1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. koronarokote

Limingassa aloitettiin kannustekampanja rokotekattavuuden parantamiseksi

Kun­nan al­hai­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­kat­ta­vuus on he­rät­tä­nyt laa­jas­ti huo­mio­ta. Yh­dis­tyk­siä, yh­tei­sö­jä ja myös yk­si­tyi­siä hen­ki­löi­tä haastetaan mukaan roh­kai­se­maan kun­ta­lai­sia ha­ke­maan ro­kot­teita.

Limingassa kampanjoidaan nyt rokotteiden ottamisen puolesta. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Limingan kunta on aloittanut kannustekampanjan rokotekattavuuden parantamiseksi.

Mukaan haastetaan kunnassa toi­mi­via yh­dis­tyk­siä, yh­tei­sö­jä ja myös yk­si­tyi­siä hen­ki­löi­tä roh­kai­se­maan kun­ta­lai­sia ha­ke­maan ro­kot­teen.

Kun­nan al­hai­nen ko­ro­na­ro­ko­tus­kat­ta­vuus on he­rät­tä­nyt laa­jas­ti huo­mio­ta.

Kampanjaan on omalla tervehdyksellään lähtenyt mukaan moni keskeisessä tehtävässä kunnassa työskentelevä. Myös yhdistysväkeä sekä kirkon edustajia on mukana kampanjassa.

– Kan­nus­tan kaik­kia kun­ta­lai­sia ot­ta­maan ko­ro­na­ro­kot­teet, kos­ka ro­ko­tus suo­jaa erit­täin hy­vin va­ka­val­ta ko­ro­nain­fek­tiol­ta. Ro­ko­te­kat­ta­vuu­den nous­tua pää­sem­me au­kai­se­maan yh­teis­kun­nan ja luo­pu­maan ko­ro­na­ra­joi­tuk­sis­ta. Omas­sa per­hees­sä­ni­kin ro­ko­te­kat­ta­vuus on jo erit­täin hy­vä, toteaa Sii­ka­lat­van, Lu­mi­joen ja Kär­sä­mäen tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri ja Li­min­gan rauhanyhdistyksen pu­heen­joh­ta­ja Ja­ri Tuu­na­nen kampanjatiedotteessa.

Myös Limingan seurakunnan kirkkoherra Pekka Tuomikoski kertoo ottaneensa kaksi koronarokotetta.

– Tä­mä ei ole mie­les­tä­ni mil­lään ta­val­la ideo­lo­gi­nen ky­sy­mys, vaan liit­tyy kan­san­ter­vey­teen ja epi­de­mian tal­tut­ta­mi­seen sa­mal­la ta­voin kuin muut­kin ro­kot­teet.

Kampanjassa mukana olevien mukaan rokotekat­ta­vuu­den nos­ta­mi­sek­si tarvitaan vie­lä yh­teis­tä tah­to­ti­laa, vaikka ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hy­vin.

Limingassa en­sim­mäi­sen ro­kot­teen voi ha­kea il­man ajan­va­raus­ta.

Lisää Pohjois-Pohjanmaan uutisia Yle Areenassa. Kuuntele, katsele ja lue, mitä lähelläsi tapahtuu.