1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. varhaiskasvatus

Päiväkotien henkilöstömitoituksesta ei saa poiketa enää edes sairaustapauksissa – moni kunta on vaikeuksissa, kun sijaisia ei ole

Etenkin varhaiskasvatuksen opettajista ja erityisopettajista on huutava pula. Kunnat yrittävät selättää sijaispulaa houkuttelemalla esimerkiksi eläkeläisiä töihin.

Päiväkodin työntekijä seuraa lasten leikkejä vierestä.
Elokuun alussa voimaan tullut varhaiskasvatuslain muutos velvoittaa päiväkoteja huolehtimaan aiempaa tiukemmin siitä, että hoitohenkilökuntaa on tarpeeksi töissä joka päivä. Tampereen Niemenrannan päiväkodissa sijaisten saaminen erityisesti nopealla aikataululla on ollut vaikeaa. Video: Timo Turpeinen / Yle

Elokuun alussa voimaan tullut varhaiskasvatuslain muutos tuo entistä paremmin esiin alaa vaivaavan työvoimapulan. Lakia muutettiin henkilöstön poissaoloista johtuvan tilapäisen mitoituksen osalta.

Muutoksen myötä päiväkodeissa täytyy pitää aiempaa tiukemmin huoli siitä, että kasvatus- ja opetushenkilökuntaa on tarpeeksi jokaista lasta kohden joka päivä.

– Laissa on ollut tilapäisen ylityksen osalta aiemmin paljon tulkinnanvaraa ja kunnissa sitä on noudatettu vähän niin ja näin, Varhaiskasvatuksen opettajien liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen kertoo.

Pakasen mukaan päiväkodeissa ollaan aiemmin saatettu työskennellä vajaalla miehityksellä esimerkiksi silloin, kun työntekijä on lähtenyt koulutukseen, lomalle tai sairastunut. Ennen lakiuudistustakin ennalta sovittuihin poissaoloihin olisi kuitenkin pitänyt hankkia aina sijaiset.

Nyt sijainen täytyy hankkia pikaisesti myös äkillisissä poissaolotilanteissa, esimerkiksi, jos työntekijä sairastuu.

– Nyt pitää vain valvoa, että kunnissa noudatetaan lakia. Omat haasteet aiheuttaa tietenkin työntekijäpula.

Pulaa erityisesti varhaiskasvatuksen opettajista

Tampereen Niemenrannan päiväkodissa sijaisten saaminen erityisesti nopealla aikataululla on ollut vaikeaa.

– Olemme toistaiseksi onnistuneet löytämään sijaisia, mutta päivä päivältä se muuttuu vaikeammaksi. Joskus joudutaan kysymään apua toisesta päiväkodista, Niemenrannan päiväkodin varhaiskasvatuksen opettaja Tuula Lätti kertoo.

Päiväkodissa seurataan myös entistä tarkemmin hoitoon saapuvien lasten määrää. Jos lapsia tulee ennakoitua vähemmän, työntekijöitä voidaan siirtää sellaisiin ryhmiin, joissa on hoitajavajetta.

Tampereella on pulaa lastenhoitajista, varhaiskasvatuksen opettajista ja etenkin erityisopettajista. Niemenrannan päiväkotiin ollaan ainakin toistaiseksi löydetty aina sijainen tarvittaessa. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Tampere ei ole ainoa kaupunki, jossa varhaiskasvatuksen työntekijöistä on pulaa.

Yle kysyi yhteensä seitsemästä kaupungista, onko päiväkoteihin ollut vaikea saada työntekijöitä. Kaikkien kaupunkien vastaus oli sama: kyllä.

Kysely lähetettiin Helsinkiin, Turkuun, Jyväskylään, Kuopioon, Joensuuhun, Rovaniemelle ja Kajaaniin.

Kyselystä kävi ilmi, että pulaa on erityisesti varhaiskasvatuksen opettajista ja -erityisopettajista. Sen vuoksi joissain kaupungeissa lastenhoitajat ovat hoitaneet opettajien ja erityisopettajien sijaisuuksia. Ongelmia monessa kaupungissa aiheutti myös lyhytaikaisten sijaisten saaminen.

Tampereella töihin houkutellaan eläkeläisiä

Ainoa lääke työntekijöpulaan on OAJ:n Anitta Pakasen mukaan se, että jokaiseen kuntaan palkataan vakinaista varahenkilöstöä – mieluiten jokaiseen päiväkotiin.

Henkilöstöpulan ratkaisee Pakasen mielestä se, että varhaiskasvatuksen työntekijöille maksetaan tarpeeksi palkkaa ja parannetaan työolosuhteita.

– Koko ajan koulutetaan lisää opettajia, mutta nyt täytyy huolehtia siitä, että heidät saadaan pidettyä kentällä.

Ainakin Ylen kyselyyn vastanneet kaupungit ovat alkaneet toimiin, jotta sijaispula helpottuisi. Useassa kaupungissa on hankittu vakituisia sijaisia. Myös rekrytointitapoja aiotaan monessa kaupungissa muuttaa.

Esimerkiksi Joensuussa varhaiskasvatukseen haetaan jatkossa julkisella haulla työntekijöitä useita kertoja toimintavuoden aikana, eikä vain keväällä.

Joissain kaupungeissa, kuten esimerkiksi Tampereella ja Jyväskylässä on tehty yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa.

"Tampereen varhaiskasvatuksen tulee tehdä imagotyötä, houkutella alalle opiskelevia meille töihin", Tampereen varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus sanoo. Kuva: Timo Turpeinen / Yle

Tampereella kaupunki aikoo paikata työvoimapulaa houkuttelemalla eläkeikää lähestyviä varhaiskasvatuksen työntekijöitä jatkamaan töitä vielä eläkkeellä.

– Meillä on hyvää, osaavaa ammattitaitoista henkilöstöä jäämässä eläkkeelle. Heillä on merkittävää kapasiteettia, Tampereen varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus sanoo.

Laki velvoittaa ilmoittamaan epäkohdista päiväkodeissa

Varhaiskasvatuslain uudistus pitää sisällään myös työntekijöitä koskevan ilmoitusvelvollisuuden. Jatkossa päiväkotien työntekijöiden tulee ilmoittaa kirjallisesti päiväkodin johtajalle havaitsemastaan epäkohdasta tai sen uhasta.

Epäkohdat voivat liittyä esimerkiksi päiväkodin tiloihin, henkilöstömitoitukseen ja kelpoisuuteen tai lasten epäasialliseen kohteluun.

OAJ:n Pakanen sanoo, että epäkohdista on pitänyt ilmoittaa aiemminkin, mutta siihen ei ole ollut lain vaatimaa velvoitetta. Kirjallisia ilmoituksia päiväkotien epäkohdista on hänen mukaansa tehty todella vähän.

– Moni ei välttämättä ole uskaltanut kertoa epäkohdista, koska on pelännyt joutuvansa silmätikuksi. Tai on ollut epävarma siitä, minkälaisista asioista tulee ilmoittaa eteenpäin.

Ilmoitusvelvollisuus on Pakasen mukaan yksi keino lisätä varhaiskasvatuksen laadunvalvontaa. Ohje siitä, miten epäkohdista ilmoitetaan, tulee olla kirjallisena ja julkisesti nähtävillä päiväkodeissa.

– Enää henkilöstö ei voi jättää ilmoittamatta, jos huomaa epäkohdan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei missään nimessä saa kohdentaa vastatoimia sen vuoksi, että hän on tehnyt ilmoituksen.

Millaisia ajatuksia juttu herätti? Keskustele aiheesta lauantaihin kello 23:een saakka.