovat tästä hyviä esimerkkejä.

Perussuomalainen Nuoriso:

Von der Leyenin linjaus vaikuttaa kalliilta, etenkin suomalaiselle veronmaksajalle ja ilman konkreettista hyötyä Suomelle.

Me joudumme maksumiehiksi suuriin investointeihin, jotka eivät edes kohdistu omaan maahamme. Investoinnit terveysunioniin ja eurooppalaiseen mikrosiruteknologiaan eivät tuo Suomelle riittäviä hyötyjä hintaansa nähden.

3. Mitä puheesta jäi puuttumaan? Mitä olisi pitänyt nostaa esille?

Allianssi:

Nuorten asema jäi hyvästä nostosta huolimatta hieman erilliseksi muusta politiikasta.

Nuorten työllisyys, hyvinvointi, osallisuus ja yhdenvertaisuus ovat seikkoja, jotka vaikuttavat merkittävällä tavalla mm. talouteen ja turvallisuuteen – koko maanosan tulevaisuuteen. Näitä tavoitteita tulee edistää yli sektorirajojen.

Eurooppanuoret:

Oli tärkeää, että Von der Leyen nosti esille globaalin rokotuskattavuuden. Ehdotetut toimet eivät kuitenkaan ole riittäviä, vaikka EU onkin tehnyt länsimaista ylivoimaisesti eniten. Pandemia ei ole ohi ennen kuin riittävä osa ihmiskunnasta on saanut rokotuksen.

Perussuomalainen Nuoriso:

Von der Leyenin puheessa ei otettu kantaa unionin ilmastotoimien epäoikeudenmukaisuuteen eikä tarjottu konkreettista ratkaisua siirtolaisaaltoihin.

Lue lisää:

Analyysi: Von der Leyenin puhe tulvi sielua ja spirittiä, mutta myös konkretiaa siitä, mitä EU:n pitäisi tehdä uusien kriisien vaaniessa

Nuorille tulee uusi kansainvälinen vaihto-ohjelma EU:ssa – moni voisi päästä töihin ulkomaille "Alman" kautta