1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Lappeenranta

Lappeenrannan Mikonsaareen suunnitellaan pientaloja – "Uusien rakennuspaikkojen on täydennettävä kyläaluetta"

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen vakuuttaa, että Mikonsaari tulee jatkossakin säilymään kylämäisenä alueena ja virkistyskäytössä.

Lappeenrannassa kaavoitetaan Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden lisäksi myös useita muita pieniä saaria. Kuvituskuva. Kuva: YLE Etelä-Karjala

Lappeenrannan kaupunki suunnittelee pientaloja Mikonsaareen.

Vakituisilta asukkailta, kesäasukkailta ja kiinteistönomistajilta kerätään verkkokyselyllä näkemyksiä Mikonsaaren tärkeistä kohteista, kauniista luonnonpaikoista tai maisemakallioista.

Verkkokysely on avoinna lokakuun loppuun saakka Lappeenrannan kaupungin verkkosivulla (siirryt toiseen palveluun).

Lappeenrannan kaupungin yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen kertoo, että Mikonsaari tulee säilymään kylämäisenä alueena, ja mahdollisia uusia asuinrakennuspaikkoja osoitetaan kyläalueelle. Alue säilyy myös virkistyskäytössä.

– Uusien rakennuspaikkojen on täydennettävä kyläaluetta ja maanomistajia kohdellaan tasapuolisesti. Rakennuspaikkojen osoittamisessa otetaan huomioon muun muassa tieverkko, vesiosuuskunnat, ympäristöhäiriöttömyys, rakennettavuus ja maisema, Kauhanen kertoo.

Mikonsaaren alueelle laaditaan niin sanottu kyläyleiskaava. Alueelle ei siis tulla laatimaan asemakaavaa, eikä taajama-alue laajene Mikonsaareen. Ranta-alueiden pääpaino on loma-asumisessa.

Kaavoitus kestää kolmisen vuotta ja myös sen aikana kaavaa on mahdollista kommentoida sekä osallistua yleisötilaisuuksiin. Ensimmäinen aiheeseen liittyvä asukastilaisuus järjestetään tiistaina 5. lokakuuta.

Mikonsaaren lisäksi kaavoitukseen kuuluu Vehkasalon ja Riihilahden lisäksi alueella olevia useita pieniä saaria.

Kaikkiaan kaavoitusalueella on noin 180 loma-asuntoa ja 12 vaikuista asuinrakennusta. Mikonsaaressa on 37 loma-asuntoa ja vakituisia asukkaita on 16.

Kaavoitettavia pieniä saaria ovat Ahven-Nautta, Hiidenotsaluodot, Karhusaari, Kotaliessaaret, Kukkosaaret, Mikonsaari, Niittusaari, Akkasaari, Kaijaluoto, Kirkkoluodot, Kotasaari, Kuuluodot, Muuraissaari, Pieni Kaijansaari, Annansaari, Kanisaari, Kissasaari, Kuiluoto, Mattisaari, Nieminen, Pieni Mustasaari, Pieni Tupasaari, Riihilahti, Suuri Mustasaari, Tuumanninhattu, Vuori-Nautta, Pukkiluoto, Rumasaari, Teeriluoto, Vehkasalo, Rajaluoto, Suuri Kaijansaari, Tupasaari ja Virstaluoto

Lappeerannan tulevien vuosien kaavoitusohjelmassa on lisäksi kaavoituskohteena Pien-Saimaan osayleiskaava, joka koskee muu muassa Lappeen Suomensaloa, Hirvisaarta, Hautasaarta, Heposaloa ja Sikosaloa.

Korjaus 19.9.2021: Mikonsaaressa ei ole noin 180 loma-asuntoa ja 12 vaikuista asuinrakennusta, vaan koko kaavoitusalueella.